Portoriko

 

Název země Portoriko Anglický název Puerto Rico
Poloha země Karibik Rozloha 8.959 km2
Počet obyvatel 3.871.000 Hlavní město San Juan (430.000 obyvatel)
Úřední jazyk Španělština a angličtina Měna Americký dolar (USD)
Etnické složení Běloši, černoši a mulati Náboženství Katolíci a protestanti

Všeobecné informace

Portoriko se nachází na stejnojmenném ostrově v severozápadní části Karibského moře ve Velkých Antilách a je volně přidruženým státem k USA. Prezidentem Portorika je Americký president, kterého na ostrově zastupuje Guvernér. Portoriko má rozlohu 8.959 km2, kde žije na 3,9 milionu obyvatel. Hlavním městem je San Juan, kde žije na 430.000 obyvatel. Úředním jazykem Portorika je angličtina a španělština. Většinu obyvatel tvoří potomci Španělských kolonizátorů Portorikánci, ale je zde i silná skupina černochů a mulatů z dalších karibských destinací.

Ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem roku 1493 a následně byl kolonizován Španělskem. Původní název ostrova byl San Juan Bautista. Jako Španělská kolonie získal ostrov vnitřní autonomii roku 1897 a o rok později byl ve Španělsko americké válce podstoupen USA. Roku 1917 získal ostrov vnitřní samosprávu a jeho obyvatelé se tak automaticky stali občany USA. Od roku 1952 je Portoriko volně přidruženým státem k USA s vnitřní autonomií. Hlavou výkonné moci je Guvernér volený v přímých volbách, nicméně hlavou státu je President USA. Místní zákonodárný sbor má právo na tvorbu ústavy, která ale nesmí být v rozporu s Federální ústavou USA. V Portoriku existují dva významné politické směry, jakým se má dále ubírat statut ostrova. Prvním je požadavek na plné členství Portorika jako dalšího Federálního státu USA a druhým je na zachování stávajícího statutu. Nechybějí ani hlasy na úplnou nezávislost a vyhlášení vlastní republiky, nezávislé na USA. Tato myšlenka úplné nezávislosti je však podporována minoritou obyvatelstva. V referendu konaném v roce 1993 se většina obyvatel vyslovila pro zachování stávajícího statutu země.

Země má vynikající telekomunikační systém, který je na totožné úrovni jako v USA. Běžně jsou dostupné telefonní, faxové telexové služby, včetně internetu. Portoriko má vynikající zdravotnictví a školství, které je rovněž na totožné úrovni jako v USA. Desítky leteckých společností zajišťují přímé lety do řady destinací USA a Kanady na denní bázi, včetně mezikontinentálních letů do Evropy. Kurýrní služby zajišťují DHL, UPS a Fedex.

Na Portoriku je možné registrovat tzv. Mezinárodni Bankovní jednotky (International Banking Entities), které se zakládají podle novelizovaného zákona z roku 1989, který se nazývá International Banking Center Regulatory Act (Amended) 1996, No. 121., jenž vystřídal do roku 1989 platný stejnojmenný zákon The International Banking Center Regulatory Act No. 4.

Součástí žádosti o Offshore bankovní licenci (IBE) musí být i nevratný poplatek ve výši 5.000 USD a podstoupení následujících informací:

 1. předložení sepsaných Společenských smluv a Stanov společnosti (By-Laws)
 2. identifikace sídla v Portoriku
 3. identifikace právního zástupce na Portoriku
 4. uhradit poplatek ve výši 5.000 USD za žádost o bankovní licenci
 5. vydat akciové jmění ve výši nejméně ve výší 000.000 USD
 6. splatit nejméně 250.000 USD z akciového kapitálu
 7. vlastnit aktiva na Portoriku ve výši nejméně 000 USD
 8. deklarovat druh akcií a její nominální hodnotu
 9. jmenovat auditora pro banku
 10. předložit bankovní a obchodní reference žadatelů, ředitelů a akcionářů banky
 11. deklarovat odbornou způsobilost k vedení banky
 12. deklarovat trestní a morální bezúhonnost
 13. poskytnout obchodní plán
 14. uhradit licenční poplatky
 15. pokud je žadatelem zahraniční společnost předložit finanční výkazy ověřené auditorem nejméně za poslední tři roky
 16. deklarovat benefit z přítomnosti banky pro Portoriko

Offshore banky na Portoriku musí mít základním jmění nejméně ve výši 5 mil USD, kdy nejméně 250.000 USD musí být plně splaceným základním jměním banky nejméně do doby, než je vydána bankovní licence. Banka dále musí mít likvidní majetek na Portoriku ve výši nejméně 300.000 USD, což může představovat hotovost, zlaté rezervy, cenné papíry, nemovitosti, vládní dluhopisy Portorika, nebo bankovní garanci, pokud ji schválí Komise, která má dohled na bankovním sektorem Portorika. Offshore banka je osvobozena od všech forem místních nebo Federálních daní, rovněž od kolkovného, daní z převodu, směny, daní z kapitálu, prodeje nebo transferu akcií, atd. platí pouze licenční poplatek ve výši 5.000 USD ročně.

