Belize

Název země

Belize Anglický název Belize

Poloha země

Střední Amerika

Rozloha

22.965 km2

Počet obyvatel

236.000

Hlavní město

Belmopan (6.785 obyvatel)

Úřední jazyk Angličtina, Španělština Měna

Belizský Dolar (BZD)

Etnické slože Mexičané, Kreolové, Mayové, Garifunové, Indové, Evropané, atd. Náboženství

Křesťané, Katolíci, Hinduisté, Židé, atd.

Všeobecné informace

V roce 1638 založili britští námořníci na pobřeží dnešního Belize první osady a následující dvě století se nesla ve znamení bojů španělských a britských vojáků o přilehlá koloniální území. Tento stav trval až do roku 1862, kdy se toto území pod názvem Britský Honduras stal jedinou britskou kolonií ve Střední Americe. V roce 1964 získala kolonie úplnou samosprávu a v roce 1974 změnila své jméno na Belize. Přijetím nové ústavy v roce 1981 se z Belize stal nezávislý stát, který však zůstal členem britského Commonwealthu.

Od vyhlášení nezávislosti se Belize těší dobré stabilitě na vnitropolitické scéně. Území Belize je však ohrožováno sousední Guatemalou a v minulosti museli místní obyvatelé odrazit řadu útoků vedených z Guatemaly. Guatemala prohlašuje, že je dědicem španělské svrchovanosti nad územím Belize, a považuje za neplatnou smlouvu mezi Británii a Guatemalou z roku 1859, která uznává dnešní hranice mezi oběma středoamerickými státy. Série konfliktů v pohraniční oblasti vypukla před několika lety. Mírové řešení sporu se pokouší nalézt stálá společná komise složená ze zástupců obou znesvářených zemí a Spojeného království. V dnešní době se ozbrojený konflikt přenesl pouze na diplomatická jednání.

Vrchní Guvernér (Governor General), který zastupuje Její Veličenstvo královnu, musí být belizským občanem. Podobně jako ve Velké Británii je systém státní moci založen na parlamentní demokracii. Guvernér jmenuje ministerského předsedu, který je zástupcem nejsilnější strany ve Sněmovně reprezentantů (House of Representatives). Ministři tvořící vládní kabinet jsou jmenováni do úřadu vrchním guvernérem na radu ministerského předsedy. Dvoukomorový zákonodárný sbor, který zasedá v Belmopanu (budova připomíná mayský chrám), tvoří Senát (Senate) a Sněmovna reprezentantů (House of Representatives). Senát má osm členů, z nichž pět vybírá Guvernér na radu ministerského předsedy; dva na radu hlavního představitele opozice a posledního na radu Belizského poradního výboru (Belize Advisory Council). Sněmovna reprezentantů má 28 volených členů.

Belizské soudnictví je založeno na britském systému (Common Law). Jako trestní soudy vystupují Magistrátní soudy (Magistrate Courts) a Korunní soudy. Pro soudy civilní jsou využívány Magistrátní soudy, Hrabské soudy (County Courts) a Vyšší soudy. Soudem poslední instance je Právní komise Státní rady v Londýně (Judicial Committee of the Privy Council).

Belize, dříve Britský Honduras je jediná středoamerická anglicky hovořící země, která leží na pobřeží Karibského  moře  mezi  Mexikem  a  Guatemalou. Právě  poloha  Guatemaly  činí  z Belize  jedinou středoamerickou zemi, která nemá hranici s Tichým oceánem. Území Belize je odděleno přibližně 16 km širokým průlivem od korálového rífu, který se jako nejdelší korálový útes na západní polokouli rozkládá téměř po celé délce belizského pobřeží (280 km). Velkou část belizského území pokrývají rozsáhlé lesy, z nichž však zmizely stromy, které byly zdrojem mahagonového dřeva, hlavní exportní suroviny v minulosti. Povrch Belize je velice rozmanitý a stoupá od pobřežních, převážně bažinatých nížin až po Mayské pohoří a dvě přidružená horská pásma v jižní části země. Nejvyšším bodem Belize je hora Viktoria Peak, která dosahuje nadmořské výšky 1.122 m.

Po roce 1970, kdy Hurikán Hattie těžce poškodil tehdejší hlavní město Belize City, bylo vybudováno nové hlavní město nazvané Belmopan. Pro Belmopan byla vybrána poloha na vyvýšeném místě při západní hranici země, jenž je dostatečně vzdálena od Karibského pobřeží, odkud 99% hurikánů právě přichází. Název Belmopan byl vytvořen složením slabiky „Bel“ a slova „Mopan“, přičemž první část názvu představuje počáteční písmena slova Belize a druhá část připomíná jméno mayského kmene původně obývajícího tuto oblast. Belize City, které leží na vrcholu malého poloostrova při ústí řeky

Belize, zůstává i dnes hlavním obchodním centrem země a zároveň je i hlavním nákladním přístavem.

