Bahrain

Název země

Stát Bahrain Anglický název State of Bahrain

Poloha země

Asie (Perský záliv)

Rozloha

695 km2

Počet obyvatel

654.000

Hlavní město

Manáma (137.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Arabština a angličtina

Měna

Bahajnský dinár (BD)

Etnické slože Bahrajnští Arabové, Arabové, Indové, Pákistánci, Evropané, a řada dalších Náboženství

Muslimové (Šíité a Sunnité) a křesťané

Všeobecné informace

Zesílená aktivita mezi podvratnými elementy podryla politickou stabilitu, které se Bahrain těšil od r. 1783, kdy se jeho dědičnými vládci stali šejkové z rodiny al-Khalifah a tím ukončili 180 let perské nadvlády v této oblasti. Britská intervence, kterou chtěla Británie zabránit válce, pirátství a obchodu s otroky v Perském zálivu, vyvrcholila smlouvou podepsanou v r. 1861, kterou se Bahrain stal britským regentstvím.
Smlouva byla zrušena v r. 1971, kdy Bahrain získal nezávislost na Británii. Oba národy podepsaly novou smlouvu o přátelství a jsou v přátelských vztazích.
Po stažení britského námořnictva uplatnil Írán své historické právo na Bahrain, ale zdržel se přímého útoku a posléze od svých nároků ustoupil. Protivládní bouře, které otřásly Bahrajnem na počátku vlády současného šejka, byly následovány obdobím domácího klidu až do chvíle, kdy se do Bahrajnu rozšířily nepokoje z Íránu, který opakovaně vystupňoval své požadavky na Bahrajn. Vládci Bahrajnu jsou sunitští muslimové, což je relativně liberální sekta.
Nicméně 55% obyvatelstva je tvořeno šíitskými muslimy, kteří zorganizovali pouliční demonstrace za zákaz alkoholu a nočních klubů a za návrat k dalším přísným normám muslimského chování podobným náboženské obnově podporované šíitskými muslimy ovládajícími Írán. Bahrajnští rebelové chovají sympatie k prohlášením íránských náboženských vůdců, že by Írán měl převzít kontrolu nad Bahrajnem.

Šíitští muslimští partyzáni, členové Islámské fronty za osvobození Bahrajnu, zosnovali 16. prosince 1981 spiknutí k převzetí vlády na státní svátek Bahrajnu. Plánovaný státní převrat byl nicméně zmařen a jeho iniciátoři byli zatčeni. Po zajetí Jeho výsosti šejka Isa ben Sulman al-Khalifaha zamýšleli partyzáni nastolit v Bahrajnu vládu Chomejního typu. Írán odmítl svoji spoluúčast na tomto spiknutí, i přestože bylo prokázáno, že byli partyzáni v Íránu vyškoleni.
V prosinci 1987 byli tři Šíité obvinění z pokusu o vyhození ropné rafinérie do vzduchu. Po zatčení šíitského duchovního požadujícího více pracovních míst pro jeho následovníky, vypukly v prosinci 1994 bouře, ve kterých bylo zabito devět lidí a stovky jich byly zatčeny. Mezi šíitské požadavky ekonomické a politické reformy patří obnovení Národního shromáždění, které bylo rozpuštěno v r. 1975. Další šíitské nepokoje, během niž byla pomocí sabotáže zničena elektrárenská zařízení, zničily začátkem r. 1996 pět vesnic.

Bahrajn je otevřeně přátelský ke Spojeným Státům Americkým a vítá přítomnost téměř 20 námořních plavidel námořnictva Spojených států amerických v Perském zálivu. Vláda poskytuje bezplatnou lékařskou pomoc a vzdělání včetně vysokoškolského studia. Vláda rovněž hradí stipendia na zahraničních univerzitách pro nejnadanější studenty. Státním zaměstnancům poskytuje vláda levné nebo dokonce i bezplatné bydlení, stejně jako štědré příspěvky na dopravu. V blízkosti Manamy a na Muharraqu vyrostla moderní města s nejmodernějším bydlením a v poslední době je i značný boom v oblasti výstavby nových turistických kapacit pro ubytování turistů.

