Montserrat
Název země Montserrat Anglický název Montserrat
Poloha země Střední Karibik Rozloha 102 km2
Počet obyvatel 12.800 Hlavní město Plymouth (1.500 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina a kreolština Měna Východokaribský dolar (ECD)
Etnické složení Černoši, Mulati, běloši Náboženství Anglikáni, Protestanti a katolíci

Všeobecné informace

Montserrat je jednou z nejmenších ostrovních zemí Karibiku. Ostrov je sopečného původu a na jeho 102 km2 rozlohy se nalézají tři horské hřbety. Na ostrově stále existuje omezená, ale aktivní sopečná činnost. Montserratu se někdy říká „Smaragdový ostrov“, neboť hory byly před příchodem hurikánu Hugo lesnaté a mnoho počátečních osadníků bylo irského původu. Na ostrově je mnoho potoků, velkolepý vodopád a velká otevřená údolí. Zatímco turisty přitahuje bujná tropická scenérie ve vnitrozemí, nedostatkem Montserratu jakožto rekreačního letoviska je to, že těch několik málo pláží rozkládajících se podél jeho hornatého pobřeží má šedý nebo černý sopečný písek.
Hlavní město Plymouth se nachází na jihozápadním pobřeží. Hlavní město bylo z 99% zničeno během erupcí které těžce Montserrat poznamenali v letech 1995 až 1997. Před několika lety byla zahájena výstavba nové silnice podle pobřeží ostrova, a modernizován mezinárodní přístav pro lodě.

Montserrat objevil Kolumbus během své druhé cesty do Ameriky. Zubatý profil ostrova ho podnítil k tomu, aby ho pojmenoval po klášteru nacházejícím se v podobně tvarovaném španělském pohoří v blízkosti Barcelony. Ostrov byl prvně osídlen v r. 1632 anglickými a irskými osadníky ze sousedního ostrova St. Kitts a později v témž století irskými přistěhovalci z Virginie. Irský trojlístek zdobí fasádu vládní budovy v Plymouthu. Montserrat byl pod vládou Francouzů v letech 1664 a 1668 a pak znovu v r. 1782, ale od té doby již byl pod britskou kontrolou.
V současné době je Montserrat britskou kolonií s vnitřní samosprávou a ministerským vládním systémem. Hlavním výkonným činitelem je Guvernér jmenovaný Britskou korunou. Guvernér je zodpovědný za obranu a vnitřní bezpečnost, zahraniční záležitosti, veřejnou správu a spravování soudů. Je   povinen, kromě výjimečných případů, jednat v souladu s doporučeními Výkonné rady. Výkonná rada v čele s Guvernérem se skládá ze dvou členů jmenovaných z moci úřední, ministra spravedlnosti a ministra financí, premiéra, dvou dalších ministrů a ministra bez portfeje.
Ministři jsou volenými členy Legislativní rady. Legislativní rada, které rovněž předsedá Guvernér, má dva členy jmenované z moci úřední, ministra spravedlnosti, ministra financí a sedm volených členů vybraných na základě všeobecného volebního práva dospělých osob včetně jednoho nominovaného neoficiálního člena. Hlavními politickými stranami jsou Labour Party (Strana práce) a Progressive Democratic Party (Pokroková demokratická strana).

Právním systémem na Montserratu je anglické obyčejové právo spolu s domácími přijatými zákonnými předpisy. Zákon se provádí Východokaribským Nejvyšším soudem, Vyšším rejstříkovým soudem skládajícím se z Odvolacího soudu a Vrchního soudu, soudů zkráceného řízení a Nižších soudů. Odvolání mohou být převedena od Nejvyššího soudu do Soukromé rady v Londýně. Ostrov je dále rozdělen na tři administrativní jednotky, jenž jsou obdobou okresů.

Na ostrově funguje automatický telefonní systém, který je spojen s většinou zemí světa. Rovněž je možno využívat služeb mezinárodního telegrafu a telexu. Dostupné jsou rovněž služby internetu, včetně pevných linek. Mezinárodní kurýrní služby zajišťují společnosti DHL, UPS a Fedex. Mezi regionální kurýrní přepravce je společnost Liat Quick Pack, která je sesterskou společností Liat Airlines, místního Východokaribského leteckého přepravce.

Z důvodů ničivých erupcí v polovině 90 let, které zničili hlavní město Plymouth, se drtivá většina obyvatel přestěhovala na sousední Karibské ostrovy nebo do Británie. Z více jak 12.800 obyvatel zůstalo na ostrově necelých 3.000 residentů. V poslední době se ale na ostrov opět původní obyvatelé a cizinci vlastnící řadu překrásných nemovitostí vracejí. Montserrat je pro své kouzlo velice žádanou residenční oblastí pro velmi bohaté jedince, kteří trvale žijí na Montserratu, nebo zde mají residence.Od roku 1998 se vláda Montserratu snaží řadou fiskálních a investičních pobídek přilákat na ostrov zahraniční investory.

