Cookovy ostrovy

Název země

Cookovy ostrovy Anglický název Cook Islands

Poloha země

Oceánie

Rozloha

237 km2

Počet obyvatel

19.776

Hlavní město

Avarua (10.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Angličtina a Maorština

Měna

Novozélandský dolar (NZD)

Etnické slože Polynésané, Evropané a Novozélanďané Náboženství

Protestanti, katolíci

Všeobecné informace

Patnáct Cookových ostrovů pokrývá území o rozloze 237 čtverečních kilometrů, které ale leží na ploše více jak 1,3 mil čtverečních kilometrů oceánu. Ostrovy tvořící Cookovy ostrovy jsou rozděleny do dvou základních skupin, šest řídce osídlených Severních Cookových ostrovů, kde žije pouze 10% populace a 9 jižně lokalizovaných ostrovů, kde žije 90% populace. Drtivá většina populace žije na ostrově Rarotonga, které je zároveň i domovem pro hlavní město Avarua.

Cookovy ostrovy se staly britským protektorátem v roce 1888. O správu nad Cookovými ostrovy se v minulosti dělil Nový Zéland a Velká Británie, avšak odpor proti britskému režimu se projevil v roce 1897, kdy Britský Guvernér vypracoval zákon stanovující zvláštní soud pro zahraniční obyvatele a parlament Cookových ostrovů jej odmítl schválit.
Poté co Britský Guvernér rozpustil parlament, byl odvolán ze své funkce a Ariki (vůdci místních obyvatel) se podařilo připojit ostrovy k Novému Zélandu v roce 1901 prostřednictvím rozšířením novozélandských hranic a začleněním Cookových ostrovů do tohoto teritoria.
V roce 1965 se Cookovy ostrovy staly samostatným státem ve volném spojení s Novým Zélandem podle modelu Westminsterské ústavy. Zvláštní vztah s Novým Zélandem

byl ponechán rozšířením novozélandského občanství pro obyvatele Cookových ostrovů. Přestože mají obyvatelé Cookových ostrovů volný přístup na Nový Zéland, není stanoven stejný volný přístup občanů Nového Zélandu na Cookovy ostrovy. Cookovy ostrovy jsou samostatným právoplatným členem řady mezinárodních organizací jako je Forum Jižního Tichomoří, Ekonomická komise pro Asii a Tichomoří a Asijská Rozvojová Banka, atd..
Nový Zéland, který je hlavním obchodním partnerem Cookových ostrovů, poskytuje každoroční finanční pomoc a zodpovídá za vyřizování zahraničních záležitostí (včetně obrany) v souladu s politikou určenou Cookovými ostrovy. Všeobecné volby se konají jednou za pět let.

Strana Cookových ostrovů byla u moci do roku 1978, kdy byla sesazena po obvinění za manipulaci s hlasovacími lístky občanů Cookových ostrovů žijících v zahraničí. Demokratická strana vládla do roku 1983, kdy se k moci vrátila Strana Cookových ostrovů. Politika obou stran v nejvýznamnějších otázkách je velmi podobná v posledních volbách byl rozdíl počtu hlasů menší než 5%. Obě strany podporovaly Zákon o Offshore bankovnictví a další zákony, kterými se řídí Offshore služby na Cookových ostrovech. I stávající vláda Cookových ostrovů je silně nakloněna přítomnosti Offshore služeb na ostrovech a podporuje statut ostrovů jako mezinárodního daňového ráje a centra pro rozvoj Offshore služeb a finančnictví.

Ekonomika Cookových ostrovů trpí chronickým deficitem obchodní bilance, neboť je nucena drtivou většinu komodit kupovat a dovážet ze zahraničí. Nový Zéland dodává roční finanční pomoc formou grantů a půjček zejména na zdravotní a vzdělávací účely. V posledních letech turistika, finanční a bankovní služby poskytované Offshore firmami na Cookových ostrovech, přinášejí vládě Cookových ostrovů výrazně vyšší příjmy, než v dřívějších dobách opora průmyslu, kterým bylo zemědělství.