V polovině 70 let, se vláda Bahrajnu usnesla na odvrácení finančního chaosu, jenž hrozil Bahrajnu ve chvíli, kdy vyschnou jeho ropné vrty a zásoby, rozhodli se jeho vládci uvolnit regulace týkající fiskálních záležitostí a schválili několik diversifikačních projektů včetně programu zavedeného v r. 1975, aby jejich malý Emirát nacházející se v Perském zálivu mohl hrát klíčovou úlohu jako Offshore finanční centrum na Blízkém východě.
Úřady v Bahrajnu tak v několika následných letech udělili téměř 100 bankovních licencí mezinárodním bankám, čímž nahradil tento nezávislý stát rozkládající se na 33 ostrovech tehdy dominantní Bejrút (Libanon) v jeho tradiční roli arabského finančního centra. Bahrajn nyní odčerpává kapitál ze sousedního petrodolarového trhu takovým způsobem, jakým se to Libanonu nikdy v minulosti nepodařilo. V dnešní době Bahrajn je význačným finančním a bankovním centrem regionu, který přitáhl na několik stovek významných bank a finančních institucí.

V Bahrajnu je možné registrovat dva základní druhy bank a sice Mezinárodní Offshore Banky a Mezinárodní Offshore banky poskytující Islámské bankovnictví. Mezinárodní banky je možné ještě rozdělit na banky poskytující komerční a investiční bankovnictví. Tento emirát je téměř 100% daňovým rájem, neboť nedaní příjmy (kromě příjmů společností těžících ropu a ropných rafinérií), platy, kapitálové výnosy, majetek, prodej, úroky a dividendy.
Jediné zdaňované příjmy jsou z ropy. V prosinci 1975 učinil Bahrajn klíčový krok k tomu, aby se stal finančním Offshore centrem tím, že vyzval velké zahraniční banky, aby si zažádaly o povolení fungovat jako bankovní pobočky v daňových rájích. Od toho okamžiku Bahrajnská Měnová Agentura (Bahrain Monetary Agency), udělila licence stovce zahraničních bank.
Bahrajnská Měnová Agentura je regulátorem a dozorem nad bankovními a finančními službami v Bahrajnu. Zahraniční banky spravují jmění v hodnotě víc než 500 miliard USD. Bahrajnská Měnová Agentura došla k závěru, že Bahrajn má prozatím dostatek zahraničních bank a v r. 1979 vyhlásila dočasné moratorium na vydávání dalších nových bankovních licencí a následně vydala nové předpisy zvýhodňující původní již etablované banky. V následujících letech byly předpisy uvolněny a od počátku 90 let dostalo několik dalších zahraničních zájemců povolení k provozování bankovní činnosti.
V r. 1992 Bahrajn založil Bahrajnskou Rozvojovou Banku (Bahrain Development Bank) s cílem podpořit zahraniční investice. Po Offshore bankách v Bahrajnu je požadováno základní akciové jmění ve výši 20 mil USD, ale Bahrajnská Měnová Agentura může případ od případu výrazně snížit nebo i zvýšit kapitálové požadavky. Splacené jmění by mělo být ve 100% výši základního jmění banky, ale opět i zde platí pravidlo, že je vydáván požadavek i na výrazně nižší požadavky, než předepsané zákonem.

Licenční poplatek pro komerční Offshore banky je ve výši 1.000 BD (přibližně 3.000 USD) v prvém roce, respektive 10.000 BD (přibližně 30.000 USD) v dalších letech. Licenční poplatek je nutné splatit nejpozději k 1.lednu příslušného roku. Licence pro investiční banky stojí 6.000 BD (přibližně 16.000 USD). Bahrajnská Měnová Agentura doufá, že zahraniční banky budou agresivními aktéry, nikoli pouhými prostředníky služeb, kteří přijímají finanční prostředky a předávají je dál. Po prvním roce uskutečňování transakcí v Bahrajnu, měla průměrná zahraniční bankovní pobočka bilanční rozvahu ve výši 500 milionů USD, operační výdaje ve výši téměř 1,7 milionu USD a roční zisky ve výši 1,5 milionu USD.