Offshore banky na Montserratu se zakládají podle zákona o Offshore bankách přijatého v roce 1991 (Offshore Banking Ordinance,1991). Zákon definuje dvě základní bankovní licence, respektive plnou mezinárodní licenci a omezenou restriktivní licenci.

Podle zákona o Offshore bankách přijatého v roce 1991 (Offshore Banking Ordinance,1991). který následoval bezprostředně po návrhu zákona z r. 1989 předloženém v Gallagherově zprávě, musí Offshore banky požádat Guvernéra Montserratu o licenci k poskytování Offshore bankovních služeb. I přestože banky musí mít svou hlavní kancelář na ostrově, v stávající době nejsou nároky na vlastní kanceláře, což umožňuje usídlit banku na adrese advokáta nebo účetní společnosti, která banku založila. Nový zákon také stanoví přísná pravidla pro půjčování finančních prostředků a požadavky na kapitálové rezervy, aby se již nikdy neopakovaly bankovní skandály z minulosti, které v 80 letech poškodili reputaci Montserratu jako finančního centra. Čtvrtletní finanční výkazy a výroční vyúčtování musí být překontrolovány schváleným auditorem a pak předloženy regulačním orgánům na Montserratu. Čtvrtletní výkazy je třeba předložit do 30 dnů od konce čtvrtletí a výroční vyúčtování je třeba předložit ústředí do čtyř měsíců od konce fiskálního roku. Banky provádějící operace podle režimu platného pro Offshore banky musí být zastoupeny v Montserratu registrovanými zástupci (tzv. Registered Agent), kteří jsou odpovědni za provádění předpisů.

Plná mezinárodní licence vyžaduje základní jmění ve výši 500.000 USD, které musí být plně splacené. Pokud to povolí úřady na Montserratu může být splacené jmění i ve výši okolo 50% nebo nahrazeno vydáním bankovní garance, pokud je žadatelem již existující banka. Banka s plnou mezinárodní Offshore licencí je osvobozena ze všech forem daní, platí pouze licenční poplatek ve výši 8.000 USD ročně. Nevratný poplatek za žádost o bankovní licenci je v stávající době stanoven na částku ve výši 3.000 USD. Banka může s plnou mezinárodní licencí poskytovat všechny Offshore služby bez omezení, vyjma služeb místním residentům a občanům Montserratu. Může ale poskytovat služby místním Offshore společnostem, které jsou vlastněny cizinci (těch je v součastné době na ostrově registrovaných necelých 100).

Montserrat má vynikající zákon o bankovním tajemství a vláda dříve zaujímala vůči mezinárodním bankám, vlastněným nebankéři, poměrně příznivý postoj. Tento postoj se ale nedávno poněkud změnil v důsledku uplatnění rozsáhlejší britské kontroly nad vládou ostrova a na vydávání nových bankovních povolení bylo počátkem 90 let vyhlášeno moratorium. Z více jak 250 bank na ostrově, které byli zneužívány drogovými kartely k praní peněz nebo tajnými službami (Americké a Izraelské tajné služby zde měly registrované Offshore banky) a řadou podvodníků, zůstalo na ostrově pouze 15 bank, ostatní byli vládou ostrova bez náhrady suspendovány a byli jim odebrány licence.

V dnešní době vláda ostrova Montserrat se snaží o propagaci ostrova jako znovuzrozeného finančního centra (bez skandálů), které respektuje mezinárodní standardy. V součastné době je na ostrově registrováno celkem 17 Offshore bank a jsou vítány nový seriozní žadatelé, kteří jsou důkladně prověřovány, než jim je poskytnuta licence.

Montserrat je v dnešní době ideální jurisdikcí pro nové uchazeče o bankovní licenci, neboť Montserrat poskytne licenci seriozním uchazečům bez větších administrativních překážek. Žadatel ale musí počítat se skutečností, že vláda Montserratu si ověřuje beztrestnost uchazečů prostřednictvím Interpolu nebo mezinárodní detektivní agentury Kroll. Právní servis spojený s formací banky na Montserratu a náklady spojené s právním zastoupením, budou vyžadovat investici ve výši 8 až 20.000 USD podle druhu a povahy požadovaných služeb. Regulační orgány v drtivé většině případů jsou schopny udělit licenci do 4 až 7 týdnů.

Mezi Banky které jsou přítomny na ostrově patří Barclays Bank, Scotia Bank, Royal Bank of Canada, Bank of Montserrat a jedna z větších Offshore bank regionu Guayaguil Bank & Trust.

About

Napsat komentář