Jamajka
Název země Jamajka Anglický název Jamaica
Poloha země Západní Karibik Rozloha 10.991 km2
Počet obyvatel 2,6 mil Hlavní město Kingston (538.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina (jamajská angličtina) Měna Jamajský dolar
Etnické složení Černoši (76%), Mulati (15%), Indové (1,3%), Běloši a Číňané Náboženství Křesťané, Protestanti, Baptisté, Rastafariové a řada dalších

Všeobecné informace

Karibský ostrovní stát Jamajka je třetím největším ostrovem po Kubě a Hispanole (Haiti a Dominikánská Republika). Jamajka je domovem pro téměř 3 miliony obyvatel, kteří žijí na celkové ploše 10.991 km2. Ostrov se díky svým přírodním scenériím stal velmi vyhledávanou turistickou destinací.

Jamajku objevil roku 1494 Kryštof Kolumbus při své objevitelské cestě do Nového světa. Od roku 1509 byl ostrov silně kolonizován Španěly a stala se tak i španělskou kolonií. Od roku 1655 správu nad ostrovem převzala Britská Koruna, která si udržela kontrolu nad Jamajkou do roku 1962, kdy Jamajka vyhlásila samostatnost na Británii a stala se pouze členem Britského společenství (British Commonwealth). V letech 1674 až 1688 byl Guvernérem ostrova proslulý korzár Henry Morgan, který byl povýšen do šlechtického stavu. V roce 1953 získala Jamajka částečnou autonomii a od roku

1958 tvořil ostrov součást takzvané Západoindické Federace (Federation of British West Indies), jíž součástí byla většina Karibských ostrovů pod Britskou správou. Z Federace Jamajky vystoupila v roce 1961 a v roce 1962 vyhlásila samostatnost.

Jamajka je konstituční monarchií. Hlavou státu je Britská Královna, kterou na ostrově zastupuje Guvernér, jenž je jmenovaný se souhlasem premiéra. Poradním orgánem Guvernéra je Tajná rada, která má 6 členů dosazených Guvernérem. Členy Tajné rady musí schválit k výkonu funkce jamajský premiér.

Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament složeny z Poslanecké sněmovny, která má 60 členů volených ve všeobecných volbách a dále ze Senátu, který má 21 členů. Senátory jmenuje guvernér. 13 senátorů jmenuje Guvernér na návrh premiéra a 8 členů jmenuje opozice. Volební období trvá 5 let. Výkonná moc je v rukou vlády v čele s premiérem. Premiéra jmenuje Guvernér z členů poslanecké sněmovny představujících většinu. Guvernér rovněž jmenuje na návrh premiéra jednotlivé ministry, kterých nesmí být více jak 11. Vláda je politicky odpovědna sněmovně.

Ve volbách do Sněmovny reprezentantů, které se konaly 18.12.1997 a které na místní podmínky proběhli relativně klidně, dohlížel, kromě 60 zahraničních pozorovatelů i bývalí americký president Jimmy Carter. Ve volbách potřetí zvítězila vládnoucí Lidová národní strana v čele s premiérem Percival James.

Jamajka má kvalitní infrastrukturu a dostupné moderní telekomunikační služby. Existuje zde přímé telefonní, telexové a telegrafické spojení do drtivé většiny destinací světa, jakožto i kvalitní služby internetu, které mohou potřebovat zahraniční banky. Země je i členem systému SWIFT a snadno dostupné jsou kurýrní služby DHL, FEDEX a UPS.

Většina příjmů Jamajky pochází z turistického průmyslu, finančních služeb a těžby bauxitu. Jamajka ročně přiláká na 3 miliony turistů z celého světa, kteří přinesou Jamajce příjmy ve výši téměř 2 miliard dolarů. Problémem Jamajky je značná kriminalita, která se nevyhne ani turistům. Od roku 2000 jsou časté i nepokoje, které zapříčinili boj vlády proti distributorům, výrobcům a dealerům drog. V roce 2001 uvažovala Jamajka, že na nepokoje, které si vyžádali i několik životů, požádá o povolání zahraniční vojenské pomoci. V posledních dvou desítkách let byla Jamajka vyhledávaným druhým domovem bohatých jedinců, kteří na ostrově stavěli rekreační vily. Od druhé poloviny 90 let se hodně movitých cizinců z důvodu rostoucí kriminality přestěhovalo na jiné ostrovy Karibiku.

I přestože Jamajka není klasickou Offshore jurisdikcí, je zde možné založení Mezinárodní finanční společnosti (International Finance Company), která se registruje podle zákona známého jako The International Finance Company (Income Tax Relief) Act 1971.

Žádost o mezinárodní bankovní licenci musí být podstoupena Centrální Bance Jamajky, kterou je Bank of Jamaica a Ministerstvu financí Jamajky (Ministry of Finance).

