Samoa

 

Název země Samoa Anglický název Samoa
Poloha země Oceánie Rozloha 2.831 km2
Počet obyvatel 174.000 Hlavní město Apia (34.000 obyvatel)
Úřední jazyk Samojština a angličtina Měna Samojská Tala (WS$)
Etnické složení Polynésané, Euronésané, Evropané,atd. Náboženství Křesťané, protestanti, katolíci, polynéská náboženství, atd.

Všeobecné informace

Samoa (Dříve Západní Samoa) je ostrovní zemí v centrální části Oceánie. Rozloha Samoi je 2.831 km2 , kde žije na 174.000 obyvatel, přičemž 90% z toho jsou domorodí Polynésané. Zbytek tvoří čínští a evropští usedlíci. Hlavním městem je Apia, která je domovem pro více jak 34.000 obyvatel především polynéského původu.

Na konci 19. století byla země pod společným protektorátem Spojených států, Velké Británie a Německa, v dalších letech byla rozdělena na německou Západní a americkou Východní část. Během 1. světové války obsadil Západní Samou Nový Zéland, který ji získal jako mandátní území. V šedesátých letech se Západní Samoa stala nezávislou, vznikla konstituční monarchie v rámci Commonwealthu. V roce 1997 se změnil název na Samou. Východní částky, která byla pod americkou správou, vznikla Americká Samoa, která je do dnešní doby zámořským územím USA, podobně jako například Guam, Severní Mariány nebo Americké Panenské ostrovy.

Samou představují dva velké a sedm menších ostrovů. Vnitrozemí ostrovů je hornaté s bujnou tropickou vegetací. Přímořské oblasti jsou spíše zvlněné a jsou zemědělsky využívány. Na ostrovech je mnoho krásných pláží s bílým pískem, které jsou chráněny korálovými útesy obklopující ostrovy. Ostrov Upolu je nejrozvinutější a je zároveň administrativním a komerčním centrum země. Na ostrove Upolu je situováno hlavním měst Apia.
Samoa má moderní mezinárodní letiště, které je uzpůsobeno pro přistávání malých i velkých letounů.

Leteckou dopravu na Samou zajišťuje Air New Zealand, Polynesian Airlines, Air Pacific a Hawaiian Airlines. Jejich služby umožňují přímé spojení do Nového Zélandu, Austrálie, Fidži, Cookových ostrovů a na Hawaii.

Země má dobře zavedené lodní služby v rámci pacifického regionu, ale rovněž i v rámci místní přepravy. Samoa je domovem i pro stovky přepravních lodí, které si zvolili za registraci a ,,vlajku,, právě Samou. Samoa má rovněž vynikající mezinárodní telekomunikační systém s přímou telefonní volbou do drtivé většiny zemí světa, bez nutnosti spojení operátorem. Telex, telegraf a internet jsou rovněž dostupné. Kurýrní služby zajišťují společnosti DHL, FEDEX a UPS.

Angličtina je široce mluveným jazykem a vyučuje se ve všech školách. Angličtina je spolu se samoištinou úředním jazykem ostrovů. Samoa má 98% gramotnost a kvalitní školní systém, do kterého vláda Samoi neustále investuje a rozvíjí jej.

Samoa je plně nezávislým státem od roku 1962 a její ústava zaručuje parlamentní vládu v kombinaci s tradiční sociální strukturou a demokratickým volebním systémem. Existuje zde 47 členů legislativního shromáždění, respektive 45 zástupců každého rozsáhlého kmene, kteří jsou voleni jejich šlechtou a dva cizí členové, kteří jsou registrování podle universální voličské listiny. Parlamentní volby jsou každé tři roky a probíhají bez jakýkoliv pochybností nebo nedemokratických tendencí.

První vrchní soud Samoy drží a provádí veškeré soudní pravomoci. Má moc a autoritu nutnou k udržování práva na Samoi. Odvolací soud se zabývá odvoláním proti jakémukoliv rozsudku nebo nařízení Vrchního soudu, jak u občansko právních, tak trestních záležitostech.

Zdravotnická péče je bezproblémová, pokud jde o běžná ošetření i náročnější zákroky. Samoa má jednu hlavní nemocnici ve městě Apia, čtyři regionální kliniky a zhruba třicet menších zdravotnických středisek na řadě míst Samoi. Své služby tady nabízí i mnoho soukromých lékařů včetně zubařů, většina z nich má vzdělání z Austrálie a Nového Zélandu. Před cestou na Samou je doporučováno očkování proti tyfu a žloutence.
Pokud cestovatel pochází nebo cestuje z rizikové oblasti, musí mít i očkování proti žluté horečce, což musí deklarovat mezinárodním očkovacím průkazem. Samoa je jednou z nejlevnějších zemí v celé Oceánii a většina služeb je bezproblémově dostupná. Počet ubytovacích kapacit na Samoi neustále stále roste, neboť vláda pro tento druh podnikání přijala řadu investičních, fiskálních a imigračních pobídek. Mezi základní pobídky patří daňové prázdniny, včetně možnosti získání samoiského občanství a pasu.

