Kypr
Název země Republika Kypr Anglický název Republic of Cyprus
Poloha země Evropa (Středozemní moře) Rozloha 5.896 km2 (bez Turecké části)
Počet obyvatel 800.000 Hlavní město Nicósie (166.000 obyvatel)
Úřední jazyk Řečtina, turečtina a angličtina Měna Kyperská Libra
Etnické složení Řečtí Kypřané (80%), Turečtí Kypřané (19%) ostatní (1%) Náboženství Ortodoxní Křesťané, Muslimové, ostatní náboženství

Všeobecné informace

Kypr leží v nejvýchodnějším koutě Středozemního moře a je třetím největším ostrovem po Sicílii a Sardinii. Leží na křižovatce Evropy, Asie a Afriky a celková rozloha činí 5.896 km2 (bez Severního Kypru jenž náleží Turecku). Olympus, část pohoří Troodos se tyčí do výšky 1.951 m. Ostrov je obklopen krásnými písečnými plážemi, které lákají každoročně více než dva miliony turistů. Místní čas je jednu hodinu vpřed oproti středoevropskému času. Podnebí v zimě je mírné, s teplotami mezi 4 a 15 stupni Celsia. Teploty v létě mohou dosahovat 38 stupňů Celsia a více. Deštivé období nastává mezi listopadem a březnem a sníh se vyskytuje na Troodos od prosince do února.

Řecký Kypr má přibližně 800 000, z nichž 80% tvoří Řekové a 19% jsou Turci, zbývající obyvatelstvo jsou Arméni, Marokánci, Libanonci a Evropané. Z toho asi 166.000 obyvatel žije v Nicosii, které hlavním městě ležícím ve středozemí ostrova. Nocosia je zároveň i obchodním centrem a mezinárodním centrem pro Offshore finanční bankovní služby.

Limassol představuje druhé největší město Kypru, kde je lokalizován i hlavní obchodní přístav a zároveň představuje i další významné obchodní centrum. Leží na jižním pobřeží ostrova a je domovem pro desítky luxusním mezinárodních hotelů.

Měnou užívanou na Kypru je Kyperská Libra. Za vydávání a kontrolu měny odpovídá Centrální Banky Kypru (Central Bank of Cyprus), která je zároveň i regulátorem Offshore služeb a bankovního sektoru na Kypru.

Historie Kypru sahá do období před více než osmi tisíci lety, kdy zde vládli mimo jiné Řekové, Peršané, Římané, Lusignané, Benátčané, Turci a Britové. Je zde patrné, že tito všichni ovlivnili kulturu ostrova, která je unikátní a znatelně odlišná od kultur sousedních ostrovů a zemí.

Kyperská Republika vznikla v roce 1960 po odchodu Britů z ostrova, nicméně Kypr zůstal ve svazku s Británií jako řádný člen Britského Společenství (British Commonwealth). Kypr je nezávislá samostatná republika s prezidentským systémem vlády. Je členem Spojených národů a Evropské rady a uzavřela Přidružující smlouvu s Evropským společenstvím. Kypr před několika lety požádal o vstup do Evropské Unie (EU). I přestože je vážným kandidátem, jeho rychlé přijetí brzdí spory se Severokyperskou částí ostrova, která náleží Turecku.

Přeměna agrárního Kypru v mezinárodní obchodní a finanční centrum započala v roce 1976 se zavedením řady fiskálních pobídek a přijetím několika zákonů, které upravovali činnost Offshore společností formovaných na Kypru. Zákony byli přijaty s cílem přilákat zahraniční obchodníky, finančníky, investory a bankéře, kteří by na ostrově založili společnosti pro mezinárodní obchod.

Od té doby bylo na Kypru registrováno na 50.000 zahraničních Offshore společností a tento počet prudce narůstal v posledních letech. V současné době je měsíčně registrováno více než 500 zahraničních Offshore společností.

