Grenada
Název země Stát Grenada Anglický název State of Grenada
Poloha země Jižní Karibik Rozloha 344 km2
Počet obyvatel 106.000 Hlavní město St.George´s (13.000 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina na Východokaribský dolar (ECD)
Etnické složení Černoši (94%), Míšenci (13%), Běloši (1%),  ostatní Náboženství Katolíci, Anglikáni, Baptisté, Adventisté,  Rastafariáni, atd.

Všeobecné informace

Grenada, nacházející se přibližně 150 km severně od Venezuely, je nezávislá republika ležící ve jihovýchodním Karibiku. Země se skládá z ostrova Grenady a menších sesterských ostrovů Carriacou a Petit Martinique. Rovněž i z desítek ostrůvků, atolů a skalisek táhnoucích se na sever směrem k ostrovu sv. Vincenta. Grenada je sopečný ostrov známý svými přírodními krásami, který je hojně využíván ekoturistikou. Nejvyšší vrcholem je hora Sv. Kateřiny (916 m nad mořem). Veškeré obchodní aktivity včetně podnikání v Offshore režimu probíhají v St. George’s, hlavním městě a největším přístavu, který se nachází na jihozápadním pobřeží a dále ve finančním a turistickém centru Grand Anse, kde má většina Offshore firem své kanceláře.

Poté, co byla Grenada objevena Kryštofem Kolumbem, bránili domorodí karibští indiáni svůj ostrov proti Evropanům až do chvíle, kdy se zde v r. 1650 usadili francouzští osadníci. Století opakovaných válek s Anglií skončilo v r. 1783, kdy se Grenada stala britskou kolonií. Grenada získala nezávislost v r. 1974, ale zůstala členem Britského společenství národů s Britským Guvernérem, který zastupuje Její veličenstvo Královnu. V r. 1979 byla vláda premiéra Erica Garyho svržena nekrvavou revolucí a vůdce povstalců, Maurice Bishop, se stal premiérem. Bishop a další funkcionáři byli zavražděni 19. října 1983 během převratu radikálů, který šokoval svět.
Aby se zabránilo další „Kubě“ v Karibském regionu, vyslal prezident Reagan na ostrov ozbrojené síly, které 15. listopadu přistály na Grenadě, obnovily pořádek a pomohly založit prozatímní vládu. Grenadská vláda ustanovená po vzoru Westminsteru má v čele premiéra, který předsedá šestičlennému kabinetu. Vládnoucí stranou je centristická New National Party. Grenada je členem Karibského společného trhu, Organizace Spojených Národů, Organizace Amerických Států a Organizace Východokaribských Států.

Grenadě se přezdívá „Ostrov koření“, protože je největším producentem koření na západní polokouli, který přispívá z 1/3 ke světové produkci muškátového oříšku. Dalšími důležitým plodinami jsou kakaové boby a banány. Zemědělství tvoří asi 20% hrubého domácího produktu a 90% vývozu, zatímco cestovní ruch přináší 40 až 50 milionů USD ročně z 350.000 návštěvníků, z nichž více než jedna polovina jsou cestující na lodích a ostatní jsou hoteloví hosté. Během hlavní turistické sezóny poptávka po ubytování překračuje nabídku, takže byl vypracován rozsáhlý program hotelové výstavby a očekává se, že počet lůžek vzroste.

V srpnu 1991 schválil Grenadský parlament zákon zakazující společnosti se slovem „banka“ (Bank) nebo „svěřenství“ (Trust) ve svém názvu zaregistrovat se v zemi bez povolení ministra financí a získání bankovní nebo trustové licence, neboť se Grenada stala díky mezeře v zákoně nechtěným hostitelem více než 150 zahraničních bank, většinou malých, neetických soukromých bank, které vydávaly bezcenné šeky, akreditivy, potvrzení o vkladech a další bezcenné dokumenty. Tyto banky se špatnou pověstí se na ostrově registrovaly jako běžné Offshore společnosti a tvrdily, že mají právo fungovat jako banky, i když neměly ani kapitál, ani bankovní licenci, pouze slovo ,,bank,, ve svém názvu.
Drtivá většina těchto firem tvářících se jako banky, byli registrované na jedné adrese v Church Street v advokátní kanceláři právníka, který je v součastné době i přes všechny skandály které svou činností realizoval, senátorem Grenady. Poté, co Grenadský ministr financí upozornil všechna velvyslanectví na ostrově na tyto podvodné banky a vyhlásil moratorium na vydávání nových licencí, přijala vláda zákon regulující bankovní sféru a následně zákony o zřizování zákonných Offshore bank.

