Mwali (Mohéli)
Název země Stát Mwali Anglický název State of Mwali
Poloha země Afrika (Mosambický průplav) Rozloha 211km2
Počet obyvatel 30.000 Hlavní město Fomboni
Úřední jazyk Francouzština a shindzuani Měna Komorský Frank
Etnické složení Komořané, Indové, Arabové, Evropané a Číňané Náboženství Sunnité (99%) a Křesťané (méně jak 1%)

Všeobecné informace

Ostrov Mwali (Mohéli) byl do roku 1997 součástí Federální Islámské Republiky Komory, která se na třech ostrovech Grand Comoros, Anjouan a Mwali rozkládala v Mozambickém průplavu mezi Madagaskarem a Mosambikem. Severním sousedem jsou překrásné Seychely a jižním nyní Francouzský ostrov Mayotte, který byl do roku 1975 rovněž součástí Komor.

Oblast byla objevena Evropany v 16 století a roku 1886 francouzským protektorátem. Na jednotlivých ostrovech ale i přes přítomnost francouzů existovala domorodá království a sultanáty. Jako francouzská kolonie byly Komorské ostrovy spravovány společně i s Madagaskarem do roku 1946, kdy se jim dostalo statutu zámořského území Francie. Od roku 1962 měly ostrovy již vlastní vnitřní samosprávu, která vydržela až do roku 1974. V tomto roce bylo vyhlášeno na ostrovech, které tehdy tvořili Komory (Grand Comoros, Anjouan, Mwali a Mayotte) referendum a Komory získali nezávislost na Francii. Pouze ostrov Mayotte se v referendu vyslovil po setrvání ve svazku s Francií, což potvrdil i v dalším referendu o rok později. Mayotte je v součastné stále francouzským zámořským územím.

Země byla od vyhlášení samostatnosti zmítána nepokoji a řadou nekončících vládních převratů, kterých do roku 1996 bylo neuvěřitelných 17. Od konce 80 let stál za řadou převratů bývalý francouzský legionář a profesionální žoldák Bob Denard. V roce 1992 se konaly první svobodné parlamentní volby a další v roce 1993 byli přerušeny silnými nepokoji na ostrově Anjouan a Mwali. Jeden z posledních převratů v roce 1996, který opět zorganizoval Bob Denard na žádost separatistické vlády, byl potlačen speciálními francouzskými jednotkami, které vyslala do oblasti Komorských ostrovů Francie.

Zatčení vůdce separatistů Anjouanu Abdalláha Ibrahíma v druhé polovině roku 1997 vyvolalo na Anjouanu ( v řeči shindzuani Nzwani) silné nepokoje a následně i 21.7 1997 i mohutné demonstrace , které měli za následek, že 5.8.1997 vyhlásil Anjouan nezávislost na zbytku Federace. O několik dní později šel ve šlépějích Anjouanu i ostrov Mwali, kdy 6.8.1997 byla vyhlášena samostatnost. Dne 12.8.1997 byl za presidenta státu Mwali jmenován bývalí důstojník Mohamed Soeufa, který se téhož dne ujal presidentské funkce. Centralistickou vládou na Grand Comoros byli svobodně zvolení presidenti Států Anjouan a Mwali označeni za separatisty.

V listopadu 2000 byla učiněna dohoda mezi všemi nezávislými ostrovními státy (vyjma ostrova Mayotte) a formálně označovaná země mající název Federální Islámská republika Komory byla přejmenována na Spojené Státy Komor, které představovali samostatné ostrovní státy Komory (Grand Comoros), Anjouan a Mwali.

Mwali není přespříliš rozvinutou zemí, je silně agrárně zaměřen a. míra nezaměstnanosti se pohybuje hluboko za 35% práceschopného obyvatelstva a stávající HNP je pouze necelých 430 USD na osobu.

Země je v součastné době defakto závislá na zahraniční finanční pomoci. Díky přijetí Offshore legislativy,má ostrov zajištěn další, nikoliv nevýznamný příjem z Offshore finančních služeb.

Na ostrově Mwali neexistuje průmysl, vyjma exportu vanilky, hřebíčku a látky ylang-ylang, která představuje více jak 55% příjmů ostrova. Vláda ostrova Mwali vyhlásila řadu investičních pobídek pro zahraniční investory, kteří investují do preferovaných průmyslových odvětví, jako je mořský rybolov, zpracování mořských produktů, lov humrů a turismus.

Především překrásné tropické klima, atraktivní pláže, a nádherná a neporušená fauna je předurčena pro turistický průmysl a investice do výstavby hotelů. Vláda Mwali zahraničním investorům nabízí až 25 leté daňové prázdniny, pokud investice přesáhne částku nejméně 150.000 USD. Půda je velmi cenově dostupná jednak formou koupí do osobní vlastnictví, nebo dlouhodobého pronájmu od vlády až na dobu 99 let. Cena za 1m2 stavební půdy je ve výši okolo 0,50 až 5 USD.

Mwali v roce 2001 přijal moderní zákony, podle kterých je možné registrovat Offshore banky, dále trusty, pojišťovny, internetové kasina a sázkové společnosti. Díky ceně, která je velice nízká a legislativě, jenž je kvalitnější než na sousedním ostrově Anjouan, jsou Offshore finanční služby na Mwali velice vyhledávanými.

