Problém s UK veřejnými registry

V souladu s plány Velké Británie o evidenci skutečných vlastníků společností, budou mít firmy registrované ve Velké Británii povinnost poskytovat informace centrálnímu registru o jednotlivcích s podílem vyšším než 25% hlasovacích práv, nebo kteří jiným způsobem ovládají vedení společnosti.
Je důležité, aby orgány činné v trestním řízení a daňové orgány měli přístup k informacím, které jsou důležité k plnění si svých povinností na domácí půdě.

Na rozdíl od regulačních otázek, lidé mají právo, aby jejich osobní finanční informace zůstaly soukromé, a je zde mnoho přesvědčivých důvodů, proč by to z pohledu podniků a/nebo investorů, mělo tak zůstat.

Firmy musí zajistit, aby údaje, které odráží obchodní plány, obchodní tajemství, a strategická rozhodnutí, zůstaly důvěrné a chráněné před konkurencí, zatímco bohatí jednotlivci v mnoha částech světa budou pochopitelně chtít, aby velikost a umístění svého majetku zůstalo soukromé, aby se zabránilo jejich vystavení nebo jejich rodin do zbytečného rizika, únosu a vydírání. Nedávné události na Blízkém východě významně umocňují tuto potřebu.

Z praktického hlediska by UK registr poskytoval údaje pochybné hodnoty v případech, kdy kriminální skupiny i jednotlivci zneužívají společností k praní špinavých peněz, a kdy je nepravděpodobné, aby byly splněny požadavky na vlastní ohlášení /self-reporting/. Údaje budou nespolehlivé, protože je nepravděpodobné, že by existovaly jakékoliv smysluplné kontroly na místě poskytovaných informací.

Kromě toho, ti, kteří chtějí obejít pravidla, nebo ti, kteří prostě nechtějí zveřejňovat své informace, by mohli zakládat společnosti mimo UK, kde nařízení neplatí.
Zpřístupněním informací veřejnosti se budou investice odklánět od Velké Británie. Náš výzkum ukazuje, že by v případě zavedení veřejného rejstříku skutečného vlastnictví v Jersey, vedlo ke snížení podnikání, v průměru o 27 %.

I když je pravda, že existují skutečné obavy o daňové úniky, praní špinavých peněz a trestné využití peněz, není pochyb o tom, že finanční soukromí je právo, které musí být v rovnováze se záležitostmi veřejného zájmu.

About

Napsat komentář