St. Lucia

 

Název země Svatá Lucie Anglický název St.Lucia
Poloha země Jižní Karibik (West Indies) Rozloha 617 km2
Počet obyvatel 143.000 Hlavní město Castries (54.566 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina, francouzská kreolština Měna Východokaribský dolar (ECD)
Etnické složení Černoši (90,3%), Mulati (5,5%), Asiaté (3,2%) Běloši(1,3%) Náboženství Křesťané, katolíci, protestanti,baptisté, Svědci Jehovovi a řada dalších

Všeobecné informace

Ostrovní stát St.Lucia se nachází v jižní části Karibiku, v tzv. Britských Západních Indií (British West Indies). Ostrov se nachází mezi Martinikem a St.Vincentem. Rozloha ostrova je 617 km2, kde žije na 143.000 obyvatel černošského a kreolského původu. Nezanedbatelný podíl mají i čínští, evropští a indičtí přistěhovalci, kteří tvoří asi 5% populace. Hlavním městem je město Castries, kde žije na 54.566 obyvatel. Úředním jazykem je angličtina. Především starší populace, nebo obyvatelé malých vesniček hovoří i kreolsky. Platidlem na ostrově je Východokaribský dolar (ECD), který je ve fixním kurzu vůči Americkému dolaru ( 1 USD=2.70 ECD). Dominika má krásné tropické klima s teplotou okolo 32 stupňů. Ostrov omílá ze západní strany Karibské moře a z východu Atlantický oceán. Vnitrozemí ostrova je velmi hornaté a porostlé tropickým pralesem, který se v omezené míře i těží.

Vnitrozemí ostrova je vyhledávané turisty pro překrásné scenérie vodopádu a řek, které pramení uprostřed deštného pralesa. Vyhledávaným místem jsou rovněž překrásné pláže, které navštíví ročně několik desítek tisíc turistů. St.Lucia je velmi výhodnou jurisdikcí pro zahraniční investice do oblasti turistiky a výstavby ubytovacích a rekreačních kapacit. Vláda pro zahraniční investory připravila řadu investičních a fiskálních pobídek.

Ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem roku 1502 a od roku 1605 se tu usazovali angličtí osadníci. V druhé polovině 17 století ostrov ovládli Francouzi. Po Napoleonských válkách ovšem ostrov připadl opět Británii. V letech 1814 až 1967 byla St.Lucia britskou kolonií, respektive od roku 1958 až 1962 byl ostrov součástí Britské Západoindické federace (Federation of British West Indies). Od roku 1967 do roku 1979 byla St.Lucia autonomním státem Británie, kdy v roce 1979 byla vyhlášena nezávislost ostrova na Británii. Od té doby je ostrov nezávislým státem a je členem Britského společenství (British Commonwealth). Hlavou státu je Britská Královna, kterou na ostrově zastupuje Guvernér. Výkonnou moc představuje dvoukomorový parlament s pětiletým volebním obdobím. První komorou je Poslanecká sněmovna (17 členů) a druhou komorou je Senát (11 členů).Výkonnou moc představuje vláda v čele s Premiérem (Prime Minister). Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Regulačním orgánem na St.Lucii, který řídí a upravuje Offshore bankovnictví na ostrově, je především Ministerstvo   financí (Ministry of Finance), Korporace finančního centra (Financial Centre Corporation) a Východokaribská Centrální Banka (East Caribbean Central Bank), která má hlavní sídlo na ostrově St.Kitts.

Banky na ostrově St. Lucia se registrují podle Zákona o bankách z roku 1999 a 2000 (St.Lucia Offshore Banking Act 1999 a Offshore Banking Act 2000), který definuje dva druhy bankovních licencí, Třídu A (Class A) a Třídu B (Class B).

Bankovní licence Třídy A

Plná licence Třídy A vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 1 mil USD, které musí být plně splaceno, nebo pokud povolí úřady v St.Lucie vyjímku, může být i na tuto výši bankovní garance. Společnost s Třídou A platí licenční poplatek ve výši 25.000 USD ročně za bankovní licenci.

Banka s Třídou A může poskytovat bankovní služby bez omezení mezinárodní veřejnosti a vést účty v libovolném počtu měn. Banka nesmí poskytovat služby residentům St.Lucie. Nevratný poplatek za žádost o vydání bankovní licence je stanoven ve výši 500 USD.

