Seychely

 

Název země Republika Seychely Anglický název Republic of Seychelles
Poloha země Indický oceán Rozloha 455 km2
Počet obyvatel 75.000 Hlavní město Victoria (25.000 obyvatel)
Úřední jazyk Kreolština, angličtina a francouzština Měna Seychelská Rupie (SR)
Etnické složení Kreolové,Indové, Malgaši, Číňané a Evropané,atd. Náboženství Křesťané, protestanti, katolíci, polynéská náboženství, atd.

Všeobecné informace

Seychelské ostrovy, které jsou lokalizovány v Indickém oceánu při východním pobřeží Afriky zahrnují okolo 115 ostrovů dvou rozdílných skupin. Granitická skupina se skládá z 41 ostrovů, z nichž hlavním je ostrov Mahé. Další obydlené ostrovy jsou Praslin a La Digue. Vnější korálová skupina se skládá ze 74 ostrovů a ostrůvků a většina z nich je pouze několik metrů nad hladinou moře. Nadmořská výška nejvyšší hory na ostrově dosahuje okolo 900 metrů nad mořem. Rozloha Seychel je 455 km2, kde žije na 75.000 obyvatel. Hlavním městem je Victoria, které je domovem pro 25.000 obyvatel. Seychelská Rupie je měnou užívanou na Seychelách.

Ostrovy byli objeveny portugalským mořeplavcem Vasco da Gamou roku 1505, ale až do 17 století byli neobydleny. V roce 1609 navštívila Seychely expedice Východoindické společnosti, která měla obchodní zájmy v oblasti. Později se řada ostrovů stala základnami pirátů, kteří operovali v oblasti.
V 18 století byli ostrovy kolonizovány Francouzi, neboť v roce 1742 vyslal Guvernér Ile de France (nyní Mauritius) Lazara Picaulta, aby zabral ostrovy pro Francii. V druhé polovině 18 století začala Británie stupňovat svůj zájem o Seychely. Poté, co byla Napoleonova porážka zpečetěna Pařížským mírem roku 1814, přešly Seychely pod vládu Británie, respektive byli dependencí Mauriciusu. V roce 1903 získávají Seychely statut Britské Korunní kolonie od 1970 s vnitřní samosprávou. V roce 1976 byla vyhlášena nezávislost Seychel na Británii a země se stala nezávislou. Seychely jsou členem Britského Společenství (British Commonwealth).

Ostrov Mahé je největším ze Seychelských ostrovů. Má rozlohu 153 km2, přičemž je přibližně 27 km dlouhý a široký od 3 do 8 km. Ostrov Mahé vznikl následkem působení podmořských vyvřelých žul. Na ostrovech mohou návštěvníci naleznout na 7 desítek překrásných pláží. Hlavní město Victoria leží na ostrově Mahé pod majestátní horou Morne Seychellois. Ostrov Mahé, respektive hlavní město Victoria je společenským, hospodářským, turistickým finančním a bankovním centrem Seychel. Jedním ze symbolů hlavního města Victoria jsou hodiny na náměstí, které se nazývají Clock Tower. Jsou kopií známého Big Benu v Londýně.

Druhým největším ostrovem Seychel je Praslin , který má rozlohu 12,5 km délky a 5 km šířky. Na ostrově žije okolo 5.100 obyvatel a leží 40 km severovýchodně od největšího ostrova Mahé. Ostrov Praslin je domovem světoznámého národního parku Vallée de Mai (National Park Vallée de Mai), jenž byl prohlášen chráněnou památkovou oblastí UNESCO.

Ostrov La Digue je překrásným romantickým ostrovem a zůstává stále relativně nedotčeným. Na ostrově La Digue žije přibližně 2.000 obyvatel a turisté jsou ubytováni pouze v několika malých hotelech. Na ostrov La Digue je spojení lodí z Praslinu, který je vzdálen pouhé 4 km. Centrální hornaté vnitrozemí ostrova dosahuje nadmořské výšky 300 metrů.

Vlivem blízkosti rovníku, je na Seychelách tropické podnebí s vlhkostí vzduchu kolem 82%. Slunce po celý rok téměř beze změny vychází v 6.30 ráno a po velmi krátkém stmívání zapadá okolo 18.30 hodiny večer. Průměrné teploty jsou konstantní v průběhu celého roku a pohybují se mezi 25° C v červenci a srpnu a 31°C v dubnu. Výhodou je, že se ostrovy nacházejí mimo cyklónovou oblast. Jsou značné rozdíly ve srážkách mezi jednotlivými ostrovy. Na Mahé a Silhouette, dvou nejhornatějších ostrovech, prší nejvíce, kdežto na nízkých korálových ostrovech je srážek naopak velký nedostatek.
Dešťové přeháňky jsou častější v průběhu zimní sezóny, zatímco letní měsíce jsou převážně suché. Seychely mají relativně kvalitní zdravotní péči. Hlavní klinika je v hlavním městě Victoria a pohotovostní služba funguje 24 hodin denně. Na Seychelách pracuje také několik evropských lékařů, kteří zde maje své vlastní soukromé praxe.

Oficiálními státními svátky jsou Nový rok (1 a 2 ledna) Svátek práce 1 května, Den osvobození 5 června a Den nezávislosti 29 června. Dále Velký pátek, Velikonoce, Den přijímání 15 srpna, Den všech svatých 1 listopadu, Den neposkvrněného početí 8 prosince a rovněž Štědrý den prosince.

