Labuan
Název země Federální Teritorium Labuan Anglický název Federal Territory of Labuan
Poloha země Asie Rozloha 52 km2
Počet obyvatel 50.000 Hlavní město Jalan Merdeka
Úřední jazyk Malajština hodně užívaným je i angličtina a čínština Měna Malajský Ringit (RM)
Etnické složení Malajci (58%), Číňané (27%), Indové, Pákistánci, Evropané, atd. Náboženství Muslimové, Buddhisté, Hinduisté, Křesťané a řada dalších.

Všeobecné informace

Ostrov Labuan je lokalizován ve střední části Malajsie u pobřeží Bruneje. Ostrov Labuan má rozlohu přibližně 52 km2 a počet obyvatel je zhruba 50.000, především malajského a čínského původu. Ostrov je součástí Malajsie, ale má vlastní autonomii. Vláda Labuanu přijala velmi moderní zákony koncem roku 1989, které umožňují formaci daňově osvobozených společnosti, bank, pojišťoven a trustů, včetně společností formovaných podle islámského práva (Islamic Companies). Labuan se snažil od počátku 90 let přilákat především obchodníky z Hong Kongu, kteří se báli ekonomického a politického dopadu při předání Hong Kongu Číně. Regulačním orgánem řídící Offshore služby na Labuanu je Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA).

Federální území Labuan se skládá ze sedmi ostrůvků, z nichž největší je Pulau Labuan. Labuan leží za severozápadními břehy Bornea a nedaleko od Brunejského sultanátu. V bodě, který je nejblíže pevnině, činí vzdálenost Labuanu od pobřeží východomalajského státu Sabah pouze zhruba deset kilometrů. Labuan je situován na významných plavebních trasách a leteckých koridorech asijského regionu a v centrální poloze zhruba ve stejné vzdálenosti od nejvýznamnějších měst Bankgoku, Hongkongu, Jakarty, Kuala Lumpuru, Manily a Singapuru. Je svobodným přístavem, kde nejsou vybírány žádné daně z tržeb, daňové přirážky, spotřební daně ani dovozní a vývozní cla. Labuan je spojen s Kuala Lumpurem každodenními zpátečními lety; doba letu činí přibližně dvě a půl hodiny. Dále je zde provozováno několik každodenních letů na mezinárodní letiště v Kota Kinabalu, hlavním městě Sabahu. Malajská vláda věnovala ze svého rozpočtu 29,2 miliony US $ na výstavbu nového letištního terminálu a zkvalitnění rozjezdové dráhy. Z labuanského letiště se může stát v budoucnu mezinárodní letiště.

Labuan má tropické podnebí, které je teplé a vlhké po celý rok. Denní teploty dosahují v průměru 30°C se dvěma sezónními monzunovými obdobími, které probíhají od dubna do června a od září do prosince. I přestože úředním jazykem je malajština (bahasa malaysia), velice často užívaným jazykem je angličtina a čínština.

Federální území Labuan je součástí Malajsie a odpovědnost za jeho správu má přímo úřad předsedy vlády. Malajsie je zemí mnoha ras a náboženství a skládá se ze 13 států a dvou federálních území. Její části byly dříve pod britskou kontrolou, ale 31. srpna 1957 získaly nezávislost. 16. září 1963 byla vytvořena Malajsie spojením Sabahu, Sarawaku a Singapuru (Singapur se od Malajsie odtrhl v r. 1965). Forma vlády je konstituční monarchie s králem jako hlava státu. Země je ekonomicky silná a politicky stabilní, nicméně s občasnými ekonomickými krizemi.

Malajskou měnou je Ringit. Mimo určitých výjimek se u společností typu Offshore na Labuanu vyžaduje realizovat své podnikání v cizí měně. Labuan má velmi liberální politiku co se týče devizové kontroly pro mezinárodní podnikatelské aktivity typu Offshore a v podstatě neexistuje devizová kontrola zahraničních korporací.

6.listopadu 1989 vyhlásila vláda Malajsie Federální území Labuan za mezinárodní Offshore finanční centrum. Pro nabytí platnosti tohoto prohlášení bylo červnu 1990 odhlasováno v malajském parlamentu pět nových legislativních částí, které nabyly účinnosti 1. října 1990.

Jde především o:

 • Zákon o společnostech typu Offshore z roku 1990
 • Zákon o trustových společnostech z roku 1990
 • Zákon o Offshore bankovních aktivitách z roku 1990
 • Zákon o Offshore pojišťovacích aktivitách z roku 1990
 • Zákon o zdaňování podnikatelských aktivit typu Offshore z roku 1990

Do dnešní doby se podle těchto zákonů, respektive především podle zákona o Offshore společnostech z roku 1990 registrovalo na 3.000 Offshore společností a 60 bank.