Ve městě žije asi 30% z celkového počtu 236.000 obyvatel. Místní kuriozitou je umístění budov na vysokých pilířích vzhledem k bažinatému terénu.

Belize v roce 1996 přijala moderní zákon, který je více znám jako Zákon o Offshore bankách (Belize Offshore Banking Act, 1996), na jehož základě je možné získat dva druhy bankovních licencí, respektive Třídu A (Class A) a Třídu B (Class B).

Neomezená licence Třídy A

Třída A představuje plnou neomezenou bankovní licenci, která vyžaduje základní jmění ve výši nejméně 500.000 USD pokud žadatelem o licenci je belizská Offshore (IBC) společnost, nebo kapitalizaci ve výši nejméně 25 mil USD, pokud je žadatelem zahraniční subjekt. Základní jmění by mělo být plně splacené, nicméně centrální banka může akceptovat část plně splaceného jmění a část zajištěného bankovní garancí nebo jinou formou záruky. Licenční poplatek za bankovní licenci je pro Třídu A ve výši 20.000 USD ročně. Banka s touto licencí může poskytovat všechny druhy Offshore bankovních  služeb  zahraničním  klientům,  nebo  Offshore  firmám  registrovaným  v Belize,  nesmí ovšem obchodovat a vést účty residentním subjektům z Belize a belizským občanům.

Restriktivní licence Třídy B

Třída B představuje restriktivní bankovní licenci, kdy společnost může nabízet bankovní služby pouze subjektům uvedených na licenci nebo osobám a subjektům spřízněných s bankou a majiteli banky. Banka rovněž nesmí vydávat šekové knížky. Základní jmění musí být nejméně ve výši 200.000 USD pokud o licenci žádá belizská Offshore (IBC) společnost, respektive 15 mil USD, pokud je žadatelem zahraniční společnost. Základní jmění by mělo být plně splacené, nicméně centrální banka může akceptovat část plně splaceného jmění a část zajištěného bankovní garancí nebo jinou formou záruky. Licenční poplatek za bankovní licenci je pro Třídu B ve výši 15.000 USD ročně.

Offshore banky musí každý rok převést do rezervního fondu 25% z ročního zisku, a to dokud rezervy nedosáhnou stejné výše jako minimální základní kapitál banky. Ústavy se zahraniční základnou nesmí provést repatriaci zisků, dokud nebudou uhrazeny zákonné poplatky a příspěvky do rezervního fondu. Belizská Centrální Banka je podle zákona z roku 1995 oprávněna spolupracovat se zahraničními bankovními inspekčními orgány v rámci boje proti obchodu s drogami a legalizaci výnosů z trestní činnosti.

Žádost o bankovní licenci musí   doprovázet nevratný poplatek ve výši 500 USD. Centrální Banka, která je odpovědná za činnost místních a Offshore bank licencovaných v Belize standardně udílí bankovní licenci novým bankám do 6 až 8 týdnů.

Belize je velice kvalitní jurisdikcí a je v dnešní době doporučována pro formaci Offshore banky s plnou licencí Třídy A, méně pak pro Třídu B, která je poměrně nákladná. V Belize jsou v součastné době registrovány pouze 4 Offshore banky ale na téměř 20.000 Offshore firem.

Belize  vítá  rovněž  žádosti  od  subjektů,  které  ještě  nejsou  plně  etablované  v mezinárodním bankovnictví a je velmi pravděpodobné, že žadatel bankovní licenci získá bez větších potíží, pokud splní zákonem dané požadavky (kapitalizace, trestní bezúhonnost, dobré bankovní nebo obchodní reference, atd.). Právní servis spojený se založením společnosti a žádostí o bankovní licenci přijde žadatele na částku okolo 12 až 20.000 USD podle rozsahu požadovaných služeb. Bankovní licence je regulačními orgány standardně vydána do max. dvou měsíců.

Mezi přední banky které mají svou účast v Belize je třeba připomenout Barclays Bank a Scotia Bank (Bank of Nova Scotia). Nevětší domácí bankou je Belize Bank a z Offshore bankovních společností pak Provident Bank&Trust of Belize Limited, Alliance Bank of Belize, Atlantic International Bank a Atlantic Bank.

About

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.