Palau

 

Název země Republika Palau Anglický název Republic of Palau
Poloha země Západní Oceánie Rozloha 487 km2
Počet obyvatel 17.000 obyvatel Hlavní město Koror (11.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina a řada Mikronéských dialektů Měna Americký dolar (USD)
Etnické složení Polynésané, Malajci, Melanésané, Japonci, Američané, Evropané Náboženství Křesťané, katolíci, protestanti, animisté, a řada místních náboženstvích

Všeobecné informace

Republika Palau se nalézá v západní části Oceánie mezi ostrovem Guam a Papua Nová Guinea, respektive přibližně 1.000 km východně od Filipín. Palau představuje přibližně 350 ostrovů, které leží uvnitř rozsáhlé laguny uzavřené bariérovým útesem. Pouze šest ostrovů je lokalizovaných mimo tuto lagunu. Rozloha Palau je 487 km2, kde žije na 17.000 obyvatel. Hlavním městem je Koror, které leží na stejnojmenném ostrově. Hlavní město a ostrov, na kterém se hlavní město nachází, je domovem pro více jak 2/3 obyvatel (přibližně pro 12.500). Největším ostrovem je Babedaob, který zaobírá 80% celkové rozlohy Palau. Ostrovy náleží Palau jsou domovem pro více jak 1.500 druhů ryb a více jak 700 druhů korálů. Jsou velmi vyhledávaným místem pro mořské potápění.

Palau bylo jako nejzápadnější souostroví Karolín osídleno již v době prehistorické.Často se hovoří o době okolo 2.500 před Kristem, kdy Palau bylo obydleno prvními osídlenci, kteří s největší pravděpodobností přišli na ostrovy z Indonésie. Roku 1874 anektovalo tuto ostrovní skupinu Španělsko a v roce 1899 připadlo Německu. Palau v té době mělo na 44.000 obyvatel, kteří žili v dokonalém sociálním systému a harmonii.
Na začátku 20 století, po ukončení německé anekce, byl početní stav obyvatelstva pouze 3.400. V roce 1919 převzalo toto území na žádost Společenství národů Japonsko, které liberální imigrační politikou zapříčinilo, že na ostrovech žilo na 30.000 Japonců a stali výraznou národnostní dominantou. Po druhé světové válce byl stav redukován na 12.000 obyvatel. Palau bylo součástí Karolínských ostrovů, které představovalo Palau, Kosrae, Pohnpei, Truck a Yap. Poslední 4 jmenované ostrovní státy v dnešní době tvoří Federální Státy Mikronésie. 1 ledna 1981 byla přijata ústava. Od roku 1947 do 1.10.1994 bylo Palau pod správou USA (US Trustee Territory), kdy získalo samostatnost. Již 15.10.1994 bylo přijato jako 185 člen OSN. Na ostrovech žije řada národností především Polynésané, Malajci, Melanésané, Japonci, Američané, Evropané. Je zde asi dvoutisícová menšina Filipínců, kteří na Palau přišli pracovat.

Hospodářství Palau není jak by se na první pohled mohlo zdát, odkázáno na zemědělství nebo rybolov. V této oblasti pracuje totiž pouze necelých 7% obyvatel. Více jak 60% obyvatel pracuje ve službách, 28% v průmyslové sféře a finančnictví. Značné příjmy pocházejí z prodeje licencí na rybolov, které Palau prodává každoročně Taiwanu, Filipínám, USA a Japonsku. Nikoliv zanedbatelný podíl na státním příjmu, je tvořen finančními službami a turistickým průmyslem. Další příjmy pramení z poskytnutí teritoriálních vod a přístavu americkému námořnictvu, které má na Palau svou základnu. Palau má HDP 125,3 milionu USD respektive HNP na osobu ve výši 6.550 USD na obyvatele.

Palau je presidentskou republikou, v čele s Presidentem. Přímé presidentské volby se konají každé 4 roky, ve kterých sec volí President a Více president země. Národní Kongres Palau (Palau National Congress v místní řeči Olbiil era Kelulam) má dvě komory, které představují Senát (The Senate) a Komoru delegátů (House of Delegates). Senát má 9 členů, které jsou voleny celonárodní volbou. Komora delegátů má 16 členů, kteří představují jednoho kandidáta na každý stát, jenž tvoří Republiku Palau. Na ostrovech jsou několik politických stran, mezi ty největší patří Palau Nationalist party a Ta Belau Party.

V roce 1961 začala operovat na Palau první komerční banka, jíž byla Bank of Hawaii, která jako jediná banka na ostrovech tvořících Palau poskytovala bankovní služby. Palau nemá centrální banku, a bankovnictví řídí Ministerstvo financí, Úřad pro zahraniční investice Palau (Palau Foreign Investment Board) a od 29.12. 1999 i Národní bankovní komisi (National Banking Commission), která vznikla na žádost kabinetu a presidenta (Kuniwo Nakamura). Měnou používanou na Palau je Americký dolar (USD). Neexistují zde devizové restrikce, ani žádná omezení na pohyb kapitálu a jeho převod do a ze země.

Palau přijalo koncem 90 let moderní zákony, podle kterých je možné registrovat na ostrovech Offshore bankovní subjekty za mimořádně výhodných podmínek.

