Britské Panenské ostrovy

Název země

Britské Panenské ostrovy Anglický název British Virgin Islands

Poloha země

Karibik

Rozloha

153 km2

Počet obyvatel

13.480

Hlavní město

Road Town (na ostrově Tortola)

Úřední jazyk

Angličtina

Měna

Americký dolar (USD)

Etnické slože Běloši, Černoši a míšenci Náboženství

Anglikáni, baptisté, adventisté, atd.

Všeobecné informace

Britské Panenské ostrovy se nalézají ve střední části Karibského moře a jsou jedním z nejsevernějších ostrovů Západních Indií (West Indies). Hlavním městem je Road Town na ostrově Tortola. Britské Panenské  ostrovy  jsou  předním  Offshore  finančním  centrem  regionu,  kde  je  v dnešní  době registrováno přes 200.000 Offshore společností a několik desítek bank.

Britské Panenské ostrovy se skládají ze 60-ti ostrovů a ostrůvků, jenž mají celkovou rozlohu 153 km2. Britské Panenské ostrovy se  nacházejí severovýchodně od  Amerických Panenských ostrovů (US Virgin Islands) a jsou jimi odděleny kanálem pouze 5 km širokým. Největším a nejbližším sousedem Panenských ostrovů je Portoriko, jenž je pouze necelých 100 km vzdálené od Panenských ostrovů. Vyjma ostrova Anegada, jsou všechny ostrovy tvořící Britské Panenské ostrovy velmi hornaté. Jejich největší atrakcí pro turisty jsou jejich pláže, modré laguny a ideální podmínky pro jachting a potápění. Na Britské Panenské ostrovy je vynikající letecké spojení z USA, jenž funguje na denní bázi, nebo prostřednictvím British Airways z Londýna. Nákladní přepravní zaoceánské lodě připlouvají denně a zajišťují  pravidelné  zásobování  ostrovů  potřebnými  komoditami,  ale  rovněž  zajišťují  přepravu exportovaného   a   reexportovaného   zboží   a   produktů.   Panenské   ostrovy   jsou   rovněž   velmi navštěvovanou lokalitou pro výletní lodě, které připlouvají na ostrovy téměř každý den. Panenské ostrovy mají vynikající telekomunikační a telefonní služby. Telekomunikační služby představuje plný standardní rozsah služeb od běžných telefonních linek až po dálnopis (telex), telefax, internet a řadu dalších. Existuje přímá telefonní volba do drtivé většiny zemí světa. Kurýrní služby jsou zajišťovány prostřednictvím firem DHL, UPS, Federal Express a několika menších regionálních společností, které své služby poskytují denně, s dosahem do celého světa.

Britské  Panenské ostrovy  byly  objeveny Kryštofem Kolumbem a  říká  se,  že  pod  vlivem jejich množství je nazval „Las Virgines“, na počest svaté Uršuly a jejích 11-ti tisíc panen. Během 16 a části 17 století využívali ostrovů holandští a britští bukanýři. V roce 1672  vyhlásila za své území Británie ostrov Tortola. Dánsko vyhlásilo suverenitu nad ostrovy St. Thomas a St. John (dnes jsou součástí Amerických Panenských ostrovů), poté v roce 1773 koupili ostrov St. Croix od Francie. Dánské ostrovy St. Thomas, St. John a St. Croix byly v roce 1917 prodány za 25 mil. USD Spojeným státům a v dnešní  době  s několika  dalšími  ostrovy  představují  americké  zámořské  teritorium  známé  jako Americké Panenské ostrovy a jsou zároveň i nejtěsnějším sousedem Britských Panenských ostrovů. Vztahy mezi Britskými Panenskými ostrovy, Americkými Panenskými ostrovy, USA a Británií jsou na nejlepší úrovni.

V současné době jsou Britské Panenské ostrovy samovládní kolonií s ministerským systémem vlády, operujícím pod  konstitucí přijatou  v roce  1967.  Guvernér ostrovů,  volený  Britskou  Korunou, je zodpovědný za obranu a vnitřní bezpečnost. Rovněž i za vnější vztahy, občanskou službu, soudní a finanční administrativu. Volby se  na  Panenských ostrovech konají jednou za  pět  let.  Tři  hlavní politické strany jsou Demokratická strana, Strana Panenských ostrovů a Spojená strana.
Existuje ještě několik dalších stran, ale jejich účast na politickém životě je defakto nulová, neboť jejich členskou základnu představuje jen několik voličů (často ne více jak 10). Jako britské závislé území nabízejí Britské Panenské ostrovy veškeré bezpečí a stabilitu tradičně spjatou s Velkou Británií. Britské Panenské  ostrovy  si  také  vytvořily  pověst  integrity,  flexibility  a  vstřícnosti  k  zájmům  finanční komunity jejich seriózností, diskrétností, profesionalitou a schopností reagovat na potřeby mezinárodního finančního trhu.
Tato pověst se odráží ve skutečnosti, že Britské Panenské ostrovy jsou jediným karibským závislým územím, kterému britská vláda svěřila plnou odpovědnost za rozvoj a řízení sektoru finančních služeb (například na Montserratu byla odpovědnost na začátku devadesátých let vládě odňata, neboť si neuměla poradit s finanční kriminalitou).Politiky a legislativa Britských Panenských ostrovů se rozvíjely v úzkém spojení se soukromým sektorem pro zajištění splnění potřeb a zájmů místní a zahraniční finanční komunity.