Banka s platnou mezinárodní Offshore licencí může poskytovat pouze Offshore bankovní služby, nikoliv služby místním residentům a občanům Portorika. Banka nicméně může poskytovat služby místním Offshore firmám (Exempt Companies a Foreign Sales Companies). O licenci může požádat místní akciová společnost založená podle zákonů Portorika, nebo zahraniční společnost či banka.

Licencovaná Offshore banka na Portoriku může poskytovat v obecné rovině tyto základní služby:

 • přijímat vklady v jakékoliv místní nebo zahraniční měně
 • přijímat depositní vklady a vést depositní účty
 • vést svěřenecké a fiduciální účty
 • vydávat dluhopisy, šeky, směnky a platební karty
 • vydávat depositní certifikáty (Certificate of Deposit)
 • provádět správu majetku pro třetí subjekty (Trustee Services)
 • spravovat a zakládat svěřenectví (trusty)
 • poskytovat služby fiduciáře a profesionálních správců
 • vést depositní schránky (boxy)
 • provádět směnu deviz či cestovních šeků
 • poskytovat Offshore klientům přístup k zahraničním cenným papírům, akciím a pokladničním poukázkám
 • poskytovat třetím Offshore subjektům kapitál, investice nebo úvěry
 • obchodovat na svůj účet
 • kupovat, prodávat nebo přijímat v deposita drahé kovy (stříbro, zlato, paladium, atd.)
 • vést účty s vklady v drahých kovech
 • poskytovat finanční služby cizincům a firmám registrovaným mimo území Portorika
 • poskytovat finanční služby firmám registrovaným v Portoriku jako Exempt Companies nebo Foreign Sales Companies, které jsou ale v držení cizinci a neresidenty
 • atd.

Offshore banky na Portoriku především nesmí:

 • poskytovat bankovní služby residentům a občanům Portorika
 • provádět bankovní nebo finanční činnost na Portoriku
 • poskytovat nelegitimní, nemorální a neetické služby
 • změnit vedení banky nebo akcionáře bez povolení Komise pro dohled nad bankami
 • změnit výši základního jmění a nebo kapitálových reserv bez povolení Komise
 • převést bankovní licenci na jiný subjekt bez autorizace Komise
 • atd.

Offshore banky na Portoriku jsou jedním z nejkvalitnějších nástrojů v Offshore bankovnictví. Země má vynikající reputaci v zahraničí, bankovní sektor a ekonomika je díky dlouholetému těsnému vztahu s USA na vynikající úrovni. Na Portoriku je v dnešní době na 40 Offshore bank, která spravují aktiva ve výši téměř 50 miliard USD, což je jeden z nejvyšších ukazatelů v Karibské oblasti v poměru počtu bank. Založení banky na Portoriku je poměrně finančně dostupné. Žadatele o Offshore bankovní licenci vyjde založení banky a právní servis spojený s licenčním řízením okolo 15 až 30.000 USD. Ve standardních případech je bankovní licence vydána do 3 až 8 týdnů.

 

VÝŠE AKTIV OFFSHORE BANK NA PORTORIKU

Finanční rok Aktiva Offshore bank v USD
1994 10,1 miliard
1995 18,4 miliard
1996 22,0 miliard
1997 26,4 miliard
1998 30,2 miliard
1999 37,0 miliard
2000 44,3 miliard
2001 48,1 miliard

První bankou, která získala Offshore bankovní licenci na Portoriku byla americká Citibank, jejíž bankovní licence vydaná dne 2.8.1986 a nese označení EBI-001. Mezi další Offshore banky na Portoriku můžeme vzpomenout například Bancaracas International, Banco Popular, Banktrust International bank, Eurobank, First Bank International, OBT International Bank, Santander International Bank, Scotia Bank International, Western Bank a desítky dalších.

About

Napsat komentář