Lesotho
Název země Království Lesotho Anglický název Kingdom of Lesotho
Poloha země Afrika Rozloha 30.355 km2
Počet obyvatel 2,3 mil Hlavní město Maseru (367.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina, sothština, afrikánština Měna Loti (LSL)
Etnické složení Basutové (99,7%), Evropané (0,2%), Asiaté (0,1%) Náboženství Katolíci, protestanti, Anglikáni, lidová náboženství,

Všeobecné informace

Malé hornaté království Lesotho (Mmuso wa Lesotho) je ze všech stran ohraničeno Africkou velmocí – Jihoafrickou Republikou. Hlavním městem je Maseru s téměř 367.000 obyvatel. Úředním jazykem je angličtina ale v užívání je rovněž sothština a desítky dalších řečí a dialektů.

Od 17 století pronikaly na území dnešního Království basutské kmeny, které zde v 19 století vytvořily státní útvar, respektive v roce 1818 basut Moshoeshoe sjednotil řadu kmenů a skupin a následně se stal králem. Od poloviny 19 století, bylo Lesotho ve válce s Búry a v roce 1868 požádal basutský panovník Moshoeshoe Brity o ochranu pro svou zemi a svůj lid. Od roku 1884 byla oblast pod Britským protektorátem a nazývala se Basutsko (Basutoland). V roce 1965 získalo Basutsko vnitřní samosprávu. Již rok po získání vnitřní samosprávy, vyhlásilo Basutsko 4 října 1966 nezávislost země a byl změněn název na Lesotho. Lesotho od poloviny 70 let zmítaly nepokoje a časté pokusy o převrat. Teprve až v 90 letech vykročilo Lesotho k cestě plurality a konstituční monarchii. Nová ústava byla přijata 2 dubna 1993.

V součastné době je králem Lesotha Letsie III a premiérem (Prime Minister) Pakalitha Země je relativně bohatá, ale existuje zde velké množství velmi chudých obyvatel. Lesotho má HNP na jednoho obyvatele ve výši 2.500 USD, což je jeden z vyšších ukazatelů na Africkém kontinentu. Velké množství obyvatel pracují jako pomocné síly v sousední Jihoafrické republice. Země je silně agrárně zaměřené, i když v posledních letech se snaží diverzifikovat ekonomiku a přilákat zahraniční kapitál. K přilákání zahraničních investorů, má sloužit především program fiskálních a investičních pobídek. Významnými investory v Království jsou především podnikatelé z Jihoafrické republiky. Na Jihoafrické republice je Lesotho de facto plně závislé, neboť je jeho hlavním obchodním partnerem.

V roce 1986 byl zahájen projekt vodní elektrárny na toku Orange River. Vyprodukovaná elektrická energie je exportována do Jihoafrické republiky, především do oblasti kolem Johannesburgu, kde je mnoho průmyslových podniků. Lesotho má na 6.000 kilometrů kvalitních silnic s propojením přes několik hraničních přechodů do Jihoafrické republiky. Spojení je možné i prostřednictvím letecké dopravy.

Nepřímo založený sektor produkce nutí Lesotho dovážet spotřební zboží, z 90% z Jižní Afriky. Dalším příkladem Lesothských obchodních vztahů s Jižní Afrikou je členství v Jihoafrické celní unii (Southern African Customs Union – SACU) a Společné měnové oblasti (Common Monetary Area – CMA). Jihoafrická celní unie (SACU) se skládá z 5 členských států se 47 miliony obyvatel a celkovým HDP 1.358 miliardy amerických dolarů. Jihoafrická celní unie (SACU) byla založena během éry kolonizace, hlavní aspekty Unie jsou vnitřní volný obchod se zbožím a služby a aplikace obecných zahraničních tarifů. I když vláda Jižní Afriky Unii kontroluje, ostatní členové těží z příjmů shromážděných v Common Revenue Pool z jednotlivých cel a daňové legislativy, podle které každý člen je smluvně zavázán působit v domácím prostředí.