Každoročně  přijíždí  na  Cookovy  ostrovy  přibližně  35.000  zahraničních  turistů.  Životní  úroveň Cookových ostrovů je poměrně vysoká, HNP na osobu představuje přibližně 5.000 USD.

K formám příjmů  patří  úhrady  od  občanů Cookových ostrovů žijících na  Novém Zélandu nebo v jiných zemí, které zasílají peníze svým příbuzným na Cookovy ostrovy  a dále velmi ziskový prodej známek  zahraničním  sběratelům  ve  výši  téměř  600.000  USD.  K hlavním  dovozním  artiklům Cookových ostrovů patří potraviny, textil, nafta, plyn, spotřební zboží, elektronika, náhradní díly, auta, dřevo a cement sloužící na místní výstavbu.

Jako člen Britského společenství jsou Cookovy ostrovy samostatným územím ve volném spojenectví s Novým Zélandem, který  si  ponechává určitou odpovědnost za  mezinárodní vztahy  Cookových ostrovů a jejich obranu, kde jedná na základě žádosti Cookových ostrovů. Jak Nový Zéland tak Cookovy ostrovy mají právo tento vztah kdykoli ukončit. Výkonná moc náleží jejímu Veličenstvu královně Alžbětě. Zástupcem Královny je Guvernér, jenž je jmenován na základě doporučení vlády Cookových ostrovů. Výkonná vláda náleží kabinetu ministrů, který sestává z ministerského předsedy a šesti dalších ministrů (včetně náměstka ministra) jmenovaných ministerským předsedou.Statut Cookových  ostrovů  jako  bankovního  a  finančního  Offshore  centra  byl  zahájen  a  propagován především bývalým ministerským předsedou, Sirem Thomasem Daviesem, jenž byl původně lékařem specializujícím se na vesmírné lékařství. Sir Thomas Davies žil ve Spojených státech a pracoval pro program NASA, kde se specializoval právě na vesmírné lékařství a navazující problematiku. Byl členem Demokratické strany a v úřadu byl od roku 1978 do roku 1983, kdy byl poražen opoziční Stranou Cookových ostrovů.

Parlament vedený mluvčím se skládá z 24 volených zákonodárců volených na období 5 let. Tito zákonodárci jsou oprávnění měnit a rušit ústavu dvoutřetinovou většinou. Parlamentní jednání jsou vedena  v anglickém  a  polynéském  jazyce.  House  of  Akiri  se  skládá  z  15  dědičných  vůdců zastupujících všechny ostrovy a schází se jedenkrát za rok. House of Akiri zvažuje záležitosti předložené Parlamentem ve vztahu k blahu obyvatel Cookových ostrovů. Soudní systém je založen na Vrchním soudu a Odvolacím soudu. Mezi soudci Odvolacího soudu je také soudce Odvolacího soudu Nového Zélandu. Od Odvolacího soudu Cookových ostrovů je možné se odvolat k Privy Council v Londýně. Všechny hlavní Cookovy ostrovy mají své místní rady, které fungují jakou soudy nižší instance. Zákony Cookových ostrovů je založena na anglickém běžném právu a dále zákonech Nového Zélandu a Cookových ostrovů. Právo je dodržováno a ctěno.

Britská společnost Cable and Wireless  provozuje pozemní satelitní státnici v Rarotonga a poskytuje nepřetržité mezinárodní telefonní, dálnopisné (telex) a internetové služby. Do většiny zemí světa je přímá telefonní volba bez nutnosti použití operátora.

Cookovy ostrovy poskytují podle zákona o Offshore bankách z roku 1981 (Cook Islands Offshore Banking Act, 1981) dva základní typy Offshore bankovních licencí, a sice Třídu A (Class A) a Třídu B (Class B). Cookovy ostrovy mají mimořádně kvalitní zákon o Offshore bankách a dále speciální zákony sloužících na ochranu důvěrných informací.