Na konci r. 1996 učinil Parlament veliký pokrok ve svém úsilí vytvořit z Grenady jeden z hlavních finančních center tím, že přijal několik důležitých zákonů, které definovali Offshore služby na Grenadě. Zákon o bankách z r. 1996, pro které platí Offshore režim, byl průkopníkem v grenadském bankovnictví s Offshore režimem tím, že udělil držitelům licence osvobození od daně z příjmu, kapitálových výnosů, dědických daní a daní placených z dividend a úroků získaných z cenných papírů vyplácených cizincům.

Grenada je známa svou pohostinností pro mezinárodní Offshore banky s plnou licencí. Banky se zakládají podle moderního zákona o Offshore bankách z roku 1996 (Offshore Banking Act, 1996), který definuje dvě základní bankovní Offshore licence a sice plnou licencí Třídy A (Class A) a restriktivní licenci Třídy B (Class B).

Plná mezinárodní licence Třídy A

Plná mezinárodní Offshore bankovní licence Třídy A vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 2.239.000 USD, kdy 500.000 USD by mělo být splaceným jměním banky. Úřady na Grenadě se ale v drtivé většině spokojí s plně splaceným jměním ve výši 100.000 USD a s garancí na částku 400.000 USD. V prvním roce banka podléhá licenčnímu poplatku ve výši 22.400 USD (60.000 ECD), respektive v dalších letech pouze 14.940 USD (40.000 ECD).

Tento druh licence umožňuje poskytovat jakékoliv mezinárodní bankovní služby bez omezení, včetně vést účty v jakýkoliv měnách. Pokud banka definovat svou vůli zakladatelských listinách poskytovat rovněž i trustové služby, má oprávnění tyto služby rovněž poskytovat.

Restriktivní licence Třídy B

Omezená restriktivní licence Třídy B vyžaduje základní jmění společnosti ve výši nejméně 1.119.500 USD, kdy nejméně 250.000 USD musí být splaceným jměním banky. I v tomto případě úřady akceptují, pokud žadatel složí 50.000 USD v hotovosti a na 200.000 USD deklaruje bankovní garanci nebo jinou formu záruky. V prvním roce banka podléhá licenčnímu poplatku ve výši 18.700 USD (50.000 ECD), respektive v dalších letech pouze 13.070 USD (35.000 ECD).

Banka s omezenou licencí může poskytovat bankovní služby pouze autorizované skupině majetkově nebo smluvně spojené s bankou. Účty může vést rovněž v libovolných měnách.

O bankovní licenci Třídy A nebo B může žádat pouze společnost zapsaná v Registru mezinárodních firem (tedy grenadská Offshore společnost) a součástí žádosti musí být nevratný poplatek ve výši 3.740 USD (10.000 ECD).

Držitelé licencí musí předkládat GIFSe (Grenada International Financial Services Authority – Grenadský regulační Offshore orgán) čtvrtletní výkazy aktiv a pasiv. Do tří měsíců od konce finančního roku je potřeba GIFSe zaslat zkontrolované finanční výkazy vypracované oprávněnými auditory. Oprávnění auditoři jsou členy institucí zřízených v Anglii, Walesu, Skotsku, Irsku, Spojených státech, Kanadě a Karibské oblasti, nebo členové Asociace diplomovaných účetních, praktikující Grenadští auditoři a osoby, jejichž znalosti a zkušenosti prokazují, že mají potřebnou kvalifikaci a jsou Ministerstvem Financi a GIFSOU akceptováni pro výkon funkce pro Offshore banky na Grenadě.

Vzhledem k tomu, že si chce Grenada udržet dobrou pověst jakožto finanční centrum a potlačovat ekonomické zločiny, musí mezinárodní banky a svěřenství podepsat Smlouvu o náležité péči uvedenou ve druhém dodatku příslušného zákona. Jednání považované za odporující této smlouvě zahrnuje:

  • nemožnost určit identitu vkladatele
  • pronajímání bezpečnostních schránek bez dodržování nezbytné opatrnosti
  • napomáhání úniku kapitálu tolerováním nezákonných převodů kapitálu, např. setkáváním se s klienty mimo banku za účelem převzetí nezákonných finančních prostředků.
  • praní špinavých peněz
  • zřizování anonymních číselných účtů na doručitele nebo heslo
  • atd.

