Banky

Registrace Offshore bank

Po mnoho let vlády desítek zemí světa obyčejné lidi mystifikovaly. Bankovní účty ve Švýcarsku byly sdělovacími prostředky zobrazovány jako nástroje mezinárodních drogových kartelů, nebo jako místa úkrytu pro nečestně nabyté zisky organizovaného zločinu. Ovšem ve skutečnosti byly banky ve Švýcarsku, Rakousku, Karibiku, Pacifiku i jinde využívány těmi nejrespektovanějšími firmami na světě ke zcela legitimním účelům.
Pojem Offshore (nebo soukromého mezinárodního) bankovnictví je zahalen tajemstvím a doprovázen desinformacemi, ale přesto je možné snadno mu porozumět. Jednoduše řečeno, Offshore bankovnictví můžeme definovat jako mezinárodní bankovnictví, kde dochází k vypůjčování nebo investování peněžních fondů v zemích se zákony a předpisy, jež jsou považovány za příznivější a liberálnější než ty, které platí ve Onshore jurisdikcích.
Bankovní sektor a banky vždy v očích veřejnosti, ale i podnikatelského světa, vzbuzoval pocit bohatství a ekonomické moci. Nejinak tomu je i v případě Offshore bank, které se dají formovat v řadě předních, ale rovněž i nových Offshore jurisdikcích.
Ve většině jurisdikcích je založení bankovní společnosti pro nového uchazeče a zájemce o provozování bankovních služeb téměř nemožné, pokud se zrovna nejedná o zavedenou a respektovanou mezinárodní bankovní korporaci.
Úřady chránící bankovní sektor před nepříznivými vlivy (často až nesmyslně a panicky), které by mohli zpochybnit stabilitu bankovního sektoru dané země, nebo jeho pověst, vymysleli řadu byrokratických a finančních překážek, které vedou seriozní, ale méně kapitálově zajištěné zájemce o vyloučení se o ucházení o bankovní licenci.
Řada zemí požaduje stamilionové základní jmění banky, které musí být často plně splaceno ještě před vydáním licence, nebo se upírají pouze na subjekty, které již bankovní licenci v jiné zemí mají. I přesto se mnoho subjektů, především mezinárodních holdingů, zajímá o získání bankovní licence pro poskytování bankovních služeb pro potřeby svého holdingu.
Bankovní licenci, která se v řadě jurisdikcí nazývá jako “interní” je možné standardní cestou získat v řadě Offshore lokalit za překvapivě výhodné ceny a podmínky.
Plná nebo částečně omezená obecná či mezinárodní bankovní licence je náročnější na požadavky výše základního jmění, nicméně existují lokality, kde je možné i tento typ licence získat za přijatelných podmínek (Belize, Komory, St.Vincent, Montserrat, Dominika, a řada dalších jurisdikcí).
Offshore banky mají v dnešní době ve světě dobrý zvuk, neboť postupem času, jak se řada Offshore lokalit vyvíjela, nabíraly daňové oázy na význačnosti jako světového finančního centra. V podstatě všechny výrazné bankovní společnosti, pojišťovny, trusty či holdingy mají v některé či rovnou v celé řadě Offshore lokalit své pobočky.
Jako příklad může posloužit model několika bank, které najdete v podstatě ve všech hlavních karibských destinacích – Bank of Nova Scotia (Scotia Bank), Royal Bank of Canada, Barclays Bank, nebo ABN AMRO Bank.

HSBC Bank má dceřinné společnosti v Hong Kongu, Bahamách, Kajmanských ostrovech, ale rovněž na Cookových ostrovech v Oceánii.

Britskou Lloyds TSB Bank naleznete v Gibraltaru, na ostrově Man, ale rovněž i na Jersey a Guernsey.
Americká Bank of Hawaii je v desítkách jurisdikcích jako Guam, Marshallovy ostrovy, Severní Mariány, Šalomounovy ostrovy a v řadě bank na Samoi, Tuvalu, Tokelau, Kiribati a Americké Samoi má kapitálové spoluúčasti v místních bankách.
Jedna z nejstarších britských privátních bank Coutts& Co má zastoupení na ostrově Man, Jersey, Guernsey, Monaku, Bahamách, Kajmanských ostrovech, Panamě a desítkách dalších Offshore jurisdikcích.