Zahraniční bankovní pobočky mohou být 100% vlastněny zahraničními subjekty. V minulosti převládaly v transakcích realizovaných Offshore bankami v Bahrajnu finanční transakce prováděné v saúdských rialech a kuvaitských dinárech. Vzhledem k tomu, že tyto dvě arabské země přestaly uzavírat kontrakty v místních měnách a začali je nahrazovat americkým dolarem, švýcarským frankem nebo britskou librou, drtivá většina Offshore bank vede účty ve všech významných volně směnitelných měnách a doplňují tak Londýn, Singapur a jiná finanční centra.
Jak již bylo uvedeno na Offshore banky nejsou uvalovány žádné daně, vyjma výše uvedených licenčních poplatků. Banky musí udržovat kapitálovou přiměřenost (Risk Asset Ratio) ve výši nejméně 8% a dále nesmí přijímat vklady nad výši 20-ti násobku svého základního jmění. Offshore komerční banka může provádět jakékoliv bankovní a finanční aktivity v libovolných měnách. Investiční banka se může zaobírat všemi formami obchodování s cennými papíry, včetně jejich upisování, obchodování s nimi, poskytovat poradenství o investicích, konsolidačních službách, atd. Tyto banky mohou přijímat vklady s výpovědní lhůtou, nebo bez ní od jiných bank kdekoli a v jakékoli měně a mohou kdekoli poskytovat půjčky. Nemohou nicméně vydávat šekové knížky, provádět další služby spojené s běžnými účty nebo přijímat vklady od jiných subjektů než bank. Investiční banky musí mít likvidní aktiva ve výši rovnající se 25% vkladů a obecně musí být připravené prokázat Bahrajnské Měnové Agentuře, že jsou schopné splnit své závazky ve stanoveném zákonném termínu.

Jednou z výhod, které nabízí Bahrajn, je jeho poloha v časové zóně, která slouží jako účinné spojení mezi Singapurem, Hong Kongem a Evropskými finančními trhy. Bahrajnské banky otvírají ve chvíli, kdy banky v Singapuru zavírají. Bankovní licenci může získat pouze mezinárodní společnost nebo banka, která deklaruje integritu a zkušenosti v mezinárodním bankovnictví. V součastné době je v Bahrajnu přes 20 komerčních bank, 2 speciální banky, na 80 Offshore bank, 21 investičních bank a na 60 reprezentačních kanceláří zahraničních bank.

Největšími bankovními pobočkami pro daňový ráj jsou Gulf International Bank, s jměním ve výši 2 miliardy USD ve vlastnictví Bahrajnu a šesti dalších arabských zemí, a Arab Banking Corporation s kapitálem 1 miliardy USD, kterou založily Kuvajt, Libye a Abu Dhabi. Tyto banky rovněž fungují jako komerční banky. Například pobočka Citibank došla k závěru, že její aktivity v Bahrajnu jsou ziskovější než aktivity v Hong Kongu a Singapuru. Citibank si otevřela islámskou pobočku s názvem Citi Islamic Investment Bank s kapitálem 20 milionů USD, která ve svých operacích uplatňuje islámské bankovní principy.
Náklady na právní servis se zřízením banky v Bahrajnu kvalifikovaného žadatele přijdou na částku okolo 30 až 60.000 USD. Čas potřebný pro licenční řízení je okolo 4 až 8 týdnů. Mezi banky, které v stávající době mají svou přítomnost v Bahrajnu je dobré vzpomenout například Nomura Investment Bank, Sumitomo Finance, Citi Islamic Investment Bank, Gulf International Bank, ABN AMRO Bank, ANZ Banking Group, Bank of Bermuda, BNP Paribas, Commerzbank, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Bank Middle East, Merrill Lynch International Bank, Standard Chartered Bank, Arab Banking Corporation a desítky dalších.

About

Napsat komentář