Na Seychelách převládá římsko-katolické náboženství, ale jsou zde také jiné církve, včetně hinduismu a islámu. Kostely se nachází ve většině okresů a na všech větších ostrovech Seychel. Nedělní přítomnost v kostele je velkým svátkem, který nevynechá žádný z ostrovanů.

HDP na obyvatele je ve výši okolo 6.850 USD, což je jeden z nevyšších ukazatelů Afrického kontinentu. Vláda Seychel se snaží přilákat řadou fiskálních, investičních, imigračních a dalších pobídek zahraniční investory, kteří mohou investovat do ekonomiky a průmyslu Seychel. Jednou z oblastí je především turismus, výstavba luxusních hotelů a také finančnictví. Pro přilákání zahraničních investorů, Seychelská vláda přijala zákon, který se nazývá Zákon podpory investic z roku 1994 (Investment Promotion Act. 1994).

Vláda Seychel ustanovila v únoru 1995 vládní agenturu, která se nazývá Seychelský mezinárodní obchodní úřad ( Seychelles International Business Authority – SIBA), jenž je regulačním orgánem Offshore finančních služeb na Seychelách. Dohled nad bankami a finančním sektorem na Seychelách má rovněž Centrální Banka Seychel (Central Bank of Seychelles), která licencuje finanční společnosti a banky, ve spolupráci se SIBA.

Na Seychelách existují dva základní typy bankovních licencí. První je místní bankovní licence (Domestic Banking License) a druhou je nedomácí licence (Non-Domestic Banking License), která se též nazývá Offshore licencí. Bankovnictví se řídí Zákonem o finančních institucích z roku 1984 novelizovaného v roce 1995 (The Financial Institution Act, 1984 as Amended in 1995, cap 79), který definuje třídy licencí, druhy finančních služeb a licenční řízení.

Založení Offshore banky na Seychelách vyžaduje základní akciové jmění ve výši nejméně 1 milion USD, které musí být plně splacené. Pokud je žadatelem zahraniční banka nebo respektovaná finanční instituce, může Centrální Banka Seychel požadovat pouze vystavení bankovní garance na Seychelskou pobočku. Offshore banky na Seychelách podléhají licenčnímu poplatku ve výši 15.000 USD ročně. Na Offshore banky nejsou uvalovány žádné daně, poplatky, kolkovné ani daně ze směny, atd. Offshore banky rovněž nepodléhají devizovým restrikcím a devizové kontrole.

Banky mohou vést účty v libovolné zahraniční měně, ale nesmí vést účty v Seychelských Rupiích. Mohou nabízet jakékoliv legitimní bankovní a finanční služby, vyjma služeb pro místní residenty. Bankovní služby mohou poskytovat pouze zahraničním   právnickým a fyzickým subjektů, neresidentům případně Offshore firmám registrovaným na Seychelách.

Žádost o bankovní licenci musí být směřována řediteli bankovního dohledu do Centrální Banky Seychel. Žádost musí doprovázet nevratný poplatek ve výši 2.000 USD. O bankovní licenci může žádat zahraniční společnost nebo banka, případně Seychelská Offshore společnost. Žadatelem musí být maximálně důvěryhodný subjekt, mezinárodně integrován s dobrou reputací.

Offshore banka na Seychelách musí mít své vlastní nebo pronajaté prostory, není povolena správa bank prostřednictvím advokátních kancelářích na formálních adresách.

Další znaky Offshore bank na Seychelách jsou:

 • banka musí mít nejméně dva ředitele
 • nejsou zde nároky na residenci ředitelů na Seychelách
 • ředitelé musí být schváleni Centrální bankou Seychel
 • žádost o bankovní licenci musí být Centrální bance zaslána prostřednictvím místní účetní firmy nebo právní kanceláře zastupující žadatele na Seychelách
 • žádost o bankovní licenci musí doprovázet nevratný poplatek za žádost ve výši 2.000 USD
 • banka musí mít nejméně dva akcionáře právnické nebo fyzické osoby
 • akcionáři musí být schválení Centrální Bankou Seychel
 • ředitelé, akcionáři a management banky musí předložit výpisy s rejstříků trestů a reference
 • banka musí mít vlastní kanceláře na Seychelách
 • licenční poplatek za Offshore bankovní licenci je ve výši 15.000 USD ročně
 • základní jmění banky nesmí být nižší jak 1.000.000 USD
 • banka nepodléhá zdanění a je osvobozena od daně z příjmu, rovněž i od dalších forem daní
 • atd.

Založení banky na Seychelách vyžaduje náklady okolo 20 až 30.000 USD za právní služby. Časový horizont je okolo 5 týdnů.

V součastné době je na Seychelách registrováno na 5.000 Offshore firem a 10 Offshore bank. Mezi první bankou, která byla registrována na ostrovech, byla koncem 50 let britská banka Barclays Bank. Barclays Bank začala jako první komerční banka na Seychelách poskytovat bankovní služby místním residentům.

Mezi Offshore banky, které jsou licencovány na Seychelách, můžeme připomenout například Bank of Baroda, Barclays Bank, Habib Bank a Nuovo Banque (je pobočkou Standard Chartered Bank).

About

Napsat komentář