Offshore Bankovní licence třídy A

Třída A, která představuje plnou mezinárodní Offshore bankovní licencí vyžaduje základní jmění nejméně ve výši 10 mil USD, které musí být splaceno nebo na který musí být bankovní garance. Roční poplatek za bankovní licenci je ve výši 10.000 USD ročně. Vlastník této licence může operovat s libovolnou devizou bez omezeni, pouze na měnu Novozelándského dolaru, potřebuje souhlas od Centrální Banky Nového Zélandu a Peněžní rady Cookových ostrovů. Kromě provozování Offshore bankovní činnosti může držitel licence třídy A:

  • mít trvalý pobyt na Cookových ostrovech, s tím, že je třeba dodržet Zákon o vstupu, pobytu a odchodu z roku 1972
  • provozovat Onshore residentní bankovní činnost, poté co získá povolení od Peněžní rady. Bez tohoto povolení může být bankovní činnost poskytována výhradně v režimu Offshore.
  • poskytovat fiduciální služby (Trustee Services), zakládat trusty a nabízet služby manažerského charakteru pro registraci a správu Offshore společností na Cookových ostrovech (Company Management)

Držitel licence třídy A jehož společnost není založena podle Zákona o mezinárodních společnostech z let 1981-82 na Cookových ostrovech, musí vykázat přebytek aktiv nad pasivy nejméně ve výši 10 mil. USD.  Naopak  držitel  licence  třídy  A,  který  je  registrován  podle  Zákona  o  mezinárodních společnostech z let 1981-82, tedy jako místní Offshore společnost, musí mít buďto splacený kapitál ve výši 10 mil USD nebo bankovní záruku za závazky v této výši.

Offshore Bankovní licence třídy B

Třída B, představuje restriktivní (omezenou) Offshore bankovní licenci, která vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 2 mil USD, které musí být plně splaceno nebo na které musí být zajištěno bankovní garancí.  Roční  poplatek  za  bankovní  licenci  je  stanoven  podle  počtu  měn,  s kterými  je  banka autorizována operovat. Pokud, má oprávnění pouze na aktivity s jednou měnou, pak roční licenční poplatek je ve výši 2.000 USD, na 2 až 5 měn je poplatek ve výši 4.000 USD a na více jak 6 měn je roční poplatek ve výši 6.000 USD. Nicméně platí pravidlo, že na obchodování v Novozelándské měně, je nutný souhlas od Centrální Banky Nového Zélandu a Peněžní rady Cookových ostrovů.

Držitel restriktivní licence třídy B jehož společnost není založena podle Zákona o mezinárodních společnostech z  let  1981-82  na  Cookových ostrovech,  musí  vykázat  přebytek  aktiv  nad  pasivy nejméně ve výši 2 mil. USD. Naopak držitel restriktivní licence třídy B, který je registrován podle Zákona o mezinárodních společnostech z let 1981-82, tedy jako místní Offshore společnost,  musí mít buďto splacený kapitál ve výši 2 mil USD nebo bankovní záruku za závazky v této výši. Pokud je základní jmění banky splaceno, může být použito na půjčky akcionářům banky nebo jiným osobám, které mají vztah s bankou.