Snad nejvíce aktivní v tomto směru je Barclays Bank, která má bankovní aktivity v drtivé většině Offshore jurisdikcí, jako Dominika, St.Lucia, St.Vincent, Grenada, Kajmanské ostrovy, Bahamy nebo Barbados. Například na karibském ostrově Barbados má Barclays Bank speciální divizi, poskytující výhradně Offshore bankovní služby, vedené pod obchodním názvem Barclays Offshore.

Offshore bankovnictví ve své dnešní podobě představuje velice silnou konkurenci pro kontinentální sektor, jaký známe například ze Švýcarska, Lucemburska, Česka či Rakouska. Tím, že řada Offshore bankovních společností nepodléhá tak přísným restrikcím ze strany místních úřadů jako klasické Onshore banky, mohou často nabídnout podstatně kvalitnější servis za výhodnějších podmínek, s celou řadou nadstandardních služeb, jako je homebanking, ovládání účtu pomocí PC či faxu, nebo internetové bankovnictví a eKomerce.

Většina Offshore bank nepodléhá zdanění, srážkovým daním, kolkovnému, poplatkům a daním za vystavené šeky, či jiným formám daňového zatížení, což samo sebou s kvalitou a diskrétností služeb, přináší pro klienta celou novou koncepci bankovnictví, která se řadu let nazývá Offshore BANKING nebo INTERNATIONAL PRIVATE BANKING.

Na Offshore banky se v řadě lokalit vztahují i jiné předpisy, které jsou velice často podstatně liberálnější a volnější, než v řadě klasických zemí. Dalším výrazným faktorem Offshore bankovnictví je důrazná anonymita a utajení informací, což uvítá nejeden investor a vkladatel mající bankovní účet znějící na fyzickou či právnickou osobu, jíž často je i Offshore společnost. Je důležité připomenout, že tyto Offshore banky jsou plně respektovanými subjekty v široké bankovní mezinárodní komunitě, což deklaruje i skutečnost, že drtivá většina mezinárodních bank, jak již bylo uvedeno, má svou příslušnost v některém z daňových rájů, jako Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey, Labuan, Isle of Man nebo Hong Kong.

Ještě důležitější je to, že poskytují širokou škálu služeb, které jsou mimo legální způsobilost kontinentálních Onshore bank, které jsou tvrdě (často až nepřiměřeně) regulovány regulačními organy svých zemí (Ministerstvo financi, Centrální Banka, Bankovní dohled, atd.). S ohledem na současný stav globální ekonomiky a na to, že drtivá většina podnikatelů musí překonávat nástrahy systému loupeživých daní, byrokratických předpisů, restrikcí a neoprávněného pronikání do oblasti finančního soukromí, nepřekvapuje, že ostražité mezinárodní a domácí firmy i jednotlivci hledají pro svá aktiva ochranu v zahraničí.

Soukromé mezinárodní banky opakovaně dokazovaly, že jsou mimořádně výhodné pro obstarávání kapitálu, redukci daní, snižování nákladů na půjčky a pro zajištění naprostého soukromí a utajení vlastních obchodních záležitostí. Jsou tedy kromě standardních a nadstandardních bankovních služeb, schopny poskytnout i anonymitu a diskrétnost.
Přední bankovní centra s nepatrnými nebo žádnými daněmi a velkou mírou liberálnosti, jsou do značné míry soustředěna do dvou geografických oblastí – karibské a pacifické.

Karibskou reprezentují země jako Anguilla, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Nizozemské Antily, Grenada, Dominika, St.Vincent, Panenské ostrovy a Montserrat.

Pacifickou pak Hongkong, Singapur, Cookovy ostrovy, Vanuatu, Palau, Labuan a Samoa patří k hlavním zemím, které jsou hostiteli daňově zvýhodněných soukromých mezinárodních bank, ovšem každým rokem se k ním připojují další země. Některé z těchto mezinárodních bankovních center jsou malé ostrovní země se slabou ekonomikou a je snadné pochopit, proč. Tyto malé ostrovy mají méně přírodních zdrojů než průmyslově vyspělé země. Nezaměstnanost je zde často vysoká a jejich občané jsou vesměs chudí. Přijetím liberálních daňových zákonů mohou tyto země přitáhnout zahraniční kapitál.

Investoři ze Spojených států, Evropy, Jižní Ameriky a dalších míst pak platí za provoz svých bank roční poplatek. Pověst ostrova jako Offshore finančního centra pak zase přitahuje další peníze a turistický ruch, zvyšuje zaměstnanost a posiluje jeho postavení a reputaci v mezinárodní ekonomické komunitě. Ostrov tak získává potřebné investice a kapitál.

