Nauru
Název země Republika Nauru Anglický název Republic of Nauru
Poloha země Centrální Oceánie Rozloha 21 km2
Počet obyvatel 10.000 Hlavní město Yaren (4.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina a naurština Měna Australský dolar
Etnické složení Naurové (58%), Evropané (8%), Číňané (8%) a řada národností z Melanésie, Mikronésie a Polynésie Náboženství Křesťané, Katolíci a Protestanti

Všeobecné informace

Nauru, nejmenší republika světa se stala nezávislým suverénním státem 31. ledna 1968 a následně se stala členem Britského Společenství národů (British Commonwealth).

Nauru se nachází v centrální Oceánii, 70 km jižně od rovníku přibližně 167 stupňů od východní rovnoběžky. I přestože nemá Nauru oficiálně hlavní město, často je za hlavní město označován Yaren, kde žije přes 4.000 obyvatel.

Nauru má přibližně 10.000 obyvatel, kteří jsou etnicky stejnorodí, mají svou vlastní jedinečnou kulturu a jazyk. Nejsou zde žádné rasové menšiny. Další 4.000 obyvatel, představují cizinci, především dělníci z Tuvalu, Tokelau a Kiribati, kteří pracují ve společnosti těžící fosfáty. Je zde poměrně velká komunita Australanů, Evropanů a Číňanů. Nauru má 100% gramotnost v anglickém jazyce a vzdělanost je velmi blízká vzdělanosti v Austrálii nebo Novém Zélandu. Vládá financuje školství, které je zdarma a na vysoké úrovni. Absolventům škol, vláda Nauru platí vzdělaní na vysokých školách v zahraničí, především na Novém Zélandě, Austrálii nebo Británii.

Oficiální měnou je australský dolar. Nauru má dobré telekomunikační spojení prostřednictvím satelitů pro zajišťování telefonních, kabelových, telexových a faxových služeb do a z nejvýznamnějších měst různých zemí zejména ve Spojených státech Velké Británii, Austrálii, Indii, Filipínách, Hong Kongu, Japonsku a Singapuru. Na ostrově jsou dostupné služby dálnopisu (telex), faxu a dalších moderních telekomunikačních služeb. Kurýrní služby s mezinárodním dosahem zajišťují společnosti DHL, UPS a Fedex.

Ostrov má značné zisky z těžby a exportu fosfátů, ale rovněž z Offshore finančních služeb. Nauru se tak stalo v dnešní době jednou z nejbohatších zemí světa, neboť HNP na obyvatele představuje částka okolo 17.000 USD. Velké bohatství země se ale rovněž projevilo na zdravotním stavu obyvatelstva. Více jak 60% obyvatel je silně obézních a projevuje se u nich diabetes. I přestože všichni obyvatelé žijí v luxusu a blahobytu, průměrná délka života je okolo 53 let, což je důsledek změny stravy z přírodní místní zemědělské, na dovážené hotové polotovary, které jsou na ostrově pouze konzumovány. Lékařská služba je na stejné úrovni jako na Novém Zélandu či Austrálii a je zdarma.

Air Nauru spojuje Nauru s Austrálií, Fidži, Hong Kongem, Manilou, Honolulu, a ostatními ostrovy Tichomoří. Air Nauru je v provozu denně a zajišťuje spojení do míst shora uvedených dvakrát týdně. Air Nauru má několik moderních letadel Boeing.

Republika má Parlament sestávající z 18 členů, kteří jsou voleni na základě “universal adult franchise”. Kabinet se sestává z pěti ministrů, kteří jsou voleni Parlamentem a jejich předseda je prezidentem země. Republika má dobře vyvinuté občanské služby a právní systém. Nejvyššímu soudu předsedá Nejvyšší soudce.

Na municipální činnost a obchodní a zasilatelské transakce dohlíží Rada místní vlády Nauru volená 12 okresy Nauru.

Rada vlády řídí i řadu činností, ke kterým založila několik správních firem v držení vlády.