U již etablovaných bank, které mají platnou bankovní licenci v jiné jurisdikci, je na Cookových ostrovech  možné  vyhnout  se  požadavkům  minimální  kapitalizace  Offshore  banky,  která  si  na ostrovech registruje svou pobočku jako zahraniční společnost. Mateřská banka ale musí předložit regulačním  úřadům  na  Cookových  ostrovech  důkaz,  že  pro  zakládanou  banku  na  Cookových ostrovech s licencí Třídy A má přebytek hmotných aktiv nad závazky ve výši 10 mil. USD a u banky s restriktivní licencí Třídy B musí činit tento přebytek 2 mil. USD. Je velká pravděpodobnost, že se úřady  spokojí  s vydanou  bankovní  garancí,  kterou  poskytne  mateřská  banka  své  pobočce  na Cookových  ostrovech,  která  tak  nahradí  nutnost  splatit  základní  jmění  v hotovosti.  V ostatních případech, kdy je nutné splatit základní jmění, může být splaceno kdekoliv na světě, pokud Peněžní rada nenařídí jinak.

Peněžní rada vyžaduje předložení výkazu o ročním obratu, může rovněž vyslat inspektora na kontrolu účetnictví ale zároveň nabízí Offshore bankám výtečné soukromí a důvěrnost jejich finančních a bankovních obchodů. Držitelé licence třídy A ale rovněž třídy B mají povinnost auditu svých finančních výkazů a musí předkládat výroční zprávu Peněžní radě Cookových ostrovů. Peněžní rada má právo si vyžádat záznamy o hospodaření kdykoliv, například když je podezření, že finanční stav banky není přiměřený zákonu. Tyto dokumenty jsou považovány za důvěrné. Je nezákonné poskytovat informace o klientech banky, peněžních zůstatcích, majetkových poměrech, aktivech a transakcích komukoli, včetně vládního inspektora, pokud k tomu vkladatel či klient nevydá písemný souhlas. Soud však může nařídit povinnost podání informací případech prima facie, kdy je nevyvratitelné podezření z kriminálního jednání, jako jsou finanční defraudace nebo praní špinavých peněz.

Zákon o Offshore bankách z roku 1981 (Cook Islands Offshore Banking Act, 1981) uvádí, že na zisk nebo výnosy bank získaných z Offshore bankovnictví a na úroky získané bankou nebo vyplacené vkladateli nelze uplatnit žádnou daň z příjmu nebo jinou formu daně (například ze směny, kolkovné, atd.). Dále dividendy, příjmy a úroky získané bankou nebo vyplacené vkladatelům nepodléhají dani, pokud jsou daně nebo cenné papíry beneficiárně vlastněny jiným držitelem licence nebo fyzickou osobu bez trvalého pobytu na Cookových ostrovech.

Bankovní licence je žadateli vydána do 3 až 8 týdnů. Je ale zároveň potřeba připomenout, že získat bankovní licenci na Cookových ostrovech vyžaduje velmi kvalitní obchodní a bankovní reference na osoby které zakládají banku. Žadatelé musejí dále deklarovat i  trestní bezúhonnost a  zkušenosti v bankovnictví nebo finančnictví. Založení společnosti, právní služby s žádostí o bankovní licenci a veškerá administrativa spojená se získáním bankovní licence na Cookových ostrovech vás přijde přibližně na 15 až 30.000 USD podle rozsahu požadovaných služeb.

Cookovy ostrovy jsou v dnešní době jednou z 10 nejkvalitnějších Offshore jurisdikcí na světě pro založení Offshore mezinárodní banky. Mezi banky, které poskytují bankovní služby na Cookových ostrovech je dobré připomenout ANZ Banking Corporation, Westpac Bank, Cook Island Trust and Banking Corporation, PT Lippo Bank, Bank Mandiri, Danamon Indonesia Bank, Pan Indonesia Bank nebo  Wallstreet  Banking  Group.  Například  jedna  z největších  bank  světa  HSBC  Bank  využívá Cookovy  ostrovy  pro  poskytování  Offshore  fiduciálních  služeb  svým  zahraničním  klientům. V součastné době  je  na  Cookových ostrovech registrováno na  25  Offshore bank  a  téměř  2.000

Offshore společností. Cookovy ostrovy si udržují pověst jedné z nejprestižnějších Offshore finančních a bankovních jurisdikcí světa.

About

Napsat komentář