S cílem zajistit si své pevné tržní místo ve vysoce konkurenčním světě mezinárodního obchodu upravují ostrovní vlády různé aspekty svého právního systému tak, aby podporoval a vyhovoval mezinárodním bankovním a finančním aktivitám. Z tohoto pohledu jsou vlastně Offshore nebo soukromé mezinárodní banky vládami schválené a k provozu oprávněné soukromé bankovní korporace, kterým je často Ministerstvem financí garantována daňová vyjímka na určitou časovou periodu (podle země od 5 do 25 let), po kterou nemusí platit standardní procentuální daně.

Protože tato vládní podpora jim umožňuje provádět své aktivity bez daní, tíživých byrokratických předpisů, v liberálním prostředí a hlavně v naprostém soukromí, mohou pak tyto banky skýtat svým vlastníkům i zákazníkům obrovské konkurenční výhody, které Onshore banky nejsou schopny nikdy poskytnout. Za centrum takové mezinárodní aktivity byla po řadu let považována karibská oblast, ale v posledních letech zaznamenala v tomto směru boom také pacificko asijská oblast.

Prostředky spravované v režimu Offshore jen v samotném Singapuru překročily částku US$ 300 miliard (oproti pouhým US$ 20 miliardám v roce 1978).
Hongkong je pravděpodobně hostitelem daleko vyšších aktiv (zákony o utajení znemožňují přesný odhad) a vklady v menších finančních centrech jako Nauru, Vanuatu, Cookovy ostrovy a Tonga trvale narůstají.
Bude-li tato míra růstu pokračovat, může se stát pacificko asijský trh již brzy vedoucím trhem světa mezinárodní Offshore bankovní činnosti. V podobných číslech se pohybují i aktiva spravovaná bankami na Bahamách a Kajmanských ostrovech.

Poselství tohoto všeho je jasné, velké mezinárodní banky a korporace se angažují v Offshore bankovnictví, protože to přináší peníze a má to smysl. Jejich kdysi průkopnická role byla signálem pro fyzické osoby, střední podniky a investiční konsorcia, že mezinárodní Offshore bankovnictví je solidní a rentabilní podnikatelská aktivita, jako jakákoliv jiná. V současnosti jsou jednotlivci v situaci, kdy mohou řešit konkrétní finanční problémy cestou využití a vlastnictví soukromé mezinárodní Offshore banky.

Ať máte jakékoliv finanční potíže, soukromé mezinárodní bankovnictví vám může poskytnout k jejich řešení inteligentní, praktickou a rentabilní investiční strategii.
Může rovněž splnit vaši potřebu provádět finanční transakce v bezpečném prostředí, bez kontraproduktivních vládních pravidel a předpisů. A jako bonus nabízí poctu a prestiž, která bude trvale narůstat těm, kdož se budou účastnit na scéně mezinárodních financí a svou Offshore bankovní korporaci povedou k prosperitě.

Výhody, které mají k dispozici vlastníci soukromých mezinárodních bank, výrazně převažují nad výhodami nabízenými většinou dalších investičních nástrojů, jako jsou investiční fondy, vzájemná investiční družstva, kreditní a úvěrová družstva, investiční společnosti, atd.

Finanční aktivity vyhrazené jen bankám, jako přímý přístup na mezinárodní kapitálové trhy, mezibankovní výhody ve formě velkoobchodního vypůjčování a snížených poplatků za devizové transakce, jsou náhle dostupné pro fyzické osoby v pozici vlastníka Offshore banky. Jakmile si pořídíte vlastní mezinárodní banku, budete ji moci legálně provozovat podle osobních priorit. Můžete půjčovat peníze třetím stranám, uskutečňovat soukromé investice, přijímat vklady, iniciovat a spravovat trusty, nakupovat za mezibankovní ceny devizy, převádět měnu podle svého uvážení, nabízet zákazníkům individuální finanční a bankovní služby, zabezpečovat financování opcí/fůzí a pouštět se do fondů podmíněných smluv za účelem krátkodobých úrokových výnosů. Jinými slovy můžete plně soutěžit s významnými světovými bankami o multimilionové dolarové transakce.

Fenomenální rozvoj soukromého mezinárodního Offshore bankovnictví má svůj původ ve speciálních výhodách, které tyto banky a jurisdikce nabízejí. Protože mezinárodní bankovní centra jsou často osvobozena o nákladná regulační opatření (požadavek na povinné kapitálové rezervy, záruky, atd.), mohou pak tyto banky poskytovat svým zákazníkům řadu konkurenceschopných bankovních služeb a být ku prospěchu svých vlastníků.