 • Nauru Agency Corporation (Offshore manažerské, fiduciální a bankovní služby)
 • Nauru Air and Shipping Agency Corporation (letectví a zasilatelství)
 • Nauru Fishing Corporation (rybářství)
 • Nauru Corporation (Victoria) Inc.
 • Nauru Pacific Lines Corporation. (lodní přeprava)

Banka Nauru (Bank of Nauru) byla založena podle zákona o Bance Nauru z roku 1975. Bank of Nauru působí jako centrální banka země s pravomocemi podle Zákona řídit veškeré bankovní operace jako národní banka a současně působí jako banka mezinárodní. Rovněž uděluje ve spolupráci s Nauru Agency Corporation bankovní, pojišťovací a jiné licence Offshore firmám registrovaných v Nauru. Bank of Nauru má reprezentativní kancelář na ostrově Guam, který je zámořským departmentem USA.

Offshore služby v Nauru

Sofistikovaná legislativa vytvořená Republikou Nauru především s úmyslem poskytnout výhody pro daňové plánování je založena na určitých konceptech novel odlišných od legislativ, které platí v jiných Offshore finančních a bankovních centrech. Její výklad je jasný a srozumitelný. Legislativa je nápomocna jak pro nové, tak pro stávající podnikatele při vytváření a mobilizaci finančních zdrojů způsobem, jež zajišťuje rychlejší růst podniku a vytváří příležitosti pro další diverzifikaci a rozvoj. Současně však legislativa Republiky Nauru úzkostlivě sleduje jakékoli tendence, jež by mohly vést k sociálním nebo ekonomickým přestupkům nebo podvodům ze strany věřitelů, investorů, ukladatelů nebo akcionářů.

Nauru vítá poctivé podnikatele, kteří zakládají holdingové a obchodní společnosti s plnou volností provozovat obchodní činnost z jakékoli části světa, avšak nerozmýšlí se ukončit působnost takových společností, které provozují podvodnou obchodní činnost ať již uvnitř nebo mimo Nauru. To samé platí pro licencované subjekty, kteří získají oprávnění k působení v mezinárodním Offshore bankovnictví nebo pojišťovnictví. Bankovní legislativu připravil a navrhl právník, který se specializuje na problematiku Offshore služeb. Proto je místní bankovní legislativa z odborného hlediska pro soukromé mezinárodní bankovnictví zvlášť příhodná a liberální.

Obchodní zákony v Nauru uznávají koncepci obchodních a holdingových akciových společností s ručením omezeným. Jedná se o akciovou společnost s ručením omezeným, což představuje, že společnost ručí za své závazky do výše základního jmění společnosti. Založení Offshore společnosti může být provedeno do 24 hodin.

Společnosti takto založené mohou také požádat o licence pro založení fondů, bank a pojišťoven. Tyto licence jsou udělovány podle Zákona o společnostech z roku 1972 a příslušných zákonů za podmínek uvedených v samotných licencích. Nauru má velmi kvalitní legislativu upravující Offshore finanční služby. Jako jedna z cca 25 zemí světa, nabízí zahraničním investorům získání občanství a pasu Nauru na základě zákona o ekonomickém občanství. Celá procedura netrvá déle jak 4 týdny a rodinu žadatele s dvěmi dětmi nemusí přijít na více jak 25.000 USD což je mimořádně příznivá cena za velmi kvalitní občanství a pas. S pasem Nauru je možné cestovat do více jak 87 zemí světa bez visa, včetně Nového Zélandu, Británie, Kanady, Hong Kongu a dalších zemí světa.

Obchodní společnosti založené v Nauru, pokud získají bankovní licenci, mohou působit jako komerční nebo obchodní banky, případně jako spořitelny nebo jiné finanční instituce, jak je uvedeno v Bankovním zákoně z roku 1975 o vydávání bankovních licencí řečeného Zákona a Obchodního zákoníku z roku 1972. Bankovní licence jsou však vydávány pouze osobám s dobrou finanční situací, s dobrou pověstí v obchodních a finančních kruzích a s dostatečnými odbornými znalostmi v oblasti bankovnictví, obchodu a průmyslu. Aby bylo možné zajistit, že případný nabyvatel licence je schopen provozovat bankovní činnost ať již jako interní banka nebo obecnou bankovní činnost, před tím, než je návrh doporučen Registračním úřadům ke zvážení, je nutné splnit následující formality:

 • žadatel o licenci musí předložit žádost na předepsaném autorizovaném formuláři
 • stručné shrnutí odborné kvalifikace žadatele a specializace v bankovnictví nebo finančnictví
 • zprávy od dvou mezinárodně uznávaných bank o důvěryhodnosti žadatele a jeho finanční situaci
 • poslední rozvaha (aktiva a pasiva) řádně auditované uznávanou licencovanou veřejnou účetní firmou nebo licencovaným účetním
 • potvrzení vládních úřadů ze země žadatele o tom, že není záznam v rejstříku trestů
 • místopřísežné prohlášení uznávané firmy právních zástupců potvrzující předchozí a současnou obchodní činnost potenciálního nabyvatele licence.

Obvykle by měla být žádost o bankovní licenci garantována uznávanou firmou právních zástupců nebo licencovaných účetních či finanční nebo investiční společností. V případě, že jsou dodrženy veškeré náležitosti k úplné spokojenosti licenčních úřadů, vydání licence obvykle netrvá déle než jeden měsíc.

Bankovní licence se řídí ustanoveními Bankovního zákona z roku 1975 a je vydána na základě těchto skutečností:

 • banka má základní akciové jmění ve výši nejméně 100.000 USD
 • banka splatí kapitál ve výši 100.000 USD do dvou let od data vydání licence
 • banka předloží Obchodnímu registru auditované rozvahy a hospodářský výsledek za každý rok do šesti měsíců od data uzavření účetní závěrky
 • v případě restriktivní licence, všechny transakce banky budou pouze interní (In-House) a nejsou získávány z vkladů veřejnosti v nebo mimo Nauru

Nízká kapitalizace, nezasahování do činnosti banky, minimální administrativní výdaje a jednoduchost bankovních zákonů, pravidel a vyhlášek poskytuje dostatečnou motivaci poctivým podnikatelům ucházet se o bankovní licence podle zákonů Nauru.

Nauru sice nabízí obě formy licencí, jak plnou mezinárodní licenci, tak i restriktivní, ale vydává se defakto pouze restriktivní licence.

Restriktivní bankovní licence

Restriktivní bankovní licence vyžaduje základní jmění ve výši 100.000 USD, které může být splaceno do 2 let u jakékoliv banky nebo firmy na světě. Roční licenční poplatek za interní bankovní licenci je zde jen 1.000 USD ročně a dále přibližně 2.400 USD jako poplatek místnímu agentovi, kterým je Nauru Agency Corporation, který poskytuje sídlo pro banku, počáteční upisovatele a případně i další služby (sekretářské služby, Nominee ředitele a akcionáře, trustové služby,atd.).

Banka nepodléhá žádné devizové kontrole a může obchodovat v jakékoliv měně. Tím že Nauru je 100% daňovým rájem, neboť zde nejsou žádné daně, nepodléhají ani Offshore banky daňové povinnosti. Banka platí pouze licenční poplatek ve výši 1.000 USD ročně.

Plná mezinárodní bankovní licence

Plná mezinárodní bankovní licence vyžaduje rovněž základní jmění ve výši nejméně 100.000 USD, které může být splaceno do 2 let u jakékoliv banky nebo firmy na světě. Roční licenční poplatek za plnou bankovní licenci je ve výši 1.000 USD ročně a dále přibližně 2.400 USD jako poplatek místnímu agentovi, kterým je Nauru Agency Corporation. Tato společnost v držení vlády Nauru poskytuje sídlo pro banku, počáteční upisovatele a případně i další služby (sekretářské služby, Nominee ředitele a akcionáře, trustové služby,atd.), pokud je žadatel potřebuje. Plné mezinárodní bankovní licence se vydávají v Nauru jen velice zřídka a získat ji může pouze společnost, která vlastní restriktivní bankovní licenci v Nauru několik let a nejsou o ní známé žádné negativní poznatky, nebo reputovaná zahraniční banka či finanční skupina. Je rovněž pravděpodobné, že Nauru Agency Corporation a Bank of Nauru budou požadovat vyšší splacené jmění (cca 200.000 USD), které bude muset být deponováno v Bank of Nauru.