V stávající době existují následující zákony:

  • The International Companies Act, 2001 (upravuje registraci a správu Offshore firem)
  • The International Bank Act, 2001 (upravuje registraci a správu Offshore bank)
  • The International Insurance Act, 2001 (upravuje registraci a správu Offshore pojišťoven)
  • The International Betting Act, 2001 (upravuje registraci a správu Offshore kasin a sázkových společností)

Plná všeobecná bankovní licence

Plná všeobecná mezinárodní licence (General Banking Licence) vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 10 mil USD, které nemusí být splacené, ale úřady mohou jeho splacení požadovat v plném a nebo částečném rozsahu, případně vydání bankovní garance za tuto částku. Licenční poplatek za bankovní licenci je ve výši 1.500 USD ročně. Plná mezinárodní bankovní licence umožňuje bance poskytovat jakékoliv bankovní služby bez omezení, vyjma poskytování služeb místním residentům. Banka může poskytovat své služby pouze cizincům, zahraničním firmám, nebo Offshore firmám registrovaným na Mwali, rovněž může poskytovat trustové služby a vystupovat jako svěřenectví (trust).

Mwali v stávající době nedefinuje jinou bankovní licenci než licenci všeobecnou. Interní bankovní licence nejsou definovány v zákoně a nejsou vydávány.

Registrace banky na ostrove Mwali se řídí především dvěma zákony, známými jako International Companies Act, 2001 a International Bank Act, 2001. Žadatel o bankovní licenci musí nejdříve vyplnit oficiální žádost, která je podstoupena regulačnímu orgánu, jímž je Mwali International Services Authority (dále jen MISA). MISA ověří všechna data poskytnutá žadatelem a pokud nic nebrání vydání bankovní licence, je registrována Offshore společnost na Mwali, které je týž den přidělena již schválená bankovní licence. Celá procedura netrvá déle jak 3 týdny, v řadě případů může trvat i týden nebo i méně, pokud jsou dodána všechna data, které požaduje MISA.

Žádost musí doprovázet i poplatek ve výši 1.000 USD za žádost (splatný MISA), dále 1.500 USD za bankovní licenci a v neposlední řadě i 1.500 USD za sídlo na Mwali, které musí mít banka aby byli splněny zákonné požadavky.

Offshore banky na ostrově Mwali nepodléhají žádné procentuální dani z příjmů, hradí pouze poplatky za bankovní licenci, která je 1.500 USD ročně. Banky nepodléhají žádné formě procentuálních daní ani kolkovnému, poplatkům za směnu valut či deviz, atd.

Banky na ostrově Mwali musí mít nejméně jednoho ředitele a dva akcionáře. Ředitelem nebo akcionářem mohou být i právnické osoby. I přestože statutářem (ředitele) může být i jiná právnická osoba (tedy firma), není to vhodné u bank. Pokud se rozhodnete pro formaci Offshore banky a ředitelem bude jiná Offshore firma, je velmi pravděpodobné, že se vám nepodaří zřídit pro banku korespondenční účty a banka bude pro svoji netransparentnost budit silnou nedůvěru nejen u dalších bank, ale rovněž i u klientů banky.

Mwali vydává bankovní licence i subjektům, které nemohou deklarovat zkušenosti z bankovního sektoru a možnost zřízení bankovní společnosti včetně vyžádání bankovní licence nemusí trvat déle jak několik dní. V řadě případů nemusí registrace akciové společnosti včetně udělení bankovní licence trvat déle jak 7 dní. Problémem ostrova Mwali a sousedního Anjouanu jsou špatné telekomunikační služby, které velmi brzdí řádné usídlení banky na ostrově a tak většina Offshore bank má na ostrově pouze formální sídlo a své služby řídí z jiné jurisdikce.

Beze vší pochybnosti dnes patří ostrovní jurisdikce Mwali mezi země, kde je možné nejsnazší cestou získat Offshore bankovní licenci. Řada klientů, využívá Mwali nebo Anjouan jako tzv. přestupní stanici, kdy po získání bankovní licence a následných referencí, požádají jako již existující a etablovaná banka bez větších potíží bankovní licenci v některé z více zaběhnutých finančních centrech, jako Grenada, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Vanuatu, Samoa nebo Antigua. Správou Offshore služeb je vládním dekretem z roku 2001 pověřena společnost Mwali Registries BV, která administrativu spojenou s registrem firem řídí a spravuje z Jihoafrické Republiky. Dozor na bankami provádí Mwali International Services Authority (MISA), jenž uděluje licence pro banky, ale rovněž i pro ostatní licencované subjekty (loterie, kasina, pojišťovny, atd.)

Založení banky a licenční řízení si vyžádá pouze několik dní, max 3 týdny. Právní servis a náklady spojené se založením nepřijdou zakladatele na více jak 2 až 9.000 USD, což dělá z Mwali jednu z nejlacinějších jurisdikcí na světě. Mwali je rovněž v dnešní době nejlacinější jurisdikcí, kde je možné získat licenci na poskytovaní loterií, sázek nebo kasina na internetu. Licence a založení společnosti vás nepřijdou na více jak 3.000 USD (Anjouan je cenově v hladině cca 20.000 USD, karibské destinace okolo 100.000 USD), což je ve srovnání s generovanými zisky naprosto zanedbatelná částka.

Na Mwali je v součastné době přes 60 Offshore bank, které vlastní v drtivé většině Francouzi a Američané. Mezi Offshore banky patří například Onyx Bank, Banque de Atlantico S.A., Bankers Holding Inc, Union Bank, Lugano Bank & Trust, NetBank, Swiss Investments Bank, Tresthold Bank & Trust, Greenberg International Bank a desítky dalších.

Aktualizace a informace ke dni 20.3.2003: Upozorňuji na skutečnost, že díky řadě převratů a velmi nepřehledné situaci v této jurisdikce se vyskytli i spekulace, zdali vláda na ostrově Mwali má oprávnění registrovat Offshore subjekty samostatně bez povolení centrální vlády Komorských ostrovů (Komorské Unie). Totožná situace platí i pro sousední ostrov Anjouan, který po vyhlášení samostatnosti přistoupil k registracím Offshore firem.

About

Napsat komentář