Panama

 

Název země Republika Panama Anglický název Republic of Panama
Poloha země Střední Amerika Rozloha 75.517 km2
Počet obyvatel 2,9 mil obyvatel Hlavní město Panama City (620.000 obyvatel)
Úřední jazyk Španělština a angličtina Měna Balboa (B) a Americký dolar (USD)
Etnické složení Mestici (65%), Černoši a mulati (10 %), Běloši (10%), Indiáni (8,3%) a Asiaté (2%) Náboženství Katolíci a protestanti.

Všeobecné informace

Republika Panama se svým územím 75.517 km2 je umístěná mezi Kostarikou a Kolumbií, tvoří nejpřímější a nejspodnější část šíje, která spojuje Severní a Jižní Ameriku.

Panama má tvar prodlouženého písmene „S“ o rozměrech ze západu na východ asi 676 km. Šířka pásu země kolísá mezi 50 až 185 km. Délka pobřeží Atlantického oceánu je 788 km a Pacifického oceánu

1.400 km dlouhý. Vzhledem k jeho příčnému umístění a četným zatáčkám jsou směry často překvapující. V Panama City se slunce zdá vycházet přímo v Pacifiku, což obdivuje nejeden turista. Hlavní město Panama City je předním finančním centrem regionu. Město je moderní, ale najdete zde i řadu krásných koloniálních staveb. Hlavní město je domovem pro více jak 620.000 obyvatel. Obyvatelstvo tvoří asi 2,9 milionů lidí, přibližně 52% z nich žije ve městech.Více jak 62% obyvatel tvoří míšenci, 14% černoši, 10% běloši, indiáni tvoří 6% a zbylých 8% tvoří představitelé dalších ras a národností.

Úředním jazykem je španělština, ale hodně lidí v Panama City a v Colonu hovoří i anglicky. Především pro mezinárodní obchod a bankovnictví je angličtina naprosto standardní.

Aerolinky operují na mezinárodním letišti umístěném 50 km od Panama City, létají do všech důležitých měst Severní, Střední, Jižní Ameriky a Evropy. Existují také letecká spojení mezi jednotlivými městy v Panamě. Christobel, Balboa a další přístavy v zemi jsou určené pro nákladní i osobní lodi.

Mezinárodní telefonní, telexové, faxové a další telekomunikační služby jsou vynikající. Kurýrní služba je dostupná, prostřednictvím společnosti DHL,FEDEX a UPS.

Panamská šíje byla objevena v roce 1501 Rodragem de Bastidas a Vaskem Nuelem de Balboa, který měl rozhodující význam v založení města Santa Maria la Antiqgua del Darien v roce 1510, prvního stálého osídlení na zemi spojující obě Ameriky. V roce 1513 vedl Balboa v Panamě expedici, která objevila Pacifický oceán. Panama City bylo založeno Pedorem Ariasem Davilou 15.srpna 1519. Panama byla španělskou kolonií až do roku 1821, kdy se stala částí Velké Kolumbie Simona Bolivara. V roce 1903 se Panama odtrhla od Kolumbie a stala se nezávislou republikou.

Výkonnou část vlády reprezentuje prezident a dva viceprezidenti, volení vždy na pět let přímými volbami (od roku 1989). Právní systém je založen hlavně na civilním právu. Základní jeho opory jsou ústava, civilní kodex a komerční kodex.

Panamské daně jsou omezeny na příjmy vzniklé v Panamě, tedy žádná korporace nezdaňuje příjmy pocházející odjinud. Tyto zisky v jakékoliv výši jsou zdaněny nula procenty, což vytváří z Panamy jedno z nejvyhledávanějších finančních center světa. Panama má nyní perspektivu rozvoje. Navzdory výbornému postavení mezi Offshore finančními centry, je soustavně nedoceňována, ale nyní, když je Noriega odstraněn, panamští občané hledí do budoucnosti s velkým optimismem.

Panama současnosti již dávno úspěšně skoncovala negativními politickými a ekonomickými důsledky sankcí, které byly zaměřeny proti někdejšímu vojenskému vůdci generálu Manuelu A. Noriegovi, který byl po US invazi koncem roku 1989 svržen. Spojené Státy se snaží pomoci nové panamské demokratické vládě při obnově hospodářství, ale podmínky americké pomoci tento proces zpomalují a také snižují kvalitu bankovních předpisů země, neboť ze strany USA byla Panama dlouhou dobu označována jako velmi liberální země, kde Kolumbijské narko kartely ukládali své ilegální příjmy. USA si před několika lety vynutily schválení nové legislativy, která zmírňuje panamské zákony o obchodním tajemství, usnadňuje boj proti praní špinavých peněz a zakládá možnost dohod o výměně informací s US regulačními orgány.

