Isle of Man
Název země Ostrov Man Anglický název Isle of Man
Poloha země Evropa (Irské moře) Rozloha 572 km2
Počet obyvatel 75.000 Hlavní město Douglas (22.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina na Britská Libra (GBP) a Libra Ostrova Man
Etnické složení Britové a Manxané Náboženství Protestanti a katolíci

Všeobecné informace

Ostrov Man (Isle of Man) se nachází v Irském moři mezi Anglií, Skotskem a Irskem. Ostrov má rozlohu 572 km2, kde žije na 75.000 obyvatel hovořících anglicky. I přestože je úředním a běžně mluveným jazykem angličtina, mnoho obyvatel, vzhledem ke keltskému původu,   hovoří rovněž vlastním galským jazykem, který se často označuje jako manx. Základy galského jazyka se také učí na státních školách na ostrově. Hlavním městem je Douglas, který je domovem pro více jak 22.000 obyvatel.

Man byl 400 let částí nezávislého Norvéžského království, které se rozpadlo v 13. Století, především kvůli rozporům mezi královstvím Anglie a Skotska. Vládce ostrova byl znám jako král (později lord) ostrova Man a Anglický parlament také na ostrov zasahoval svým vlivem. Šlechta ostrova byla podřízena Anglické Koruně, což bylo upevněno zákonem z roku 1765 (Isle of Man Purchase Act), který znamenal přímou vládu Anglie na ostrově do roku 1866. Po této historické periodě na ostrově začalo fungovat shromáždění, zvané Tynwald (obdoba parlamentu).

Tynwald se sestává z Upper House a Lover House (dolní komora). Upper House je zákonodárný sbor skládající se z osmi členů volených z House of Keys, biskupa ze Sodoru a Manu a nehlasujícího generálního zástupce. Lover House of Keys má 24 členů, kteří jsou voleni vždy na 5 let. Toto tvoří spolu s Korunou parlament ostrova. Každá komora má svého předsedu. V čele parlamentu stojí prezident Tynwaldu (parlamentu), který zároveň vystupuje jako prezident zákonného sboru ministrů, předseda vlády. Pak existuje ještě devět dalších ministrů. První ministr je dosazen Guvernérem podle nominace Tynwaldu. První ministr zastává svůj úřad po dobu trvání každého Tynwaldu, pokud mu nevysloví nedůvěru nejméně 17 členů Tynwaldu. Ministři jsou dosazeni Tynwaldem prostřednictvím Guvernéra na doporučení prvního ministra a zůstávají ve svém úřadě tak dlouho, jak určí Guvernér, nebo dokud první ministr zastává svůj úřad. První ministr také přiděluje ostatním jejich jednotlivá ministerstva. Vláda Spojeného království je zodpovědná za zahraniční reprezentaci a obranu. Za toto pobírá Británie každoroční poplatky od ostrova Man.

Ostrov Man je tvořen z mnoha kopců a hlubokých údolí vyhloubených řekami plynoucími z hor. Scenérie na východním, jižním a západním pobřeží je většinou diková a pitoreskní.. Ostrov má teplé podnebí a díky vlivu moře nedochází ke klimatickým extrémům, ani horku, ani zimě. Měsíční průměr slunečných hodin je 130. Nejslunnější měsíce jsou duben až červen. V těchto měsících je průměr slunečných hodin až 210. Množství srážek je různé v závislosti na jednotlivých lokalitách ostrova. Kroupy a sníh jsou vzácné, ale občas jej podnebí dopřeje i ostrovu Man.

Na ostrov Man se můžete dopravit dvěma způsoby. Lodí, což je přepravní trajekt, a letadlem. Letecká doprava využívá letiště Ronaldsway Airport na jihu ostrova, které je vzdálené přibližně 14 km od hlavního města Douglas. Existuj řada pravidelných linek na každodenní bázi do Londýna, Manchesteru, Dublinu, Belfastu, Blackpoolu, Liverpoolu a Glasgowa. Také jsou provozovány linky do dalších měst Spojeného království na méně frekventovaných bázích. Neexistují žádné přímé mezinárodní linky.

Ostrov má téměř 1.000 km silnic většinou udržovaných na vysokém standardu a hlavní silnice spojují všechna populační centra ostrova. Železniční linky fungují sezónně a využívají se především pro turistické účely.