Offshore služby na Labuanu řídí Úřad pro Offshore finanční služby Labuanu (Labuan Offshore Financial Services Authority –LOFSA). Banky na Labuanu se zakládají podle zákona o Offshore bankách z roku 1990 (The Offshore Banking Act, 1990).

LOFSA jako regulační orgán, který byl zároveň odpovědný za Offshore finanční a bankovní služby na Labuanu, od roku 1990 do konce roku 1999 propagoval Labuan jako bankovní centrum, které se snaží přilákat pouze největší banky světa. Pravdou je skutečnost, že ze 100 největších bank světa jich má zastoupení na Labuanu více jak 60. Od počátku roku 2000 LOFSA změnila svou politiku a nyní proklamuje, že Labuan je otevřen jakékoliv seriozní zahraniční bance, která chce na Labuanu zřídit Offshore pobočku pro poskytování mezinárodních finančních a bankovních služeb.

Žadatelem může být:

 • jakákoliv existují zahraniční banka nebo finanční společnost, která je registrována v zemi s kvalitním bankovním dohledem
 • banka nebo finanční společnost, která má odpovídající finanční zázemí a může deklarovat dobré hospodářské výsledky
 • banka nebo finanční instituce, jenž je řízena   a vedena vzdělaným a odpovědným managementem
 • velmi bonitní jedinec (fyzická osoba), který může doložit zkušenosti v mezinárodním bankovnictví nebo finančnictví

Plná mezinárodní Offshore bankovní licence vyžaduje u nového žadatele, kterým není zahraniční banka základní jmění ve výši nejméně 10 mil RM (2.695.000 USD), kdy nejméně 10 mil RM (2.695.000 USD), musí být plně splaceno nebo na tuto částku musí být předložena bankovní garance či jiná forma záruky, pokud úřady na Labuanu nenařídí jinak.

Pokud je žadatelem zahraniční banka, licenčním orgánům na Labuanu postačí předložení bankovní garance od mateřské banky žadatele a základní jmění ve výši 10 mil RM (2.695.000 USD) nemusí být splacené, pouze garantované vystavenou bankovní garancí.

Licenční poplatek za bankovní licenci je stanoven na výši 60.000 RM ( 16.200 USD) ročně, který je splatný Centrální Bance nejpozději k 15 lednu příslušného roku. Banky mohou poskytovat mezinárodní bankovní služby bez omezení, vyjma služeb poskytovaných místním residentům (Labuanu a Malajsie), mohou ovšem poskytovat služby i jiným Offshore společnostem formovaných na Labuanu. Offshore banka může vést účty v libovolné měně, pouze nesmí vést vklady v malajských ringitech (RM).

Další podmínkou bankovní licence podle Zákona o Offshore bankách z roku 1990 je:

 • banka musí mít fyzickou přítomnost na Labuanu, nejsou povoleny formálně registrované banky na adresách právníků nebo účetních firem
 • banka musí dodržovat zákon upravující bankovnictví na Labuanu a dále mezinárodní standardy
 • banka musí nejpozději k 15 lednu příslušného roku uhradit licenční poplatky ve výši 60.000 RM
 • banka nesmí vést klientské účty v malajských ringitech (RM), vyjímky představují pouze vlastní účty banky v této měně, z kterých banka platí nájmy, zaměstnance a poplatky vůči úřadům Labuanu
 • banka nesmí nabízet služby občanům a residentům Malajsie a Labuanu, může vést účty jiným Offshore společnostem registrovaných na Labuanu

O bankovní licenci může požádat místní Offshore společnost nebo zahraniční společnost registrovaná podle zákonů třetí země. Banky jsou osvobozené od daní a mohou vést učti v libovolné zahraniční měně. Žadatel musí splňovat přísná kriteria a je důkladně zkoumána jeho obchodní historie, reference, ale rovněž i aktivity.

Náklady spojené s formací společnosti a žádostí o bankovní licenci, právní a administrativní služby přijdou případného žadatele o bankovní licenci v Labuanu na 25.000 až 35.000 USD. Časový horizont je ve standardních případech 5 až 8 týdnů.

O kvalitách Labuanu hovoří skutečnost, že od roku 1990 kdy byli přijaty v platnost Offshore zákony, se na Labuanu registrovalo na 3.000 Offshore firem, 60 bank a více jak 30 pojišťoven. Mezi Offshore banky formované na Labuanu patří například ABN AMRO Bank, Bank Brussels Lambert, Bank Of Amerika, Bankers Trust International, Banque Nationale de Paris, Banque Paribas, Barclays Bank, Bayerische Landesbank, Commerzbank, Credit Suisse, National Westminister Bank, Standard Chartered Bank Offshore, Bank Of Tokyo-Mitsubishi, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, Union Bank Of Switzerland, ING Bank a desítky dalších.

About

Napsat komentář