Banky nepodléhají žádné devizové kontrole a mohou obchodovat v jakékoliv měně. Tím že Nauru je 100% daňovým rájem, neboť zde nejsou žádné daně, nepodléhají ani Offshore banky daňové povinnosti. Banky platí pouze licenční poplatek ve výši 1.000 USD ročně a další poplatky, které určí čas od času Nauru Agency Corporation (což bývá právě výše uvedených 2.400 USD ročně za sekretářské služby).

Konec fiskálního roku banky je výročí dne registrace banky. Nejpozději do 6 měsíců od tohoto data musí banka předložit úřadům v Nauru prostřednictvím Nauru Agency Corporation své finanční záznamy, které musí být ověřeny auditorem, nebo účetním, kterého schválí Nauru Agency Corporation. Při podání žádosti o bankovní licenci, může žadatel jmenovat auditorem i fyzickou osobu, pokud se jedná o osobu se zkušenostmi v účetnictví a finančních výkazech bank.

Jak již bylo uvedeno Nauru poskytuje především interní bankovní licence (In-House Banking License), která slouží pro poskytování bankovních služeb pouze zakladatelům, akcionářům a firmám, které banku kontrolují. Banka nesmí poskytovat jakékoliv bankovní služby veřejnosti, nebo veřejnost nabádat v inzerci k depositní činnosti. I přestože interní bankovní společnost (nebo též podniková) má zakázáno obchodovat s jinými než partnerskými společnostmi uvedenými na dané licenci, nebo které mají jakýkoliv vztah k zakladatelům, akcionářům či ředitelům banky, existuje řada legitimních mechanismů, kdy i přes tento typ licence je možné ukládat finanční částky od veřejnosti či cizích právních subjektů, kteří nejsou součástí licence na účty vedené u dané banky a fungovat jako běžná komerční nebo investiční banka.

Hlavními rysy restriktivní bankovní licence jsou tyto skutečnosti:

 1. Pokud nebude platnost licence prodloužena na další období, vyprší po deseti letech nebo v den, kdy nabyvatel licence přestane být registrován v Republice Nauru, podle toho která skutečnost nastane dříve, pokud nebude licence dříve odvolána ministrem z jakéhokoli důvodu.
 2. Licence bude “ipso facto” a bez předchozího oznámení zrušena, pokud nastane některá z následujících skutečností:

 

(i) splacený akciový kapitál Banky bude snížen na méně než US$100 000 bez předchozího písemného souhlasu Ministra.

(ii) Kdykoli po dobu existence licence, bude zjištěno, že informace uvedené v žádosti o bankovní licenci jsou nepravdivé nebo zavádějící.

(iii) Banka půjčí nebo získá finanční prostředky nebo přijme vklad od osoby, která je obvyklým residentem Nauru.

(iv) Banka provádí reklamu vkladů veřejnosti v nebo mimo Nauru.

(v) Operace banky přestanou být “interní”.

(vi) Banka účtuje úrokové sazby u půjček, které přesahují sazby dané Centrálním bankovním úřadem země/zemí, ve které má být půjčka poskytnuta, v případě obchodních půjček

poskytovaných obchodními bankami se jedná o sazby té země/zemí.

(vii) Banka nepředloží Registru bank ověřené kopie své auditované Rozvahy a auditovaného

Hospodářského výsledku a Zprávu auditora do šesti měsíců po ukončení fiskálního roku.

(viii) Dojde ke změně vlastnictví Banky nebo rozhodujícího podílu v Bance, buďto na úrovni představenstva nebo převodem rozhodujících akcií bez předchozího souhlasu ministra.

(ix) Stávající zákony země/zemí, ve které Banka působí nebo nové zákony, které jsou v takové zemi/zemích vyhlášeny znemožní Bance, aby vykonávala své povinnosti v souladu s licencí.

(x) Banka nebo její promotéři, členové představenstva nebo výkonní pracovníci se zaváží nebo se budou podílet na nezákonné a nežádoucím obchodu nebo činnosti, která vyústí v urovnatelný nebo neurovnatelný spor podle zákonů Nauru nebo země/zemí, ve které Banka provozuje svou činnost.

