Dominika

Název země

Společenství Dominika Anglický název Commonwealth of Dominica

Poloha země

Karibik (West Indies)

Rozloha

751 km2

Počet obyvatel

82.000

Hlavní město

Roseau (16.540 obyvatel)

Úřední jazyk

Angličtina hodně užívaným je i Kreolština

Měna

Východokaribský dolar (ECD)

Etnické slože Černoši (91%). Míšenci (6%), Indiáni (1,5%), Běloši (0,5%) Asiaté, Náboženství

Katolíci, anglikánské církve, baptisté, Evangelíci, atd.

Všeobecné informace

Ostrovní stát Dominiku si velké množství lidí plete s Dominikánskou Republikou, která se ale nalézá na ostrově Hispanola (spolu s Haiti). Dominika je anglicky hovořící zemí, s 82.000 obyvatel. Necelých 17.000 obyvatel žije  v hlavním městě  Roseau, které  je  rovněž  centrem poskytovaných Offshore finančních služeb na Dominice zahraničními společnostmi. Svou rozlohou 751 km2 patří mezi středně velké ostrovní jurisdikce v Karibské oblasti.

Dominiku objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus při své slavné objevitelské plavbě do Nového světa. Od 17 století byla Dominika osídlována především francouzskými osadníky, ale v průběhu Sedmileté války jenž byla na Dominice od roku 1756 až 1763 se ostrova zmocnili opět Angličané. Od roku 1763 do roku 1967 byl ostrov britskou kolonií, kdy ve stejném roce získal ostrov statut samostatného přidruženého státu Britského společenství s vlastní autonomií. Od roku 1978 je Dominika nezávislým státem v rámci Britského společenství (British Commonwealth). Do roku 1978 byla součástí Britských Západních  Indií  (British  West  Indies),  podobně  jako  většina  karibských  destinací  pod  Britskou správou.

Dominika je jednou z posledních zemí, kde žijí původní obyvatelé oblasti, Karibové. Po nich je ostatně pojmenována celá oblast – Karibik (Caribbean). Karibové nejspíše pocházejí z Jižní Ameriky, z oblasti kolem Surinamu nebo Guayany.

Od  počátku  80  let  podporuje  vláda  Dominiky  zahraniční  investice  do  průmyslu  v Dominice, především do turismu a mořského rybolovu. Rostoucí nespokojenost chudého obyvatelstva vedla v roce 1990 ke změně politického klimatu na Dominice. V roce 1995 získala levicově orientovaná Jednotná dělnická strana Dominiky (UWD), která byla založena v roce 1988 volební vítězství. Premiérem ostrova (Prime Minister) se stal Edison C. James, který vystřídal Mary E. Charles, která silně prosazovala privatizaci řady průmyslových sektorů na Dominice. Edison C. James naopak podporoval dělníky a zemědělce.

Dominika má krásné tropické klima s teplotou okolo 32 stupňů. Ostrov omílá ze západní strany Karibské  moře  a  z východu  Atlantický  oceán.  Vnitrozemí  ostrova  je  velmi  hornaté  a  porostlé tropickým pralesem, který se v omezené míře i těží. Vnitrozemí ostrova je vyhledávané turisty pro překrásné scenérie vodopádu a řek, které pramení uprostřed deštného pralesa. Vyhledávaným místem jsou rovněž překrásné pláže, které navštíví ročně na 200.000 turistů. Velmi vyhledávaným je i Morne Trois Pitons National Park, kde se návštěvníci mohou seznámit s florou a faunou Dominiky. Zátoka Prince Rupert je naopak vyhledávána potápěči.

Dominika je poměrně novou Offshore jurisdikcí, která přijala Offshore zákony teprve před několika lety. Z nové neznámě jurisdikce, se díky sofistikovanému přístupu regulačních orgánu na Dominice stala  velice  vyhledávanou  zemí,  pro  formaci  Offshore  firem,  bank,  internetových  sázkových společností a kasin, ale rovněž i pro možnost získání druhého občanství a pasu. Dominika v dnešní době hostí na 7.000 Offshore firem a  7 Offshore bank. Offshore banky na Dominice se zakládají a řídí legislativou přijatou v roce 1996, jenž byla v roce 1997 novelizována (Offshore Banking Act 1996, Offshore Banking (Amendment) Act 1997).