Samoa patří k jedné z nejlepších Offshore jurisdikcí na světě. Má velice sofistikovanou legislativu, která umožňuje registraci standardních Offshore společností, ale rovněž i bank, trustů, pojišťoven a řady dalších právních forem společností. Před časem Samoa byla jednou z jurisdikcí, která propagovala Samou jako ideální místo pro získání občanství a pasu Samoi, cestou ekonomické imigrace. V dnešní době byl zákon suspendován, ale i přesto je možné občanství a pas Samoi získat formou pětileté residence nebo investování do ekonomiky Samoi. Pas Samoi umožňuje bezvízové cestování do více jak 90 zemí světa. V součastné době je registrováno na Samoi na 5.000 Offshore firem a více jak 10 aktivních Offshore bank.

Zákon o bankách z roku 1997 definuje tři základní třídy Offshore bankovních licencí, které se označují jako Třída A (Class A), Třída B1 (Class B1) a Třída B2 (Class B2). Vydávání licencí a činnost Offshore bank v Samoi se řídí legislativou o Offshore bankách, jenž byla přijata v roce 1997 a aktualizována v roce 1998 (The Offshore Banking Act 1997).

Bankovní licence Třídy A

Třída A je plnou mezinárodní bankovní licence, která vyžaduje základní akciové jmění ve výši nejméně 10 mil USD, které musí být splacené nebo pokud úřady v daném případě akceptují vyjímku, tak stačí bankovní garance znějící na tuto částku. Bankovní licence pro Třídu A vyžaduje hradit roční poplatek ve výši 10.000 USD v prvém roce, respektive 17.500 USD v dalších letech. Registr firem na Samoi si účtuje nevratný jednorázový poplatek ve výši 7.500 USD za žádost o bankovní licenci Třídy A, který je splatný při podání žádosti o bankovní licenci Třídy A.

Neomezená bankovní licence, které jsou udíleny pouze existujícím bankovním subjektům, vyžadují počáteční základní kapitál min. 10 mil USD, což je pro řadu zájemců o bankovní licenci neatraktivní.

Bankovní licence Třídy B1

Třída B1 vyžaduje základní jmění nejméně ve výši 2 mil USD, které musí být splacené nebo pokud úřady v daném případě akceptují vyjímku, tak stačí bankovní garance znějící na tuto částku. Registr firem na Samoi si účtuje nevratný jednorázový poplatek ve výši 5.000 USD za žádost o bankovní licenci Třídy B1, bez rozdílu o kolik měn banka žádá. Cena za bankovní licenci je v závislosti na počtu nabízených měn. Pokud banka žádá o povolení obchodovat s jednou měnou, pak licenční poplatek v prvém roce je 2.500 USD, respektive 7.500 USD v dalších letech. Pokud banka chce obchodovat s dvěmi až pěti měnami, pak poplatek je ve výši 3.750 USD v prvém roce, respektive 8.750 USD v dalších letech. Banka která chce získat oprávnění pro obchod ve více jak 5 měnách, platí licenční poplatek ve výši 5.000 USD v prvém roce, respektive 10.000 USD v dalších letech.

Bankovní licence Třídy B2

Třída B2, což je restriktivní licence , vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 250.000 USD, které musí být splacené nebo pokud úřady v daném případě akceptují vyjímku, tak stačí bankovní garance znějící na tuto částku. Banka s licencí Třídy B2 platí roční licenční poplatek v prvém roce ve výši 1.500 USD respektive 4.000 USD v dalších letech. Jednorázový poplatek registru firem za vydání bankovní licence je ve výši 2.500 USD. Tento druh licence nesmí nabízet služby všeobecné veřejnosti, ale pouze Subjektům uvedeným na licenci, nebo osobám spřízněných s bankou.

Pro mezinárodní Offshore bankovnictví je ideální a cenově dostupná bankovní licence Třídy B1. Banka Třídy B2 je vhodná a cenově dostupná pro poskytování bankovních služeb pro vlastní potřebu.

Obě licenci Třídy B (B1 a B2) jsou dostupné i subjektům, který nemají výraznou praxi v bankovnictví.

Přibližné náklady na zajištění bankovní licence v Samoi se pohybují v cenové relaci okolo 8 až 25.000 USD podle povahy požadovaných služeb. Licenční řízení vyžaduje čas okolo 4 až 6 týdnů.

I přestože je Samoa domovem pro několik Offshore bank, přímé zastoupení na ostrovech z významných mezinárodních bank má pouze novozélandská ANZ Bank a Westpac Bank. Řada zahraničních bank má ale kapitálové spoluúčasti v místních residenčních bankách jako Pacific Commerial Bank, Central Bank of Samoa nebo Development Bank of Samoa. Mezi Offshore banky patří například International Business Bank, Independent Investment Bank a několik dalších finančních institucí.

About

Napsat komentář