Od přijetí první Offshore legislativy v roce 1984 se staly Britské Panenské ostrovy pevnou základnou rozvíjející se jako vysoce kvalitní mezinárodní finanční, bankovní a Offshore centrum, které nyní realizuje ambiciózní program k dalšímu rozvoji nabídky finančních služeb. Prostřednictvím tohoto spojení dosáhla vláda Britských Panenských ostrovů sofistikovaného a účinného režimu dohledu a regulace pro ochranu integrity a jurisdikce při vytvoření operativního prostředí, které je vysoce atraktivní pro soukromé společnosti s co nejméně omezeními a legislativou kladoucí překážky. Míra gramotnosti je na Britských Panenských ostrovech více jak 98%, což je jedna z nejvyšších v regionu. Bylo zde vyvinuto široké spektrum specializovaných programů pro školení lidí v oblasti znalostí finančních, bankovních a Offshore služeb, takže v dnešní době je dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků, včetně řídících kádrů lokalizovaných přímo na Panenských ostrovech.

Výhody, které nabízí operativní prostředí Britských Panenských ostrovů zahrnují:

 • jednoduchost, rychlé schvalovací procesy s minimem byrokracie
 • inovaci, flexibilitu, vstřícnou legislativu
 • nulové zdanění Offshore subjektů
 • žádná daň z majetku, kapitálových zisků ani dědická daň
 • maximální soukromí a utajení důvěrných informací
 • bezpečnost majetku a volnost pro převod a fůze majetku
 • ochrana výhod z majetku, dědických vůlí a zájmů trustů
 • minimální požadavky v souvislosti s vydáváním nových tříd akcií, určení členů představenstva a akcionářů nebo s vedením záznamů korporace
 • legislativní výhody pro kvalifikované instituce jako jsou trusty, banka a pojišťovny

Po dobu 15   let, od doby přijetí legislativy umožňující formaci Offshore společností (International Business Company) se staly Britské Panenské ostrovy jedním z předních míst pro sídla společností s více než 360.000 registrovanými společnostmi v této jurisdikci, která má pouze necelých 14.000 obyvatel. Počet nově registrovaných Offshore společností se stále zvyšuje a přesáhl 25.000 nových společností v každém roce. Pro zvýšení konkurenční nabídky, iniciovaly Britské Panenské ostrovy ambiciózní program nové legislativy a regulace počínaje novým zákonem o trustech z roku 1993 a novým zákonem o pojišťovnictví a vyhláškami z konce roku 1994 a počátku roku 1995. Legislativní kalendář pro rok 1995 také zahrnuje podílové fondy, loďařství, společnosti s omezenou dobou činnosti a společnosti s ručením omezeným.

V souladu s tradicemi Britských Panenských ostrovů, budou tyto zákony vytvořeny při společných konzultacích se soukromým sektorem a odborníky z Offshore průmyslu tak, aby zachovaly výhody Britských Panenských ostrovů v poskytování atraktivního operativního prostředí s minimální restriktivní  kontrolou,  fiskálními  břemeny  a  maximálním  respektem  pro  soukromí  a  provozní snadnost. Britské Panenské ostrovy tak kombinují moderní a flexibilní legislativu v oblasti bank, trustů a řídících společností s výhodami politické a ekonomické stability, výbornými komunikacemi a infrastrukturou a sofistikovaným soukromým sektorem, který neustále modernizuje legislativu.