Banka s plnou bankovní licencí třídy A může poskytovat následující bankovní služby:

 • přijímat všechny druhy peněžních vkladů v libovolné měně, vyjma místní měny, kterou je Východokaribský dolar (ECD)
 • poskytovat služby depozitního, investičního nebo velkoobchodního bankovnictví
 • poskytovat spořící nebo hypoteční služby a bankovnictví
 • přijímat a poskytovat úvěry, půjčky a kapitál, nebo jej zprostředkovávat
 • zprostředkovávat jiným institucím nebo klientům banky kapitál a úvěry
 • provádět směnárenské služby a obchodovat s devizou a valutou
 • realizovat emise cenných papírů a poskytovat poradenské činnosti v této oblasti finančnictví
 • poskytovat on-line brokerské, finanční, bankovní nebo jiné služby
 • vydávat platební karty a realizovat jejich zúčtování
 • poskytovat správu fiduciálních účtů
 • realizovat nákup a prodej depositních certifikátů, vkladových listů, atd.
 • nákup, prodej nebo poskytování zástav a garancí
 • zprostředkovatelskou činnost při obchodování s cennými papíry, akciemi, dluhopisy, pokladničními poukázkami, šeky, směnkami, atd.
 • realizovat platební operace v mezibankovním styku pro vlastní potřeby nebo potřeby třetích subjektů
 • vést účty v libovolné měně pro fyzické i právnické osoby
 • vést korespondenční účty (Loro/Nostro) pro zahraniční finanční a bankovní instituce
 • poskytovat jakékoliv jiné legitimní finanční a bankovní služby
 • poskytovat služby právnickým a fyzickým subjektům, kteří nejsou residenty nebo občany St.Lucie
 • atd.

Bankovní licence Třídy B

Restriktivní licence Třídy B vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 250.000 USD, které musí být plně splaceno, nebo pokud povolí úřady v St.Lucie vyjímku, může být i na tuto výši bankovní garance. Společnost s Třídou B platí licenční poplatek ve výši 15.000 USD ročně za bankovní licenci.Nevratný poplatek za žádost o vydání bankovní licence je stanoven ve výši 500 USD.

Banka s Třídou B může poskytovat bankovní služby pouze subjektům uvedeným na licenci a spřízněným subjektům se zakladateli a akcionáři banky. Nejsou zde restrikce na aktivity banky a bankovní činnost, která musí být poskytována pouze a výhradně osobám nebo subjektům, kteří jsou předmětem bankovní licence, nebo jsou v přímém vztahu se zakladateli a akcionáři banky.

Žádost o Offshore bankovní licenci se zasílá Korporaci finančního centra (Financial Centre Corporation), kterou žadatelé musí plně uspokojit podstoupením všech zákonných požadavků na žadatele, jimiž je dobrý morální stav žadatelů a trestní bezúhonnost, splněné požadavky na základní a splacené jmění, bankovní a obchodní reference, identifikaci akcionářů a obchodní plán. Po získání Offshore bankovní licence, musí banka předkládat Ministerstvu financí měsíčně nebo každé 3 měsíce výsledky svého hospodaření, které musí obsahovat všechny finanční údaje o bance, aktivech a pasivech, druzích účtů které vede, seznam měn s kterými banka obchoduje, případně takové informace, o které bude regulačními orgány požádána.

Žádost by měla obsahovat následující základní informace:

 • název banky
 • Společenskou smlouvu a Stanovy společnosti
 • doklad o existenci společnosti v registru Offshore firem na St.Lucii
 • identifikace sídla na St.Lucii
 • jména a životopisy ředitelů a zakladatelů banky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů
 • identifikace akcionářů, v případě že jsou jimi právnické osoby, pak musí být všechna doklady superlegalizované a vyžádány tzv. Certificate of Good Standing
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové reservy banky
 • identifikace druhu vydaných akcií banky ( na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb
 • počet místních a cizích zaměstnanců
 • obchodní plán banky
 • identifikaci auditora a právníka na
 • uhrazené poplatky za žádost a licenční poplatky
 • atd.