K zajímavým možnostem patří především založení Offshore banky v Evropské jurisdikci, neboť Kypr umožňuje formaci Offshore Bankovní jednotky (Offshore Banking Unit, často se používá pouze zkratka OBU) za relativně liberálních podmínek. Centrální banka, která reguluje bankovnictví a finanční služby na Kypru (včetně Offshore služeb), udělila okolo 40 Offshore bankovních licencí zahraničním bankám, které mají oprávnění poskytovat mezinárodní bankovní služby v režimu Offshore, svým zahraničním klientům. Na Offshore banky se rovněž vztahují i příznivé fiskální podmínky, neboť podléhají dani ve výši 12,5%, což je po Montenegru (2,5%) druhé nejnižší daňové zatížení pro Offshore banky v Evropě. Mezi Offshore bankami, které získali licenci na Kypru jsou i respektované zahraniční banky jako Barclays Bank, Banque Nationale de Paris, Societé General a Wardley. Dále bylo uděleno téměř 10 licencí k založení reprezentační kanceláře, z nichž jedna patří Swiss Bank Corporation.

Kyperské Offshore banky se řídí podle zákona známého jako The Offshore Banking Law (Cap. 124) a Banking Business (Temporary Restrictions) Law z roku 1939, který vymezuje a řídí činnost bank na Kypru.

Minimální základní jmění Offshore banky na Kypru musí být nejméně ve výši 5 mil USD, což je zároveň i zákonem definovaná částka pro plně splacené jmění. Banka podléhá licenčnímu poplatku ve výši 15.000 USD ročně a standardním daním uvalovaným na Kyperské Offshore společnosti ve výši 12,5%. Centrální Banka Kypru (Central Bank of Cyprus) může podle vlastního uvážení nařídit vyšší nebo nižší základní jmění než je předepsané zákonem. V obecné rovině je možné říci, že nízké základní jmění bude požadováno po známé mezinárodní bance a vysoké po nové nebo málo známé bankovní korporaci.

Žádost o Offshore bankovní licenci se zasílá Guvernéru Centrální Banky, kterého žadatelé musí plně uspokojit podstoupením všech zákonných požadavků na žadatele, jimiž je dobrý morální stav žadatelů a trestní bezúhonnost, splněné požadavky na základní a splacené jmění, bankovní a obchodní reference, identifikaci akcionářů a obchodní plán. Po získání Offshore bankovní licence, musí banka předkládat Centrální Bance měsíčně nebo každých 6 měsíců výsledky svého hospodaření, které musí obsahovat všechny finanční údaje o bance, aktivech a pasivech, druzích účtů které vede, seznam měn s kterými banka obchoduje, případně takové informace, o které bude Centrální Bankou požádána.

Kyperská Offshore banka nesmí vést účty místním residentům a rovněž nesmí vést účty v místní kyperské měně (Kyperská Libra). Banka nicméně může realizovat půjčky residentům nebo investovat do ekonomiky Kypru pokud resident získá na tuto půjčku devisové povolení od Centrální Banky Kypru. Dopisní papíry, tiskopisy nebo další prezentační materiály kde se vyznačuje název banky registrované na Kypru musí nést označení, z kterého je patrné, že se jedná o Kyperskou Offshore bankovní jednotku, tedy Offshore Banking Unit. Regulační úřady, jimiž jsou centrální banka Kypru (Central Bank of Cyprus) a Ministerstvo financí přidělují licenci pouze bankám se skutečnou účastí na ostrově, nikoliv bankám, které jsou pouze registrované na adresách účetních firem nebo advokátních kanceláří a jsou řízené z jiných zemí. Další restrikcí je skutečnost, že licenci může získat pouze mezinárodní banka s dobrou reputací. Právní servis spojený s formací banky na Kypru a náklady spojené s právním zastoupením, budou vyžadovat investici ve výši 30 až 40.000 USD podle druhu a povahy požadovaných služeb. Regulační orgány v drtivé většině případů jsou schopny udělit licenci do 8 až 12 týdnů.

Mezi banky, které zvolily Offshore registraci na Kypru můžeme zmínit například britskou Barclays Bank, HSBC Group, Banque Nationale de Paris, Societé General, Wardley, Jordan Kuwait Bank, Credit Suisse First Boston, nebo ruskou Inkombank.

About

Napsat komentář