Banky na Dominice vyžadují základní jmění ve výši 1 mil USD, kdy by mělo být splaceno nejméně 500.000 USD. Dále banka musí koupit vládní dluhopisy Dominiky ve výši nejméně 150.000 USD jako kapitálové reservy banky. Licenční poplatek ve výši 8.000 USD umožňuje bance poskytovat mezinárodní Offshore bankovní služby, respektive licenční poplatek ve výši 20.000 USD ročně umožňuje poskytovaní mezinárodních Offshore služeb a bankovních služeb pro místní residenty (Onshore).

Pro podání žádosti o Onshore nebo Offshore licenci je potřebné založit společnost na Dominice a dále úřadům předložit tyto základní podklady:

 • název banky
 • Společenskou smlouvu a Stanovy společnosti
 • identifikace sídla v Dominice
 • jména a životopisy ředitelů a zakladatelů banky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů
 • identifikace akcionářů, v případě že jsou jimi právnické osoby, pak musí být všechna doklady superlegalizované a vyžádány tzv. Certificate of Good Standing
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové reservy banky, doklad o nákupu vládních dluhopisů Dominiky
 • identifikace druhu vydaných akcií banky ( na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb
 • počet místních a cizích zaměstnanců
 • obchodní plán banky
 • identifikaci auditora a právníka na Dominice

Společnost získá bankovní licence přibližně do 6 až 10 týdnů od data podání žádosti, pokud nic nebrání vydání požadované bankovní licenci. Odpovědné orgány mají právo pozměnit v konkrétních případech podmínky k vydání bankovní licence a zvýšit nebo naopak snížit základní jmění banky. Banky na Dominice nepodléhají zdanění svých zisků, platí pouze licenční poplatky, které jsou splatné nejpozději  k  15  lednu  příslušného  roku.  Banka  musí  předkládat  své  finanční  záznamy  ověřené auditorem, který musí být z Dominiky nebo praktikující britský auditor.

Pokud banka nezíská Onshore bankovní licenci, nesmí banka vést své účty ve Východokaribských dolarech (ECD) a poskytovat své služby místním residentům a občanům Dominiky.

Dominika je mimořádně kvalitní Offshore jurisdikce, kde je možné bez větší potíží získat bankovní licenci pro Onshore/Offshore služby nebo výhradně mezinárodní Offshore služby. Kapitalizace banky je velmi přijatelná (pouze 1 mil USD), nároky na splacené základní jmění dostupné (pouze 500.000

USD) a licenční poplatky jsou velmi nízké (8.000 USD respektive 20.000 USD). Pokud zahrneme i skutečnost, že Dominika umožňuje získat občanství a pas této krásné země, neuvaluje daň na Offshore příjmy, je naprosto jednoznačné, zdali považovat tuto zemi jako ideální místo pro založení Offshore bankovní korporace, či nikoliv. Právní servis spojený s formací banky na Dominice a náklady spojené s právním zastoupením, budou vyžadovat investici ve výši 8 až 20.000 USD podle druhu a povahy požadovaných služeb. Regulační orgány v drtivé většině případů jsou schopny udělit licenci do 5 až 7 týdnů. V součastné době existuje na Dominice 14 aktivních Offshore bank.

Mezi banky které jsou zastoupeny na Dominice můžeme připomenout Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Bank Francaise Commerciale nebo Bank of Nova Scotia. Banky s Offshore licencí jsou Banc Caribe Limited, British Trade and Commerce Bank Limited (nyní v likvidaci), Euro Bank, Overseas Development Bank and Trust, Griffon Bank a několik dalších.

About

Napsat komentář