(xi) Finanční situace Banky se zhorší natolik, že již nebude Banka moci splnit závazky vůči svým klientům, věřitelům a vkladatelům ve dnech splatnosti.

 

 1. Osoba(-y) provozující obchodní činnost Banky budou osobně společně a nerozdílně odpovídat za činy nebo opomenutí, nesprávnosti a porušení k nimž dojde po tomto zrušení.
 1. Při vydání licence a vždy před uplynutím výročí jejího vydání bude uhrazen poplatek ve výši 2.000 USD,nebo v takové výši, která může být občasně oznámena Vládou, při neuhrazení tohoto poplatku pozbývá licence platnosti (licenční poplatek).

 

Licenční úřady mají absolutní právo zvážit změnu nebo doplnění shora uvedených podmínek. Podmínky uvedené v již vydané licenci však obvykle nejsou měněny. Získání bankovní licence je zatíženo jen minimálními administrativními formalitami, pokud může být splněn požadavek na minimální výši kapitálu. Nakonec je třeba zdůraznit, že Nauru má dobrou mezinárodní bankovní infrastrukturu, vynikající zákon o bankovním tajemství a že vláda vítá banky, vlastněné i nebankéři. S ohledem na tyto faktory je Nauru v současnosti mnohými experty na Offshore služby považováno za jedno ze dvou špičkových voleb pro nebankéře, který hodlá založit Offshore banku v Pacifiku za minimálních nákladů a bez zbytečných administrativních překážek, neboť je velmi pravděpodobné, že bankovní licenci žadatel získá. V součastné době je v Nauru na 600 bank, která spravují aktiva ve výši okolo 129 miliard USD.

 

Stinnou stránkou Nauru je skutečnost, že již několik let je na černé listině zemí, kde dochází k praní špinavých peněz. Ročně to má být podle odhadů americké FBI částka okolo 50 miliard USD pouze v Nauru. V posledních několika letech bylo Nauru zneužíváno především ruskojazyčnými podnikateli a individui, kteří vlastnili několik desítek bank v této zemi. Poslední zveřejněné skandály odhalili praktiky ruské mafie a osob napojených na nejvyšší kremelské špičky, které za posledních 5 let vysloveně ,,prohnaly,, bankovním systémem Nauru přes 150 miliard dolarů pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Vláda Nauru od roku 1998 hledala mechanismy, jak skoncovat s praktikami neetických bank a tak učinila od roku 1974, kdy zákony vstoupili v platnost bezprecedentní krok s cílem očistit jméno naurského Offshore bankovnictví v zahraničí. Ke dni 17. 1. 2000 pozastavila vydávání nových licencí a prověřovala aktivity všech držitelů bankovních licencí. Důsledkem bylo zrušení licencí několika bank, které prokazatelně zneužívali liberálnost jurisdikce a legislativy v Nauru.

Nauru je v dnešní době velice vyhledávané na zakládání interních bankovních společností pro svůj krátký časový horizont nutný pro posouzení žádosti, ale rovněž pro svou progresivní a velice liberální jurisdikci a nízké zakládací poplatky, které jsou nejnižší na světě.

Založení banky v Nauru vyžaduje investici okolo 2 až 8.000 USD za právní a administrativní služby a časový horizont od 4 do 6 týdnů.

Nauru je jednou z mála zemí, které nehostí mezinárodní banky z Top 100 bank světa, jak je tomu v jiných Offshore jurisdikcích. Na ostrově je pouze jedna místní residentní banka (Bank of Nauru) a jen 2 mezinárodní banky s plnou Offshore licencí z téměř 600 finančních společností, které zde mají své sídlo. Jednou z hlavních skutečností je i to, že Nauru poskytuje především interní (tedy omezené) bankovní licence pro vlastní potřebu, která je defakto pro běžnou mezinárodní banku etablovanou v jiné jurisdikci nepotřebná. Více jak 98% všech Offshore bank na ostrově sídlí na jedné shodné adrese ve městě Aiwo, která je sídlem sekretářské společnosti Nauru Agency Corporation.

Mezi banky které s e etablovali v Nauru patří například International Metal trading Bank, Westerhall Private Bank, Treshold Bank, Business Bank, EuropeanBank, First bank, a desítky dalších.

About

Napsat komentář