Mezi tyto přednosti patří:

 • Zisk – Všechny banky, zahraniční i domácí, si půjčují peníze od svých vkladatelů za nižší úrokovou míru a půjčují je dále svým vypůjčovatelům za vyšší míru. Vlastníci soukromé mezinárodní banky inkasují peníze nejen od vkladatelů, ale generují zisk také z možností daných manipulací s penězi, které jsou dostupné jen bankám.
 • Soukromí – Striktní zákony o bankovním tajemství v hostitelských zemích ochraňují záznamy finančních institucí před neoprávněnými sondami vládních agentur, daňových úředníků, osob s právním nárokem či agresivních podnikových konkurentů.
  Soukromá mezinárodní banka chrání před finančními průniky, které jsou v domácím bankovnictví zcela obvyklé.
 • Daňová ochrana – Mezinárodní finanční centra si získala pověst legálních daňových rájů. Protože hostitelské země zdaňují příjem z mezinárodní činnosti oprávněných bank v nízké sazbě – nebo je nezdaňují vůbec – může soukromá mezinárodní banka ochránit dividendu, úroky a tantiémy svého vlastníka před odvody ve prospěch daňových úřadů země, které je vlastník residentem nebo občanem.
 • Vlastnictví – Vlastnictví Offshore banky je zatíţené minimálními byrokratickými požadavky. Soukromou mezinárodní banku je možné vlastnit za překvapivě nízkou cenu a navíc vlastník mezinárodní banky nepotřebuje řadu bankovních pověření, jak tomu je u kontinentálních Onshore jurisdikcí. Ve většině případů je dostatečnou kvalifikací dřívější zkušenost v oboru, nebo dobré bankovní reference a obchodní plán, který úřady hostitelské země přesvědčí o vašich čestných obchodních aktivitách.
 • Ochrana aktiv – Aktiva vložená do vaší vlastní soukromé mezinárodní banky jsou imunní vůči všem rozsudkům a soudním příkazům o konfiskaci nebo dalších úkonech, vydaným ve vaší domovské zemi.
 • Image – Jako vlastník soukromé Offshore banky se přiřadíte do světa privátních mezinárodních bankéřů. Získáváte obdiv (v našich zeměpisných šířkách i závist…) u obchodních partnerů a budíte seriozní dojem bohatého jedince, s kterým se vyplatí obchodovat.
 • Diverzifikace aktiv – Nejlepším způsobem k zabezpečení aktiv je jejich geografická distribuce a diverzifikace. Není lepší cesty k uskutečnění takové distribuce, než jejich umístění do jedné či více soukromých mezinárodních bank, které můžete vlastnit vy a provozovat v souladu se svými osobními záměry.
 • Integrace – Drtivá většina Offshore bank v dnešní době nabízí nejmodernější způsoby komunikace a ovládání účtu, jako je Internet Banking, On-line brokerské služby, eKomerce a řadu dalších ,,on-line,, produktů, které jsou jakémukoliv klientu na světě přístupné 24 hodin 7 dní v týdnu. I vaše Offshore banka může být jedním z eBanking průkopníků a ukrojit ze stále velkého koláče multimilionového dot.com byznysu.
 • Rezervy – Řada jurisdikcí nevyžaduje držení kapitálových rezerv. Některé Offshore banky tak nejsou povinny udržovat rezervy u Centrální banky.
 • Regulační překážky – Offshore banky se dokáží vyhnout velkému množství menších, ale nákladných regulačních překážek, které platí pro domácí Onshore banky.
 • Svobodná volba – Offshore banky nejsou nuceny kupovat určité typy cenných papírů (jako jsou vládní dluhopisy), mohou se svobodně rozhodnout pro alokaci svých zdrojů podle vlastní volby a strategie.
 • Úroky – Pro mezinárodní banky neplatí žádné úvěrové stropy, které by jim bránily ve využívání rentabilních transakcí a držení se požadavků na minimální a maximální úrokové sazby, vyhlašované Centrální Bankou.
 • Nové technologie – Řada jurisdikcí zaspala technologický vývoj a poptávku po moderních službách. V řadě jurisdikcí tak banky stále nemohou poskytovat eKomerce, platební systémy pro internetové zúčtování plateb v reţimu B2B a B2C. Pro drtivou většinu Offshore bank tato omezení neplatí.