Telefonní, faxové a telexové služby jsou vynikající a linky jsou snadno dosažitelné. Dostupné jsou samozřejmě i služby spojené s internetem. Poštovní služby pracují ve velmi těsném spojení s obdobnými službami ve spojeném království a dosahují vysoké kvality. Mezinárodní kurýrní služby jsou dosažitelné prostřednictvím mezinárodních firem UPS, DHL a Fedex. Na ostrově je pak přítomno i několik regionálních kurýrních služeb pro expresní přepravu zásilek na ostrově nebo do Británie.

Ostrov   Man v konfrontaci s úbytkem příjmů ze dvou hlavních hospodářských odvětví které představuje zemědělství a turistika, nyní klade výrazně větší důraz na průmyslové investice a finanční aktivity. Ty dnes již představují více než 30 procent hrubého národního příjmu ostrova a nadále získávají na důležitosti.

Kvůli usnadnění vládního záměru stát se hlavní evropskou oblastí s minimálními daněmi pro společnosti, přijal Man následující podpůrná opatření která jsou zamýšlena tak, aby se staly nejatraktivnějšími v západním světě:

–    společnostem, které investují do ekonomiky v preferovaných oblastech a které uspokojí základní a finanční kritéria vlády ostrova, jsou udělovány kapitálové dotace ve výši 40% ceny nových budov, nebo ceny opravy budov starých. Také se to týká strojního vybavení a výsadby zemědělských plodin.

 • první rok tvoří dotace 40% základních neopakujících se plateb, které jsou poskytovány jakmile zaměstnavatel vydá přibližně 30% svých plánovaných nákupů.
 • Dále jsou poskytovány investiční dotace na náklady investované do úspor energie a minimalizaci výrobních nákladů ve výši 40%.
 • Snížení daní nebo daňové prázdniny pro místní residentní firmy
 • Liberální imigrační politika a možnost vydání pracovního povolení pro zahraniční investory a management společnosti.

Regulaci finančního sektoru na Ostrově Man provádí Komise pro finanční dohled (Financial Services Commission) a Pojišťovací agentura (Insurance Agency). Komise pro finanční dohled odpovídá za udělování licencí a povolení bankám, stavebním spořitelnám, investičním firmám a plánům kolektivních investic. Rovněž odpovídá za dohled nad těmito licencovanými subjekty. Pojišťovny (Insurance Company), zajišťovny (Assurance Company) a přepojišťovací společnosti (Re-Insurance Company) jsou řízeny Pojišťovací agenturou.

Komise pro finanční dohled je nezávislým statutárním orgánem založeným Tynwaldem pod vedením Ministerstva financí ostrova Man. Komise pro finanční dohled začala působit v prosinci 1983 a řídí ji pět komisařů, z nichž tři jsou nezávislými fyzickými osobami. Jejím Předsedou je Ministr financí. Druhým komisařem je generální ředitel Komise pro finanční dohled. Poslání, které dostala Komise pro finanční dohled od Tynwaldu bylo realizovat a činit takové kroky, jež se jí zdají nezbytné nebo vhodné pro účinný dohled nad soukromým finančním a obchodním sektorem na Ostrově, avšak s výjimkou pojišťovnictví, na které dohlíží jiná Pojišťovací agentura ostrova Man.

Komise pro finanční dohled interpretovala toto poslání takto:

 1. cílem tohoto bankovního a finančního centra je poskytovat měřitelné ekonomické výhody ostrovu Man ale rovněž zahraničním investorům
 2. ostrov Man nemůže získat nic z povolování aktivit nebo institucí, jež poskytují služby nebo usnadňují činnost zločincům (například praní špinavých peněz)
 3. instituce založené na ostrově Man a jejich zákazníci budou mít prospěch z norem poskytování licencí a dohledu, jež odrážejí nejlepší metody a legislativu a jsou zároveň přijatelné pro kontrolní orgány jiných jurisdikcí.