Společná měnová oblast (CMA) naopak představuje dvojitý měnový systém, zahrnuje stejné země jako Jihoafrická celní unie (SACU), kromě Botswany, a vyžaduje provádět devizovou kontrolu přes Jihoafrickou Reservní Banku (South Africa Reserve Bank), zatímco se udržuje měna na nominální hodnotě s Jihoafrickým randem. Členství v Jihoafrické celní unii a Společné měnové oblasti vede k ekonomickému rozvoji podle oblíbeného modelu Jižní Afriky. Země Unie skutečně patří mezi nejvyspělejší státy Afriky. Kvůli spolehnutí Lesotha na Jižní Afriku v její majoritě ve spotřebitelském zboží a většinovém dovozu výrobků probíhají v Lesothu nezdravé obchodní deficity.

Bankovní sektor reguluje především Centrální Banka Lesotha (Central Bank of Lesotho), která sídlí v hlavním městě Maseru. I přestože není Lesotho Offshore jurisdikcí a rovněž není významným finančním centrem, existuje zde několik zajímavých možností v bankovnictví, na kterých banka může profitovat:

 • země má v africkém regionu ale i v cizině dobré jméno
 • velmi nízké náklady na založení banky a kapitalizaci
 • přítomnost velikého trhu, který představuje Jihoafrická republika
 • pro řadu Jihoafričanů slouží banky v Lesothu jako Lichtenštejnsko Evropanům
 • nízké náklady na nájem nebo koupi prostorů pro podnikání
 • nízké náklady spojené s platy zaměstnanců
 • ideální jurisdikce pro přípravu pro vstup na bankovní trh Jihoafrické republiky

K založení nové banky nebo zřízení pobočky zahraniční banky v Lesothu, Centrální Banka požaduje tuto dokumentaci:

 • pokud se jedná o nově formovanou banku, tak Společenskou smlouvu a Stanovy společnosti včetně certifikátu o založení společnosti v Lesothu
 • pokud se jedná o již existující zahraniční banku, pak komplexní dokumentaci o bance (Společenské smlouvy, Stanovy, bankovní licenci, atd.)
 • identifikaci sídla banky nebo pobočky zahraniční banky v Lesothu
 • předložení finančních záznamů žadatele ověřených auditorem ne starších 90 dnů
 • identifikaci poskytovaných bankovních a finančních služeb
 • a další podklady, které úřady Lesotha mohou požadovat.

Banku v Lesothu je možné založit se základním jměním ve výši 16.000 USD (100.000 Loti), které musí být plně splacené u místní Centrální Banky. Jsou požadováni dva ředitelé a akcionáři, akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. Ředitelé musí být residenty Lesotha. Osoby ve vedení banky a akcionáře musí schválit Centrální Banka. Banky podléhají místnímu daňovému režimu, který je ve výši 40%, ale mohou se pokusit o získání daňových prázdnin na základě zákona o podpoře zahraničních investic v Lesothu. Fiskálním rokem je 31 březen.
Centrální Banka důkladně dbá na praktiky licencované banky. Banka s licencí v Lesothu musí kvartálně předkládat své auditované finanční zprávy, a měsíčně své finanční účty, včetně statistiky obchodů banky. Lesotho je vynikající jurisdikcí pro založení banky s plnou Onshore mezinárodní licencí, neboť země je velmi těsně ekonomicky vzpjata s Jihoafrickou Republikou. Řada bohatých jednotlivců z JAR akumuluje svá aktiva u Lesothckých bank, podobně jako Evropané v Gibraltaru, Lichtenštejnsku nebo Jersey.

Cena spojená s náklady za právní servis spojený s formací banky a licenčním řízením, přijde žadatele o bankovní licenci v Lesothu na 10 až 20.000 USD podle rozsahu práce. Čas potřebný pro získání licence je v rozmezí 6 až 8 týdnů.

Mezi banky se sídlem v Lesothu patří například Standard Bank, Standard Chartered Bank, FirstRand Bank Nedbank, a několik dalších především Jihoafrických bank.

About

Napsat komentář