Zóna volného obchodu v Colonu je umístěna na karibské straně panamské šíje, blízko Atlantického vstupu do panamského průplavu. Tato zóna volného obchodu je druhá největší na světě, hned po Hongkongu. Tato zóna slouží jako distribuční reexportní centrum zboží pocházejícího z průmyslových zemí a směřujícího na místo určení v cílových zemích, hlavně do Karibiku a latinskoamerické oblasti. Zákony upravující provoz této volné zóny umožňující manipulace s veškerým zbožím, včetně surovin, polotovarů a továrních výrobků a dalšího komerčního zboží.

Operace a transakce se zbožím v této zóně podléhají zvláštním daním, avšak import z ostatních částí světa a re-export do zemí třetího světa je vyňat z importních a exportních daní Panamy. Příjem z re- exportu je zdaňován speciálně sníženou daňovou sazbou.

Banky v Panamě se zakládají podle Zákona o bankách z roku 1998 (Banking Law Decree No.9 of 1998), který definuje podmínky za kterých je možné o některou z licencí požádat a následně i legislativně vymezuje podmínky pro udělení a provoz bank v Panamě. V obecné rovině je možné žádat o Obecnou licenci (General License), Mezinárodní licenci (International   License) a Reprezentační licenci (Representation License).

Obecnou licenci (General License)

Obecná licence vyžaduje splacené základní jmění ve výši nejméně 10 mil USD. O tento druh licence může žádat společnost registrovaná v Panamě nebo v zahraničí. Pokud o Obecnou licenci žádá zahraniční banka, mohou úřady v Panamě povolit i nižší splacené jmění než je zákonem předepsané. Banka s Obecnou bankovní licencí může poskytovat služby panamským residentům (Onshore) i mezinárodní Offshore služby bez jakéhokoliv omezení. O licenci může požádat místní společnost založená podle zákonů Panamy, nebo zahraniční společnost či banka. Roční licenční poplatek je ve výši 30.000 USD plus poplatek ve výši 35 USD za každý 1 mil USD základního jmění.

Mezinárodní licenci (International License)

Mezinárodní licence vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 3 mil USD, které musí být plně splacené. Dále banka musí deponovat deposit (Security Deposit) u Centrální banky v Panamě ve výši nejméně 250.000 USD, který není úročen a musí být deponován po celou existenci bankovní licence. Banka s platnou mezinárodní licencí může poskytovat pouze Offshore bankovní služby, nikoliv služby místním residentům. Banka nicméně může poskytovat služby místním Offshore firmám (Non-resident Companies). O licenci může požádat místní společnost založená podle zákonů Panamy, nebo zahraniční společnost či banka. Roční licenční poplatek za mezinárodní licenci je ve výši 15.000 USD bez rozdílu výše základního jmění.

Reprezentační licenci (Representation License)

Reprezentační licence umožňuje zahraniční bance zřídit v Panamě reprezentační kancelář (pobočku), která ale nesmí poskytovat Onshore nebo Offshore bankovní služby.Statut reprezentativní kanceláře je jasně definován a vymezen Zákonem o bankách z roku 1998 (Banking Law Decree No.9 of 1998). O licenci může požádat pouze zahraniční banka registrovaná mimo jurisdikci Panamy. Za tento druh licence banky platí roční licenční poplatek ve výši 5.000 USD bez rozdílu výše základního jmění.

Příjmy z mezinárodního bankovnictví nejsou zatíženy žádnou z forem daní, vyjma licenčních poplatků za bankovní licenci.Z důvodu, že kolumbijské narko kartely v předchozích letech zneužívali jinak respektovaného panamského bankovního sektoru pro legalizaci jejich finančních zdrojů, je nyní na základě doporučení USA, povinnost panamských bank hlásit Centrální Bance Panamy jakýkoliv pohyb na účtu převyšující 10.000 USD.

Bankovní licence v Panamě je dostupná především již existujícím bankám a finančním institucím. Právní servis spojení se založením banky vás přijde na přibližných 15 až 30.000 USD podle povahy a druhu požadovaných služeb. Časový horizont na získání licence a založení banky nepřesáhne 8 týdnů.

Řada mezinárodních bank má v Panamě již několik desítek let sídlo, jako například Citibank, Deutsche Bank, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Exterior, UBS, ABN AMRO Bank, Bancafe Panama, Banco Continental, Banco Santander, Bank Leumi, Bank of China, Bank of Nova Scotia, BNP Paribas, Dresdner Bank, Lloyds TSB, Metro Bank, Popular Bank and Trust, Societe Generale, Multicredit Bank a desítky dalších. Banky v Panamě poskytují již několik desítek let maximálně diskrétní bankovní služby na mezinárodní úrovni. V součastné době je v Panamě registrováno na 150 bank a finančních institucí, které spravují majetek v hodnotě několika desítek miliard dolarů. Panama je rovněž domovem pro více jak 380.000 Offshore firem.

About

Napsat komentář