Proto z všeobecného hlediska finanční licencované instituce (investiční společnosti, banky, pojišťovny, atd.), jež si přejí provozovat svou činnost z ostrova Man, musí vytvořit skutečnou přítomnost na ostrově pomocí kanceláří, vlastního personálu a provádět skutečnou podnikatelskou činnost. Není zde tedy možné provozovat licencovanou činnost bez fyzické přítomnosti, jak je tomu v řadě jiných finančních centrech, kdy banky jsou řízeny z adres advokátních kanceláří. Komise pro finanční dohled však změnila svůj požadavek na definici skutečné přítomnosti, aby povzbudila rozvoj řízených bank a specializovaných správců fondů. I přestože nikdy není snadné přesně definovat skutečnou podnikatelskou činnosti a oblast z které je fakticky řízena, je zapotřebí mít na ostrově alespoň malou kancelář s několika zaměstnanci, aby byli uspokojeny požadavky Komise. Komise pro finanční dohled rovněž potřebuje být uspokojena v tom smyslu, že navrhované podnikání bude ziskové a nepoškodí dobrou pověst Ostrova Man kriminálním nebo nemorálním jednáním.

Komise pro finanční dohled proto dává přednost žádostem od zavedených kvalitních institucí a bank, které již vlastní bankovní licenci v jiné jurisdikci. Je zde několik bank z Offshore center jako Britské Panenské ostrovy, Bahrajn, Jersey, Hong Kong, Bahamy, Kajmanské ostrovy a tak se zdá, že banky z Offshore jurisdikcí nemají výraznější problém s žádostí o povolení k působení na ostrově Man.

Řízení bankovnictví a finančnictví na ostrově Man je realizováno podle několika základních legislativ, které definují bankovnictví:

 1. Zákon o bankovnictví z roku 1975, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon o finančním dohledu z roku 1988
 3. Zákon o investičním podnikání z roku 1991
 4. Zákon o průmyslových a stavebních společnostech z let 1892 až 1986
 5. Několik dalších zákonů a vyhlášek

Zákon o bankovnictví z roku 1975

Zákon o bankovnictví stanovuje rámec pro poskytování licencí a dohled nad bankovními institucemi na ostrově Man. Organizace provádějící licencované aktivity (odst. 1 Zákona o bankovnictví) požadují licenci od Komise pro finanční dohled, aby mohly provádět tyto aktivity na území nebo z území ostrova Man.

Bankovní licence jsou dvojího druhu:

 • domácí (Domestic), která se dál dělí na neomezenou nebo omezenou bankovní licenci
 • mezinárodní (International), která se dál dělí na neomezenou nebo omezenou bankovní licenci

Domácí licence dovoluje bance s regulérní přítomností na ostrově Man, aby prováděla v plném rozsahu bankovní operace se zákazníky kteří jsou residenty na ostrově Man, ale rovněž s cizinci. Držitelé domácí licence mohou provádět investiční podnikání, aniž by museli mít zvláštní licenci vydanou na základě Zákona o investičním podnikání.

Mezinárodní bankovní licence dovoluje bance, aby prováděla bankovní činnost pouze mimo ostrov Man. Tato banka nesmí nabízet bankovní, finanční nebo investiční služby residentům Manu a její aktivity musí být pouze Offshore.

Zákon o finančním dohledu z roku 1988

Tento zákon stanovuje především rámec pro řízení plánů kolektivních investic, který je v účinnosti na ostrově Man. Žádný investiční plán nebo nabídka kolektivních investic nemůže být na ostrově Man či Manskou společností v zahraničí, propagován na veřejnosti, pokud není schválen nebo licencován Komisí pro finanční dohled na základě tohoto zákona. Kromě toho, jakýkoliv plán kolektivních investic provozovaný z ostrova Man s nabídkou do zahraničí musí být schválen, zaregistrován a licencován Komisí jako omezený plán. Plány podléhají řízení a jejich správci a svěřenští správci musí být držiteli licence podle odst. 3 Zákona o investičním podnikání z roku 1991 nebo jeho zákonného ekvivalentu. Ostrov Man byl prvním z kontinentálních ostrovů, kterému byl udělen statut pověřeného území na základě odst. 87 Zákona o finančních službách Velké Británie z roku 1986. Později byl udělen tento statut pověřeného území i Gibraltaru a Normandským ostrovům (Channel Islands) Jersey, Guernsey a ostrovu Alderney.

Na počátku roku 1990 Komise zavedla předpisy pro plány podléhající omezením vypracované na základě odst. 11 Zákona. Tyto předpisy jsou určeny k tomu, aby manažerům fondů poskytly svobodu při inovacích a současně požadují přísné zveřejňování veškerých relevantních skutečností investorům nebo potenciálním investorům o licencované společnosti, která realizuje kolektivní investování.

