Nevis

 

Název země Nevis Anglický název Nevis
Poloha země Karibik Rozloha 92 km2
Počet obyvatel 8.000 Hlavní město Charlestown
Úřední jazyk Angličtina Měna Východokaribský dolar (ECD)
Etnické složení Černoši, Mulati a Evropané Náboženství Anglikáni, protestanti, baptisté, katolíci a Církev Moravských bratří

Všeobecné informace

Ostrov Nevis leží na 17° severní šířky a na 52° západní délky a tvoří Federaci s ostrovem St.Kitts (Svatý Kryštof). Jeho nadmořská výška a půdní podmínky z něj vytvářejí přirozenou zahradu tropické vegetace od vlhkých oblastí až po oblasti pouštního typu. Nevis je vyhledávanou destinací pro bohaté turisty, kteří vyhledávají Nevis pro svou romantiku, absenci masové turistiky a poměrně neporušené přírody ve vnitrozemí ostrova. K vyhledávaným atrakcím patří i několik starých plantážnických domů, které jsou uzpůsobeny na luxusní apartmenty.

Nevis byl britskou kolonií od roku 1628 do roku 1983, kdy se stal nezávislým a připojil se k Federaci St.Kitts a Nevisu. Tato Federace je aktivním členem Britského společenství, ale Nevis si zachoval řadu vlastních rysů, včetně jisté autonomie a nezávislosti na ostrově St.Kitts. Nevis má stabilní demokratický systém, založený na britském parlamentním systému a má vlastní národní shromáždění. Nezávislá studie zahraničních poradců pracující pro jednu nadaci zaobírající se studiem demokracie v zahraničí, ohodnotila Nevis jako jeden z deseti nejsvobodnějších národů světa v posledních deseti letech.

Ústava z roku 1983 stanoví existenci Federálního parlamentu, kterému oficiálně předsedá generální guvernér. Vládu Nevisu řídí premiér, jako předseda většinové strany v poslanecké sněmovně. Právní systém na ostrově se zakládá na anglickém běžném právu a existuje zde Nejvyšší soud a Nejvyšší odvolací soud.

Nejslavnější návštěvník Nevisu v 18. století byl britský admirál Horatio Nelson, který v 80 letech 18 století sloužil v posádce na nedalekém ostrově Antigua jako obyčejný kapitán. Během zajišťování pitné vody pro posádku své lodě si Nelson dobyl přízeň Frances Herbert Nisbetové, mladé vdovy žijící toho času v jednom ze sídel na ostrově Nevis. Záznam o jejich svatbě z roku 1787 je k vidění v místním kostele. Později se z něj stal uznávaný admirál Britského loďstva.

Nevis má vynikající telekomunikační služby, které nabízejí přímé spojení do většiny zemí světa, bez potřeby spojení prostřednictvím operátora. Telekomunikační služby jsou spravovány společností Cable & Wireless. Jsou dostupné, ale poměrně drahé, neboť téměř ve všech případech se jedná o zámořské telefonní spojení. Přímé letecké spojení se Severní Amerikou provozují BWIA a Air Canada jednou týdně. Letecká společnost Caledonian Airlines zajišťuje přímé lety mezi Nevisem a Londýnem na týdenní bázi. Liat, Winair a American Eagle spojují Nevis s jinými Karibskými ostrovy, jako St.Kitts, Antigua, St.Maarten či Barbados. Další spoje z Evropy zajišťují společnosti British Airways, Lufthansa a Air France s mezipřistáními na sousedních ostrovech (většinou na Antigua, Barbados nebo St.Maarten).

Nevis je domovem pro 8.000 obyvatel. Převážné procento obyvatel je afrického původu, zastoupeny jsou ale i další národnosti Evropy, Asie a Ameriky. Hlavním městem je Charlestown, které vyniká překrásnou koloniální architekturou. Angličtina je úředním a obchodním jazykem ostrova, ale především na venkově a staršími obyvateli je používána i kreolština. Míra gramotnosti na ostrovech dosahuje 97%, což je jeden z nejvyšších ukazatelů v Karibské oblasti.

Ekonomika ostrova Nevis je tradičně velmi závislá na výrobě cukru, která v průběhu času klesá. Nicméně výroba cukru je nadále důležitým průmyslovým odvětvím představujícím 23,7% vývozu a zaměstnávajícím přibližně 11,4% pracovních sil. V posledních 15 letech začal hrát významnější roli při rozvoji ekonomiky i cestovní ruch a v neposlední řadě finanční a bankovní Offshore služby.

Reálný ekonomický růst země představuje od počátku 80. let průměrně 5%. Očekává se, že zůstane na této úrovni i několik příštích let, především kvůli předpokládaným vysokým ziskům z cestovního ruchu a souvisejícím stavebním činnostem v turistickém průmyslu.

