Mauricius
Název země Republika Mauritius Anglický název Republic of Mauritius
Poloha země Afrika (Indický oceán) Rozloha 2.040 km2
Počet obyvatel 1,2 mil obyvatel Hlavní město Port Louis (150.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina dále hojně používané jsou kreolština, hindština, urdština, čínština a francouzština Měna Mauritijská Rupie (MR)
Etnické složení Indové (69%), Kreolové (3%), Číňané (3%), běloši (3%) Náboženství Hinduisté, Katolíci, Muslimové, Protestanti, Buddhisté

Všeobecné informace

Subtropický ostrov Mauritius se rozkládá se na území s rozlohou 2.040 km2 a jeho obyvatelé v počtu 1,2 miliony tvoří především Indové, Indo-maorijci, Kreolové, Francouzi, Afričané, Evropané a Číňané. Hlavním městem je Port Louis, které je domovem pro více jak 150.000 obyvatel.

Ostrov byl objeven Portugalci roku 1507, ale nebyl kolonizován až do počátku 18 století, kdy se stal francouzskou državou. Pod francouzskou nadvládou vydržel téměř sto let, až do koncem 18 století, kdy se stal Britskou kolonií. Od roku 1967 měl ostrov vlastní samosprávu a v roce 1968 se Mauritius stal nezávislým na Británii a stal se členem Britského Společenství. Mauritius si na Británii nárokuje část ostrovů, které se nazývají Britské území v Indickém oceánu (nejvíce je znám ostrov Diego Garcia), které spravuje Británie. Na ostrovech Diego Garcia je významná Britskoamerická vojenská letecká a námořní základna.

Republika Mauritius je řízena prezidentskou demokracií, parlament je legislativní orgán. Právní systém je kombinací anglického práva a francouzského napoleonského zákoníku. Zákon o společnostech je velmi podobný anglickému Zákoníku. Země je členem Commonwealthu, Spojených národů, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších mezinárodních organizací. Politický klimat je velmi stabilní. Ekonomické výsledky ostrova jsou velmi pozitivní se stálým ročním

reálným nárůstem HDP mezi 4 a 8%. HNP na jednoho obyvatele je ve výši okolo 3.710 USD, což představuje jeden z nejvyšších ukazatelů Afrického kontinentu. Hlavním zdrojem příjmů   je zemědělství, průmysl, cestovní ruch a Offshore finanční služby. Místní měnou je mauritijská rupie (MR).

Snadno dostupné jsou všechny formy telekomunikací jako telefon, fax, telex a internet. Dostupnost sítí je dobrá a kvalita vynikající. Dostupné jsou i kurýrní služby DHL, Fedex a UPS pro zasílání a příjem mezinárodních zásilek.

Mauritius byl založen jako Offshore finanční centrum v roce 1988 při schvalování Bankovního zákona (The Banking Act, 1988), který umožňuje založení Offshore banky na ostrově. Od té doby byly vydány licence dvanácti bankám poskytujícím obchodní služby na Mauritiu, z nichž většina je ze zahraničí a dále bylo registrováno na 11.000 Offshore firem. Vklady spravované Offshore bankami na Mauritiu jsou odhadovány na 500 mil. USD

Offshore bankovnictví na Mauritiu je regulováno Centrální Bankou Mauritia ( Bank of Mauritius) a legislativně Zákonem bankách z roku 1988 (The Banking Act,1988). Zákon umožňuje registrovat Offshore banku s plnou mezinárodní bankovní licencí, která vyžaduje kapitál nejméně ve výši 4,5 mil USD, který může být uložen u jakékoliv banky na světě, nebo nemusí být uložen vůbec a může být součástí likvidního jmění banky. I přestože o bankovní licenci může požádat i ,,nebankéř,, je málo pravděpodobné, že regulační orgány Mauritia vydají bankovní licenci málo známému subjektu. Mauritius se snaží od počátku existence Zákona o bankách z roku 1988 přilákat pouze silné a reputované banky ze zahraničí.

Roční licenční poplatek za bankovní licenci je ve výši 20.000 USD. Banky nepodléhají žádné z forem poplatků, daní, kolkovného, atd., pouze platí licenční poplatek ve výši 20.000 USD ročně.

Bankovní zákony jsou sice velmi přísné na založení banky, její kapitalizaci, ale ve svém důsledku jsou velmi liberální co se týče fiskálního režimu, možnosti nabízených služeb, minimálních restrikcí, absence devizové kontroly atd. Banka může vést účty v libovolné měně, pouze restrikce platí na místní měnu.

Offshore banka může poskytovat jakékoliv legitimní bankovní nebo finanční služby jako:

 • přijímat všechny druhy peněžních vkladů v libovolné měně, vyjma místní měny
 • poskytovat služby depozitního, investičního nebo velkoobchodního bankovnictví
 • poskytovat úvěry, půjčky a kapitál, nebo jej pro třetí strany zprostředkovávat
 • obchodovat s devizou a valutou
 • poskytování poradenské činnosti
 • vydávat platební karty a realizovat jejich zúčtování
 • poskytovat správu záručních vkladů
 • vydávat depositní certifikáty a vkladové listy
 • vystavovat bankovní garance, záruky a jiné zajišťovací nebo garanční instrumenty
 • zprostředkovávat  činnost   při   obchodování   s    cennými   papíry,   akciemi,   dluhopisy, pokladničními poukázkami, šeky, směnkami, atd. na svůj nebo klientský účet
 • realizovat jakékoliv finanční operace za účelem zisku
 • vést běžné, depositní, úvěrově a další účty pro fyzické i právnické osoby
 •  vést korespondenční účty (Loro/Nostro) pro zahraniční finanční a bankovní instituce
 • atd.

I přestože zákon na první pohled je velice liberální, neboť umožňuje splatit jmění u jakékoliv banky na světě, je dobré připomenout, že orgány odpovědné za vydávání bankovních licencí poskytují bankovní licence výhradně subjektům, které jsou dostatečně věrohodné a mezinárodně integrované v bankovnictví nebo finančnictví.Dále je dobré připomenout, že jednou ze skutečností, která činní Offshore banky na Mauritiu ziskovými je vynikající reputace bankovního trhu na Mauritiu v zahraničí, který je zemí bez bankovních skandálů, defraudací a bank se špatnou pověstí.
Mauritius velice dbá na své dobré jméno vzorné Offshore jurisdikce doma i v zahraničí a proto jsou banky v této zemi velmi vyhledávány zahraničními investory, kteří se nebojí svěřit své finanční prostředky bankám v této zemi.

Založení banky představuje uhrazení poplatků za právní služby ve výši nejméně 28 až 40.000 USD. Částka samozřejmě neobsahuje licenční poplatky ve výši 20.000 USD, které hradí licencované Offshore banky na Mauritiusu. Čas potřebný na získání bankovní licence je v rozmezí 3 až 6 měsíců, v jehož horizontu si regulační orgány ověřují žadatele o bankovní licenci.

Mezi banky, které se etablovaly na tomto překrásném ostrově je dobré připomenout například Barclays Bank, HSBC Bank, Banque Nationale de Paris, Rothschild Private Bank, Bank of Baroda, BNP Paribas, Deutsche Bank, Habib Bank, Investec Bank, Indian Ocean International Bank a desítku dalších.

 

 

About

Napsat komentář