Držitelům licence jsou poskytovány velice podrobné instrukce o tom, jak dodržovat opatrnost při přijímání finančních prostředků, a jsou seznamováni s tím, jaká opatření je třeba učinit v nejasných situacích, např. když jsou aktiva vyšší než známé finanční prostředky vkladatele nebo když je požadována plná moc pro osobu, která není vkladateli blízká. Bankám se ukládá, aby si vedly podrobné profily zákazníků a tím se vyhnuly tomu, že by napomáhaly zákazníkům k užívání výnosů z praní špinavých peněz pocházejících z obchodu s drogami, krádeží nebo nezákonných manipulací finančních trhů, obchodu se zbraněmi nebo podpory nelegálního přistěhovalectví a jiných kriminálních zločinů.

Grenada má vynikající legislativu, která je ideální pro formaci Offshore bank s plnou licencí. Jediným problémem Grenady je rozbujelá korupce, která bohužel zasahuje i Offshore sektor a nejvyšší vládní činitele. Korupce byla i jedním z posledních skandálů, který otřásl důvěryhodností Grenady jako finančního centra. Jím byl skandál kolem First International Bank of Grenada, která později působila pod názvem First Bank. Banka byla založena kontroverzním americkým podnikatelem v roce 1997 a byla jednou z prvních bank, které se formovali na Grenadě po novele zákona, který měl vymítit ze země neseriozní instituce.
Již po roce činnosti bylo zřejmé, že banka a její představitelé nabízejí pyramidové investiční programy, které lákali zahraniční investory na zúročení vkladů až do výše 125% ročně. Tam, kde by v zdravé jurisdikci odpovědné orgány ihned nekompromisně zakročili a majitelům licence by zamezili v dalším podnikání, na Grenadě se stal přesný opak. Majitel banky podplatil několik členů vlády, která následně veřejně dementovala podvodné praktiky banky a navíc vydala vládní garanci za případné závazky banky, která zněla na 50 mil USD. To přesvědčilo další důvěřivce, kteří investovali do banky do dne jejího úplného kolapsu na počátku roku 2000 neuvěřitelných 550 miliónů USD. K zajímavosti jistě patří i skutečnost, že banka deklarovala, že má od Boha (skutečně čtete dobře – od Boha…) svěřené know how, které umožňuje realizovat investiční programy, na kterých banka vydělává několik stovek procent ročně. Poté co majitel a nejbližší vedení uteklo ze země do Ugandy First bank definitivně padla. Nyní operují opět a sice z Ugandy, kde získali bankovní licenci a z Filipín, kde založili banku pro ,,celosvětový rozvoj,,.

Když vše vypadalo, že se Grenada poučila z předchozího skandálu, přišel další neméně významný. Německý podvodník Reinhard Helfer nasliboval neuvěřitelných 300 miliard USD úvěrů zahraničním důvěřivcům, kteří žádali u jeho neexistující banky o úvěry. Bez zajímavosti není jistě skutečnost, že vše se mu podařilo za přispění společností Worldwide Tax Group a Friulia Consulting sro, které byly ovládány Jiřím Vařilem a Tomášem Glabaznou (o těchto podvodech se můžete více dovědět v závěru knihy, kde jsou některé podvody popsány).

Korupce na tomto jinak překrásném ostrově může být vážným problémem při rozhodování, zda-li tuto jurisdikci využít pro formaci Offshore společnosti. Legislativa je na vynikající úrovni, bohužel přítomnost vysoké korupce velice degraduje její klady a zbytečně snižuje reputaci Grenady jako finančního centra.

Přesto vše Grenada vítá i v dnešní době nové žadatele o bankovní licenci. V stávající době zde není žádný výrazný problém získat bankovní licenci i nebankéři, kteří nemohou deklarovat předešlé zkušenosti v oboru. Společnost je založena do 1 až dvou dnů a licence je vydána standardně do 30 až

40 dnů od doručení všech podkladů grenadskému úřadu Grenada International Financial Services Authority (GIFSA), který zároveň spravuje pro vládu Grenady i Offshore registr firem. Právní servis spojený s formací banky na Grenadě a náklady spojené s právním zastoupením, budou vyžadovat investici ve výši 8 až 20.000 USD podle druhu a povahy požadovaných služeb.

V součastné době je na ostrově zastoupena z mezinárodních bank pouze Barclays Bank a Bank of Nova Scotia. Grenada ale již dnes je domovem pro více jak 40 Offshore bank, z nich nejznámější a největší je Bank Crozier. Mezi další Offshore banky patří Imperium Bank, Euro Credit Bank, Euro Caribbean Bank, European American International Bank and Trust a několik desítek dalších.

About

Napsat komentář