Český občan, který má zájem na tomto druhu finanční svobody, se může díky existenci Offshore mezinárodních bank stát vládě odolným dvěma způsoby.
Předně se může stát zákazníkem Offshore banky a provádět svůj byznys jejím prostřednictvím, nebo když chce získat ještě větší výhody, může nabýt kontroly (a to v naprosté diskrétnosti) nad svou vlastní soukromou mezinárodní Offshore bankou.

Protože většina byznysmenů nemá zájem na dělení se o zisky s třetím subjektem, zbavování se kontroly nebo narušování svého soukromí, je ochotna vynaložit další investici, aby si pořídila svou vlastní banku, než aby využívala banku někoho jiného. Zdá se vám to nereálné? Nikoliv, již na 10 českých korporací využívá malé soukromé banky pro interní potřeby nebo potřeby svých klientů.
Ostatně nejznámější společnost J& T Bank si na Offshore businessu založila celou filozofii, vlastní pobočky ve Švýcarsku ale rovněž i na Karibském ostrově Barbados.

Jakou dokumentaci musím předložit při formaci Offshore banky?

Žadatel, který se uchází o některou z tříd bankovních licencí, musí místní odpovědné orgány, které regulují bankovnictví a finančnictví, uspokojit v řadě podmínek, které jsou důležité pro posouzení bonity, finančního zázemí a serióznosti žadatele. V obecné rovině úřady hostitelských zemí požadují tyto podklady, které vždy musí být v originálu, nebo notářsky ověřené, úředně přeložené do jazyka hostitelské země a často i superlegalizované nebo apostilizované (Apostille) podle Haagské konvence z roku 1961.

Jedná se tedy především o tuto dokumentaci a podklady:

 • název banky a její právní forma o statut žadatele (zdali se jedná o založení pobočky zahraniční banky, nebo novou společnost) o jména a životopisy ředitelů banky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů a ředitelů
 • bankovní a obchodní reference o podstoupení informací o hospodaření firem žadatele (lů)
 • identifikace akcionářů banky o identifikace druhu vydaných akcií banky (na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • denominace vydaných akcií banky a druh použité měny
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové reservy banky
 • informace z jakých zdrojů bude banka investována
 • doklad o splaceném jmění (pokud je v hostitelské zemi toto požadováno)
 • doklad o uhrazení poplatků za podání žádosti
 • doklad o uhrazení všech daní, kolků, kolkovného a licenčních poplatků
 • identifikaci sídla v hostitelské zemi
 • identifikaci registračního agenta nebo zástupce (pokud je požadováno)
 • identifikaci auditora a právníka se sídlem v hostitelské zemi
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb
 • teritoriální působení banky
 • způsob zajištění banky před útoky podvodného nebo kriminálního jednání
 • obchodní plán banky (většinou úřady poţadují rozvahu na 3 až 10 let)
 • počet zahraničních zaměstnanců a počet místních zaměstnanců
 • benefit z působení banky pro hostitelskou zemi o podepsané a předložené žádosti o vydání bankovní licence o podepsané smlouvy s úřady hostitelské země (ne všude jsou požadovány)

Dá se konstatovat, že tyto podklady tvoří hlavní požadované informace a podklady, které jsou v drtivé většině zemí světa po žadateli o bankovní licenci požadovány.

Kde soukromou Offshore banku založit?

Z celého světa může být celkem asi 100 jurisdikcí klasifikováno jako daňové ráje, nebo mezinárodní bankovní centra. Mnohá z těchto finančních center, například jako Tonga, Palau, Komory, Island či Kanárské ostrovy jsou poměrně nová. Jako taková stále ještě pracují na vychytávání nedostatků ze svých zákonů na ochranu bankovního tajemství a požadavků na udělení licence a zároveň se snaží o navození žádoucí stability, jak finanční tak politické.

Některá z Offshore finančních center sice umožňují za liberálních podmínek formaci Offshore firem, ale již neumožňují založení bank.
Řada z těchto 100 jurisdikcí je ale zároveň velmi restriktivních pro vydávání nových Offshore bankovních licencí. V zemích jako Labuan, Mauritius, Seychely či Hong Kong je pro nebankéře bez dostatečných mezinárodních referencí a zkušeností defakto nemožné získat bankovní licenci.

Jurisdikce jako Libérie, Grenada, Dominika, Antigua, Vanuatu či St. Vincent ale zároveň vítají nové žadatele o bankovní licenci a nečiní žádné významné překážky žadatelům pro její získání a provozování bankovní korporace, pokud je žadatel dostatečně kapitálově zabezpečen.

Napsat komentář