Nikoliv nezanedbatelný je i podíl z Offshore finančních služeb, na které je pohlíženo s velkým očekáváním a optimismem. Kromě příjmů ze správy Offshore firem, bank a licenčních poplatků, tvoří část příjmu i prodej občanství a pasu na základě zákona o druhém občanství. Vláda ostrova Nevis podporuje ekonomický růst zvyšováním investic soukromého sektoru a vítá návrhy na nové podnikání. V poslední době především do nových technologií a silně podporuje i projekty pro Offshore poskytování služeb eCommerce. Pro podporu takových investic, které mají v zemi nejvyšší prioritu, byla zavedena široká základna daňových podnětů a úlev.Zahraniční investor t¨rovněž může jak již bylo řečeno, během několika týdnů získat i Neviské občanství a pas, kterým je možné bezvízově cestovat do více jak 98 zemí světa.

Návštěvníci oceňují vzhled Nevisu. Mimořádná krása přírody je přímo magnetická. V zemi se nachází mnoho různých historických památek, především kostelů, starých domů, které patřili plantážím, nebo větrné či vodní mlýny na zpracování cukrové třtiny. Za zmínku stojí i starý rumovar. Pro sportovce a milovníky přírody je k dispozici mnoho možností jak na moři, tak na pevnině, včetně golfu, tenisu, jízdy na koních, surfování a jachtaření. To vše činní z Nevisu ideální jurisdikci pro investice a residenci. Nevis je skutečným rájem, nejen turistickým, ale i investičním a daňovým.

Offshore banky na Nevisu se registrují podle zákona o Offshore bankách z roku 1996 a novelizace z roku 2000 (Offshore Banking Ordinance, 1996 a Offshore Banking Ordinance (Amended),2000), která definuje a řídí Offshore bankovnictví na Nevisu. Žádost o bankovní licenci je směrována, prostřednictvím místní licencované manažerské společnosti (Management Company), která má oprávnění na Nevisu působit jako registrační agent (Registered Agent), neviskému Ministerstvu financí, které uděluje Offshore bankovní licence.

Žadatel o Offshore bankovní licenci na Nevisu musí:

 1. Být společnost založená podle Zákona o Neviských obchodních společnostech z roku 1984 (Nevis Business Corporation Ordinance 1984)
 2. Mít nejméně jednoho ředitele, který je občanem ostrova Kitts nebo Nevisu a rovněž musí být i jeho residentem.
 3. Má společenskou smlouvu a Stanovy společnosti akceptovatelné Ministrem financí
 4. Má kapitálové zajištění definované zákonem o Offshore bankách z roku 1996, 22 zákona.
 5. Je akciovou společností se základním jměním nejméně 2mil USD
 6. Dojde k upsání a splacení nejméně 1 mil USD
 7. Vlastnící a zakladatelé banky jsou kvalifikované osoby nebo společnosti, případně zahraniční banka
 8. Uhradit poplatky za podání žádosti o licenci a dále licenční poplatky
 9. Poskytnout odpověď na další případně otázky Ministra financí.

Osoby, které ovládají banku, ale rovněž ředitelé a akcionáři musí předložit trestní rejstříky a odbornou způsobilost k provozování bankovní činnosti. Rovněž musí předložit životopisy a obchodní plán na dobu nejméně 5 let.

Banka musí mít základní jmění nejméně ve výši 2 miliony USD, kdy nejméně 1 milion musí být upsaným jměním a splaceným na účet Ministerstva financi, vedeného u Východokaribské Centrální Banky (East Caribbean Central Bank).

Banka podléhá daní v závislosti na výši zisku, nicméně ministr má oprávnění banku vyjmout z této daně:

 • daň ve výši 2,5% na zisky do 10 mil USD
 • 2,0% na zisky do 20 mil USD
 • 1,5% na zisky do 30 mil USD
 • respektive 1% na zisky nad 30 mil USD

Banka musí ze svého zisku transferovat každý rok nejméně 25% zisku do reservního fondu banky. Banka rovněž musí každé tři měsíce informovat Ministerstvo financí o finančním stavu banky a nejméně jednou ročně poskytnout auditovanou zprávu o svém hospodaření za fiskální rok. Banka rovněž musí mít auditora, který může být z Nevisu, nebo z jakéhokoliv místa na světě, pokud vlastní licenci vydanou v Anglii či Welsu, Irsku, Skotsku, Kanadě nebo USA (Chartered Accountants or Certified Accountants in England and Wales, Ireland or Scotland, the Canadian Institute of Chartered Accountants or the American Institute of Certified Public Accountants). Auditorem nesmí být osoba, která má v bance kapitálovou účast.

Nevis v stávající době nevydává nové Offshore licence neznámým subjektů, ale pouze žadatelům, kteří mohou deklarovat zkušenosti a integritu v mezinárodním finančnictví a bankovnictví. Právní servis spojený se získáním bankovní licence vás přijde na cca 25 až 35.000 USD. Doba potřebná pro založení společnosti není delší jak několik hodin, ale licenční řízení vyžaduje periodu více jak 6 týdnů, spíše 8 až 10 týdnů. Na ostrově je registrováno několik bank, mezi které patří Bank of Nevis, Bank of Nevis Offshore, Barclays Bank, Bank of Nova Scotia, Caribbean Banking Corporation a řada dalších. Registr firem na Nevisu v dnešní době spravuje na 20.000 Offshore firem.

About

Napsat komentář