 

Zákon o investičním podnikání z roku 1991

Tento zákon stanovuje rámec pro řízení a kontrolu investičních podniků provozujících svou činnost buď na ostrově Man nebo prostřednictvím společnosti ostrova Man. Definice pojmu investice a aktivity, jež představují investiční podnikání, jsou obsaženy v Nařízení o investičním podnikání z roku 1991. Shora uvedený zákon požaduje, aby osoby, jež provádějí investiční podnikání na ostrově nebo jej nabízejí z Manu do zahraničí, byly řádnými držiteli licence pro investiční podnikání. Tyto licence jsou obvykle vydávány s řadou podmínek, jež stanovují povolený rozsah investičních aktivit držitele licence.

Zákon o průmyslových a stavebních společnostech z let 1892 až 1986

Tento zákon stanovuje rámec pro schvalování místních nebo britských stavebních spořitelen provádějících podnikání na ostrově Man. Příkazy ke schválení jsou obvykle vydávány s výhradou rozsahu investic, geografické působnosti a řady dalších podmínek, které může mít ze zákona Komise. Dalšími zákony, jimiž se řídí činnost stavebních spořitelen je především Zákon o svěřenských správcích z roku 1961, Zákon o prevenci podvodů (Investiční zákon) z roku 1968 a samozřejmě Zákon o společnostech z let 1931 až 1986.

Konečně bychom se měli rovněž zmínit o třech zákonech, které se týkají ochrany ostrova Man jako finančního centra, proti podnikání a působnosti neetických institucí. Úřady na ostrově Man jsou velmi opatrné při vydávání licencí novým žadatelům, neboť zcela logicky chtějí svou jurisdikci uchránit před zločinci a osobami, které usilují o zneužití důvěrného charakteru informací nabízených zahraničními centry, aby zastřeli své transakce na bankovních a investičních trzích. Proto zde byl schválen Zákon o obchodování s drogami z roku 1987, Zákon o cenných papírech společností (Zákon o obchodování zasvěcených osob) z roku 1987 a Zákon o prevenci terorismu z roku 1990. Ostrov Man byl prvním ze zámořských teritorií Velké Británie, který přijal tuto legislativu, jejímž vzorem byla legislativa Velké Británie.

Na základě Zákonů o bankách z let 1975 až 1986 jsou v současné době vydávány následující licence:

 1. Licence pro bankovní instituce
 2. Licence pro stavební spořitelny
 3. Licence pro správce povolených plánů kolektivních investic
 4. Licence pro správci omezených plánů kolektivních investic
 5. Licence pro omezené plány kolektivních investic
 6. Licence pro všeobecné investiční podniky
 7. Licence pro osoby jako správci fondů

Banky a bankovní instituce

Veškeré banky na ostrově Man podléhají systému licencí a kontroly, který je spravován Komisí pro finanční dohled vlády ostrova Man, v souladu s ustanoveními Zákona o bankovnictví ostrova Man z roku 1975, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis je v průběhu let 1996 až 97 novelizován. Banky získávají licenci jako domácí nebo jako zahraniční bankovní instituce.

Domácí bankovní instituce

Většina bank na ostrově Man se zabývá poskytováním bankovních služeb občanům Spojeného království, residentům ostrova Man a cizím státním příslušníkům. Služby nabízené bankami jsou často širší než jen přijímání vkladů, zakládání a spravování fondů a řízení původních společností a aktiv, jež jsou v držbě těchto fondů, včetně řízení investic. Licence pro domácí bankovní činnost jsou vydávány pouze pro dceřinné společnosti nebo pobočky existujících Britských nebo zahraničních bank. Tyto banky ale musí sídlit v jurisdikci, která podle názoru Komise provádí řádnou licenční a kontrolní politiku a rovněž dodržuje zásady mezinárodní Dohody o bankovním dohledu.
Žadatelé musí mít potvrzený záznam o minimálně 5 letém ziskovém provozování bankovní činnosti. Vedle toho Komise požaduje písemný souhlas licenčního a kontrolního orgánu v jurisdikci ze které banka pochází. Rovněž se očekává, že tento kontrolní orgán v zemi původu banky bude uplatňovat konsolidovaný dohled nad příslušnou bankou zřízenou na ostrově Man.