Vydávání licencí bankám se řídí podle zákona o Offshore bankách známého jako The Bank and Trust Companies Act, 1990. Banky mohou žádat o některou tří základních typů bankovních licencí, a sice Obecnou bankovní licenci která umožňuje poskytovat Onshore a Offshore bankovní služby, a dvě třídy restriktivních omezených licencí třídy I a II, jenž je možné definovat jako:

Bankovní licence:

 1. obecná bankovní licence
 2. omezená bankovní licence třídy I
 3. omezená bankovní licence třídy II

Problematiku bankovních licencí, včetně forem tříd licencí, je možné definovat takto:

Obecná bankovní licence

Získat Obecnou bankovní licenci (General Banking Licence), vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 2 mil USD pokud má společnost poskytovat bankovní a finanční služby, nebo ve výši minimálně

500.000 USD pokud má poskytovat pouze finanční služby. Jmění musí být plně splaceno v hotovosti. Společnost která chce poskytovat bankovní a finanční služby musí mít dále kapitálové reservy ve výši nejméně 5 mil USD. Pokud chce poskytovat pouze finanční služby tak kapitálové reservy musí být nejméně ve výši 2 mil USD. Licenční poplatek je ve výši pouze 2.500 USD ročně. Tento druh licence umožňuje poskytovat finanční nebo bankovní služby jak residentům Panenských ostrovů (Onshore) tak i mezinárodní Offshore klientele. O tuto licenci může žádat pouze místní residenční společnost, nikoliv Offshore společnost.

Omezená bankovní licence třídy I

Restriktivní licence I (Restricted License I) vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 1 mil USD a kapitálové reservy ve výši nejméně 100.000 USD. Jmění musí být plně splacené, pokud Ministr Financí nenařídí jinak. Roční licenční poplatek je ve výši 1.500 USD. Banka s Restriktivní licencí I může  poskytovat  jakékoliv  bankovní  a  finanční  služby  veřejnosti,  vyjma  služeb  residentům Panenských ostrovů. O tento druh licence může žádat pouze Offshore společnost registrovaná na Britských Panenských ostrovech.

Omezená bankovní licence třídy II

Restriktivní licence II (Restricted License II) vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 2 mil USD pokud má společnost poskytovat bankovní a finanční služby, nebo ve výši minimálně 500.000 USD pokud má poskytovat pouze finanční služby. Jmění musí být plně splaceno v hotovosti. Společnost která chce poskytovat bankovní a finanční služby musí mít dále kapitálové reservy ve výši nejméně 5 mil USD. Pokud chce poskytovat pouze finanční služby tak kapitálové reservy musí být nejméně ve výši 2 mil USD. Licenční poplatek je ve výši pouze 2.500 USD ročně. Tento druh licence umožňuje poskytovat finanční nebo bankovní služby pouze  mezinárodní Offshore klientele. Banka s Restriktivní licencí II může tedy poskytovat jakékoliv bankovní a finanční služby veřejnosti, vyjma služeb residentům Panenských ostrovů. O tento druh licence může žádat pouze společnost registrovaná mimo území Panenských ostrovů.

Z  mezinárodního  bankovního  příjmu  se  nevyměřují  žádné  daně,  ani  místní  poplatky.  Jedinými poplatky jsou roční poplatky za bankovní licenci.

Před skandálem, který vypukl kolem First Continental Bank v roce 1985 byli kapitálové požadavky pro banky na Panenských ostrovech pouze ve výši 125.000 USD a licenci na Panenských ostrovech nebylo problém získat. V dnešní době jsou na základě doporučení Ministra financí vydávány licenci již pouze existujícím mezinárodním bankám a korporacím s dobrou reputací.

Britské Panenské ostrovy nezaručují vydání   Offshore  bankovní licence fyzickým osobám nebo neprůhledným subjektům se špatnou pověstí. O bankovní licenci může požádat pouze právnická osoba. Subjekty a investoři s dobrými referencemi jsou vítáni jako žadatelé o některou z forem licencí na Britských Panenských ostrovech. Jejich žádosti mohou být vyřízeny prostřednictvím místního právního zástupce nebo prostřednictvím trustové nebo řídící manažerské společnosti s licencí na

Britských Panenských ostrovech, případně společnosti, která má oprávnění tento druh společnosti formovat.

Právní servis s registrací  banky a celým licenčním řízením žadatele, přijde na 20 až 40.000 USD. Čas potřebný pro získání licence v horizontu 5 až 8 týdnů.

Mezi přední banky které mají svou účast na Britských Panenských ostrovech je třeba připomenout Barclays  Bank,  Scotia  Bank  (Bank  of  Nova  Scotia),  Citco  Bank,  DISA  Bank,  Bermuda  Trust Company,  ING  Trust,  Investec  Overseas  Finance  BVI  Ltd.,  First  Pennsylvania  Bank,  Chase Manhattan Bank, Banco Popular de Puerto Rico, London International Bank and Trust, Rathbone Bank a Lichtenštejnskou VP Bank. V součastné době je na Britských Panenských ostrovech na 14 Offshore bank.

About

Napsat komentář