U již etablovaných bank, které mají platnou bankovní licenci v jiné jurisdikci, je na St.Lucii možné vyhnout se požadavkům minimální kapitalizace Offshore banky, která si na ostrově registruje svou pobočku jako zahraniční Offshore banka. Mateřská banka ale musí předložit regulačním úřadům na St.Lucii důkaz, že pro zakládanou banku na St.Lucii s licencí Třídy A má přebytek hmotných aktiv nad závazky ve výši 1 mil. USD a u banky s restriktivní licencí Třídy B musí činit tento přebytek 250.000 USD. Je velká pravděpodobnost, že se úřady spokojí s vydanou bankovní garancí, kterou poskytne mateřská banka své pobočce na St.Lucii, která tak nahradí jinak standardní nutnost splatit základní jmění v hotovosti.

Banka musí mít sídlo na ostrově a registračního agenta (Registered Agent), kterým může být místní právník, účetní firma nebo manažerská společnost (Management Company), vlastnící licenci od Ministerstva financí umožňující správu Offshore firem na St.Lucii (Company Management License). Banka dále musí mít nejméně dva ředitele a akcionáře. Nejméně jeden ředitel musí být residentem na St.Lucii. Ředitelem banky může být pouze fyzická osoba. Právnická osoba ve statutu ředitele není povolena. Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba, případně zahraniční svěřenectví (trust), které pokud je založeno podle anglosaského práva, je na St.Lucii akceptováno.

St.Lucia přijala Offshore zákony teprve v roce 2000, je tedy jednou z nejnovějších Offshore jurisdikcí na světě. St.Lucia má velmi moderní zákony, které ve své většině jsou velmi podobně zákonům platným v jiných Karibských jurisdikcí, ale přijala i několik vlastních specifik. Jednou ze specifik je možnost, kdy majitelé Offshore společností se mohou rozhodnout, zdali chtějí být plně osvobozeni od daně a platit pouze roční poplatky nebo licenční poplatky, případně platit daň z příjmu ve výši 1%. Další možností je registrace fondů (Mutual Funds), které platí licenční poplatek ve výši 1.000 USD ročně a jsou osvobozené od všech forem zdanění.

Dostupnost bankovních licencí je poměrně snadná a nejsou zde žádné výrazné překážky při přidělování nových Offshore licencí pro nové žadatele. St.Lucia je jednou z vynikajících Offshore jurisdikcí, které jistě stojí za zvážení, zdali zde formovat mezinárodní Offshore banku. Jedná se o jurisdikci bez jakýkoliv bankovních nebo finančních skandálů s vynikající reputací doma i v zahraničí.

Výhody, které nabízí operativní prostředí St.Lucie zahrnuje tyto základní skutečnosti:

 • jednoduchost, rychlé schvalovací procesy s minimem byrokracie ze strany regulačních orgánů
 • inovaci, flexibilitu, vstřícnou moderní legislativu
 • nulové zdanění Offshore subjektů
 • v případě že Offshore subjekt si dobrovolně přeje být zdaňován, pak daň je pouze 1% ze zisku
 • žádná daň z majetku, kapitálových zisků ani dědická daň
 • maximální soukromí a utajení důvěrných informací
 • bezpečnost majetku a volnost pro převod a fůze majetku
 • ochrana výhod z majetku, dědických vůlí a zájmů trustů
 • minimální požadavky v souvislosti s vydáváním nových tříd akcií, určení členů představenstva a akcionářů nebo s vedením záznamů korporace
 • přijatelné kapitálové požadavky

Žadatel, který bude usilovat o některou z tříd bankovních licencí bude muset uhradit poplatky za právní služby ve výši 10 až 20.000 USD podle rozsahu požadovaných služeb. Licenční řízení je v časovém horizontu 5 až 8 týdnů.

Jako první Offshore bankou, která na St.Lucii získala plnou mezinárodní licenci Třídy A byla grenadská Offshore banka Bank Crozier, která je vlastněna Švédskými občany. Mezi dalšími bankami, které mají účast v Onshore bankovnictví na St.Lucii jsou především Barclays Bank, Scotia Bank, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank, Caribbean Banking Corporation a několik dalších. V součastné době jedinou Offshore bankou na ostrově je Bank Crozier.

About

Napsat komentář