Domácí bankovní licence umožňuje držiteli podle rozsahu oprávnění poskytnutého Komisí, poskytovat bankovní a finanční služby residentům Manu, Britským subjektů a zahraničním fyzickým a právnickým osobám. I přestože se jedná o residentní banku, může využívat z řady fiskálních pobídek a těžit z nízkého nebo dokonce i nulového zdanění.

Zahraniční bankovní instituce

Komise pro finanční dohled povoluje velkým nebo respektovaným zahraničním bankám založení poboček na ostrově Man na základě získání licence a oprávnění k poskytování bankovní činnosti jako zahraniční banka. Žadatel o tento druh (třídu) licence bude muset splnit stejné podmínky, jež jsou kladeny pro domácí bankovní instituce, s výjimkou skutečnosti, že nebudou poskytovat služby residentům ostrova Man. Zahraniční bankovní instituce musí jmenovat svým “autorizovaným ředitelem“ držitele domácí bankovní licence, který může Komisi pro finanční dohled ujistit, že žadatel má nezbytné zkušenosti a systémy, aby mohl provozovat řízení a kontrolu zahraniční banky na ostrově.

Výhody pro Man, které plynou z povolování zakládání licencovaných bank tímto způsobem, jsou následující:

 • s ostrovem Man jsou spojována jména dalších velkých mezinárodních bank a finančních institucí bez tlaku na trh pracovních sil, stavební průmysl, atd.
 • držitelé zahraniční bankovní licence mohou v budoucnu zjistit všechny výhody bankovní legislativy Manu a finančního potenciálu ostrova a přeměnit svou zahraniční bankovní licenci na domácí.
 • domácí banka fungující jako řídící organizace pro zahraniční bankovní pobočky na Manu si vytvoří další příjmy ze zastupování držitelů zahraniční bankovní licence na ostrově.
 • zahraniční bankovní instituce přilákají zájem zahraničních investorů, kteří mohou investovat do ekonomiky ostrova
 • atd.

U veškerých bankovních institucí, ať již domácích nebo zahraničních, provádějících podnikání v oblasti bankovnictví a finančnictví na ostrově Man nebo z tohoto ostrova se očekává, že budou uplatňovat politiku Poznej své zákazníky za účelem minimalizace možnosti jejich zneužití k legalizaci finančních výnosů z obchodování s drogami nebo jiných nezákonných aktivit.

Komise pro finanční dohled rovněž požaduje, aby byly uvedeny interní postupy, jež realizují koncepci tzv. dvojí kontroly uvnitř banky. Pokud je to možné je požadováno rozdělení funkcí a oddělení finančních prostředků zákazníků od finančních prostředků licencované banky. Každý držitel licence musí vypracovat ověřené účty v souladu se schválenými účetními normami a musí poskytovat takové informace, jež Komise pro finanční dohled bance určí. Tyto účty musí být ověřeny kvalifikovanými auditory a kvartálně předkládány Komisi. Kromě těchto kvartálních zpráv, je banka povinna jednou ročně zpracovat a předložit auditovanou výroční zprávu.

Jak již bylo uvedeno, Komise pro finanční dohled má systém kontroly založený na čtvrtletních nebo půlročních finančních výkazech, které musí být ověřeny kvalifikovaným licencovaným auditorem. Ty jsou posíleny každoroční výroční zprávou a Komise může požadovat v jakýkoliv okamžik aktuální informace o finančním stavu banky. Běžně se však vedoucí pracovníci banky a Komise pro finanční dohled pravidelně scházejí za účelem prodiskutování finančních výsledků a vyhledávají další informace o různých aspektech podnikání v bankovnictví na ostrově Man.

Banka má rovněž povinnost veřejně ohlásit jakéhokoliv akcionáře banky, který ovládá podíl v bance nad rámec 5%. Převody akcií nebo změnu v řídících funkcí banky musí autorizovat Komise pro finanční dohled.

Banky na ostrově Man jsou velmi kvalitním nástrojem pro zahraniční etablované instituce, které chtějí na ostrově zřídit zahraniční nebo domácí pobočku. Náklady na zřízení firmy, podání žádosti o bankovní licenci a právní servis přijde potenciálního žadatele na nejméně 75 až 100.000 USD a vyžádá si časový horizont 2 až 5 měsíců.

Mezi bankami, které mají své pobočky na ostrově Man je možné připomenout Coutts&Co, HSBC Bank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Barclays Bank, TSB Bank, N.M.Rothschild&Sons, Standard Chartered bank a desítky dalších.

About

Napsat komentář