Založit mezinárodní Offshore bankovní společnost na Palau představuje splnění celé řady kritérií, především však:

 1. předložení sepsaných Společenských smluv a Stanov společnosti (By-Laws)
 2. mít na Palau sídlo a právního zástupce
 3. uhradit poplatek ve výši 500 USD za žádost k PFIB (Palau Foreign Investment Board)
 4. vydat akciové jmění ve výši nejméně 000.000 USD a nejméně 10% splatit
 5. deponovat 10% z jmění u některé z bank s residentní licencí na Palau
 6. jmenovat účetní společnost a auditora
 7. předložit bankovní a obchodní reference
 8. deklarovat odbornou způsobilost a trestní+morální bezúhonnost
 9. poskytnout obchodní plán
 10. uhradit licenční poplatky
 11. deklarovat benefit z přítomnosti banky pro Palau

Offshore banka na Palau s plnou mezinárodní licencí musí mít základní akciové jmění ve výši nejméně 5 Mil USD, přičemž pouze 10% ze základního jmění musí být splacené u některé z místních bank na Palau.

Licenční poplatek za bankovní licenci je ve výši 300 USD ročně. Banka musí mít nejméně 3 ředitele a 3 akcionáře. Ředitelem musí být pouze fyzická osoba , akcionářem fyzická nebo právnická osoba. Protože na Palau je řada restrikcí, které omezují cizince ve vztahu k vlastnictví půdy nebo akcií společnosti v Palau, musí nejdříve dát souhlas se založením společnosti Úřad pro zahraniční investice Palau (Palau Foreign Investment Board). I přestože se jedná o pouhou formálnost, kdy 99,99% žádostí je kladně projednáno, může tato procedura trvat i 4 týdny. Po vydání souhlasu, je společnost založena a do dalších max 4 týdnů i licencována jako mezinárodní Offshore banka.

Banky na Palau neplatí procentuální daně, pouze poplatek ve výši 300 USD za bankovní licenci ročně. Banky nepodléhají devizové kontrole a mohou vést účty v libovolné měně. Protože se vydává pouze plná bankovní licence, nejsou zde restrikce ve smyslu nabídky služeb banky. Banka tak může poskytovat služby veřejnosti, jedinou vyjímku tvoří občané Palau, kterým banka nesmí vést účty ale po dohodě s Úřad pro zahraniční investice Palau (Palau Foreign Investment Board) může investovat do ekonomiky země, nebo poskytnout úvěry vládě a místním občanům.

Offshore banka na Palau může poskytovat tyto základní služby:

 • přijímat vklady v jakékoliv měně
 • přijímat depositní vklady a vést depositní účty
 • vést anonymní účty
 • vydávat dluhopisy, šeky, směnky a platební karty
 • vydávat depositní certifikáty (Certificate of Deposit)
 • provádět správu majetku pro třetí subjekty (Trustee Services)
 • poskytovat služby fiduciáře
 • vést depositní schránky (boxy)
 • provádět směnu deviz či cestovních šeků
 • poskytovat Offshore klientům přístup k zahraničním cenným papírům
 • poskytovat třetím Offshore subjektům kapitál, investice nebo úvěry
 • obchodovat na svůj účet
 • kupovat, prodávat nebo přijímat v deposita drahé kovy (stříbro, zlato, paladium, atd.)
 • vést účty s vklady v drahých kovech
 • poskytovat finanční služby cizincům a firmám registrovaným mimo území Palau
 • atd.

Offshore banky nepodléhají žádným nárokům na povinné reservy, nebo opravné fondy, atd. Jedinou povinností banky, je poskytovat služby legitimním způsobem, mít po celou existenci banky splacené jmění nejméně ve výši 500.000 USD a včas hradit licenční poplatky ve výši 300 USD ročně. Další povinností banky je udržovat pečlivě finanční záznamy banky a jednou ročně úřadům Palau předložit auditovou finanční uzávěrku hospodaření banky, kterou musí provést nezávislý auditor s licencí na Palau.

Cena za založení banky a kompletní právní a administrativní servis je velice příznivá, neboť vyžaduje náklady pouze ve výši 6 až 15.000 USD podle rozsahu práce a požadovaných služeb. Časový horizont na založení banky a její licencování je v horizontu 2 až 5 měsíců.

Banky na Palau jsou mimořádně kvalitním Offshore nástrojem pro započetí poskytování Offshore finančních a bankovních služeb. Bankovní licence je dostupná i pro nebankéře.Další velkou výhodou Palau je ta skutečnost, že i přestože Palau je již od roku 1994 samostatnou republikou, stále má po svém opatrovníku (USA) americkou poštovní adresu a směrové číslo, jako dřívější zámořské území USA. Banka tak budí dojem americké finanční instituce, sídlící na americké adrese.

Mezi bankami které mají přítomnost na Palau patří Bank of Hawaii, Bank of Guam, Bank Pacific, Melekeok Government bank, Rizal Commercial banking Corporation, Allied Boston Bank, First Commercial Bank a několik desítek Offshore bank.

Aktualizace a informace ke dni 20.3.2003: Palau zvýšilo základní jmění bank na částku 5 mil USD kdy nejméně 100.000 USD musí být splaceným jměním banky, pokud úřady na Palau nenařídí jinak. Předchozí legislativu, podle které se řídili a registrovali banky, vystřídal nová legislativa, známá jak Financial Institutions Act of 2001. Před přijetím tohoto zákona, byli banky zakládány se jměním ve výši pouze 100.000 USD.

About

Napsat komentář