Žádost musí především obsahovat:

 • název banky a její statut (zdal-li se jedná o pobočku zahraniční banky, nebo místní jamajskou mezinárodní společnost vlastněnou cizinci)
 • identifikace řádného sídla na Jamajce
 • identifikaci registračního agenta na Jamajce, kterým musí být místní právník
 • jména a životopisy ředitelů banky
 • potvrzení, že nejméně dva ředitelé jsou residenty Jamajky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů a ředitelů
 • identifikace akcionářů (neresident musí vlastnit nejméně 95% akcií)
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové rezervy
 • identifikace druhu vydaných akcií banky ( na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb a teritoriální působení
 • počet zaměstnanců z Jamajky a ze zahraničí
 • obchodní plán s výhledem nejméně na 5 let
 • auditované účetní záznamy žadatele za poslední 3 roky
 • uhrazené poplatky za žádost o vydání mezinárodní bankovní licence
 • doklad o složeném základním jmění banky ve výši 603.000 USD, pokud Bank of Jamaica nežádá jinak
 • atd.

Založení této Offshore banky podle Zákona o finančních společnostech z roku 1971 na Jamajce vyžaduje základní akciové jmění ve výši nejméně 25 mil Jamajských dolarů (603.000 USD), které musí být plně splaceno u některé z bank na Jamajce. Poté co regulační orgány Jamajky poskytnou licenci, může být splacené jmění uvolněno z depozitu a banka jej může použít jako svůj kapitál pro bankovní operace a činnost. Banka, aby získala statut ,,mezinárodní,, musí být z více jak 95% vlastněna cizinci a neresidenty Jamajky. Jamajští občané nebo residenti mohou vlastnit akcie této banky, ale nesmí mít ve správě více jak 5% akcií. Takto formovaná mezinárodní Offshore banka nepodléhá standardní dani ve výši 33,3%, která je uvalována na místní residentní společnosti, ale pouze dani ve výši 2,5% ze svých zisků.

Offshore banka s registrací na Jamajce získává plnou mezinárodní bankovní licenci bez jakýkoliv restrikcí. Jediným omezením je obchodování v místní měně a poskytování služeb jamajským občanům a residentům. Nekladou se jinak žádné restrikce co do povolení obchodování v zahraničních měnách, devizových restrikcí nebo jiných forem omezení v činnosti nebo působení banky. Standardně banka může poskytovat:

 • Přijímat všechny druhy peněžních vkladů v libovolné měně
 • Poskytovat služby depozitního, investičního nebo velkoobchodního bankovnictví
 • Přijímat a poskytovat úvěry, půjčky a kapitál
 • Zprostředkovávat jiným institucím nebo klientům banky kapitál a úvěry
 • Provádět směnárenské služby a obchodovat s devizou a valutou
 • Emise cenných papírů a poskytování poradenské činnosti v této oblasti finančnictví
 • Poskytovat on-line brokerské, finanční, bankovní nebo jiné služby
 • Vydávat platební karty a realizovat jejich zúčtování
 • Poskytovat správu fiduciálních účtů
 • Nákup a prodej depositních certifikátů, vkladových listů, atd.
 • Nákup, prodej nebo poskytování zástav a garancí
 • Zprostředkovatelskou činnost při obchodování s cennými papíry, akciemi, dluhopisy, pokladničními poukázkami, šeky, směnkami, atd.
 • Realizaci platebních operací v mezibankovním styku
 • Vedení účtů v libovolné měně pro fyzické i právnické osoby
 • Vedení korespondenčních účtů (Loro/Nostro) pro zahraniční finanční a bankovní instituce
 • Poskytování jakýkoliv jiných legitimních finančních a bankovních služeb
 • Poskytovat služby právnickým a fyzickým subjektům, kteří nejsou residenty nebo občany Jamajky
 • Atd.

Banka v žádném případě nesmí:

 • Být založena se základním jměním menším jak 25 mil Jamajských dolarů (603.000 USD)
 • Akcie společnosti musí nejméně ve výši 95% vlastnit Jamajští neresidenti, respektive cizinci.
 • Maximálně 5% akcií ve společnosti mohou vlastnit občané Jamajky nebo residenti
 • Banka nesmí obchodovat nebo vést účty v Jamajských dolarech
 • Nesmí vést účty Jamajských residentům, občanům a místním firmám
 • Nabízet služby na Jamajce
 • Poskytovat nelegitimní, nemorální nebo neetické služby
 • Nesmí vést anonymní číselné účty, nebo účty na heslo

Banka musí mít nejméně dva ředitele a akcionáře. Oba ředitele musí být residenty na Jamajce. Ředitelem banky může být pouze fyzická osoba. Právnická osoba ve statutu ředitele není povolena. Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba, případně zahraniční svěřenectví (trust), které pokud je založeno podle anglosaského práva, na Jamajce akceptováno.

Zákony o Mezinárodních Finančních společnostech, tedy Offshore bankách, jsou velmi přísné a úřady na Jamajce velmi pečlivě zvažují každého žadatele o bankovní licenci. Je ale dobré vědět, že seriozní a poctivý žadatel o mezinárodní bankovní licenci nebude mít výrazné problémy licenci získat, pokud bude schopen uspokojit podmínky licenčního řízení a zákonné požadavky.

Založení banky a právní servis spojený s žádostí o mezinárodní bankovní licenci žadatele přijde na 16 až 27.000 USD podle druhu, povahy a rozsahu využitých služeb. Čas potřebný na získání licence je v horizontu 8 až 12 týdnů.

Řada bank má na Jamajce své kanceláře, jako například Barclays Bank, Bank of Nova Scotia a CIBC Bank, Canadian Imperial Bank, Citibank, George&Branday Limited, Partner Merchant Bank, Trafalgar Commercial Bank, Union Bank a desítka dalších.

About

Napsat komentář