Konec akcií na doručitele v Panamě

31. prosinec je skoro tady.

Všechny panamské společnosti s akciemi na doručitele musí nejpozději do konce roku 2015 buď provést změny ve stanovách společnosti, aby bylo možné bearer shares předat do povinné úschovy v Panamě subjektům s povolením 4. senátu Nejvyššího Soudu /většinou místní registrační agenti/,

nebo akcie na doručitele zrušit a vydat akcie na jméno.

Efektivní volba z hlediska nákladů je změna z akcií na majitele na akcie na jméno, což zahrnuje zrušení dosavadní akcií na doručitele, které jsou v současné době, a vydání nových akcií na jméno. Pokud toto ještě nebylo provedeno, měli byste kontaktovat svého místního registračního agenta v Panamě.

About

Napsat komentář