Antigua a Barbuda

Název země

Antigua & Barbuda Anglický název Antigua & Barbuda

Poloha země

Karibik

Rozloha

442 km2

Počet obyvatel

66.000

Hlavní město

St.John´s (30.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Angličtina a kreolština

Měna

Východokaribský dolar (ECD)

Etnické složení Černoši (94%), Mulati (3,5%), Běloši (1,3%) Náboženství

Křesťané, Anglikáni, Katolíci, Rastafariové, Baptisté a řada dalších

Všeobecné informace

Nezávislý stát Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda Islands) se nalézá v střední části Karibiku v rámci Východokaribského souostroví. Sousední sesterský ostrov Barbuda se nachází 50 km na sever od ostrova Antigua. Neobydlený ostrov Redonda je 45 km na jihovýchod od ostrova Antigua.Ostrov (skalisko) Redonda je domovem samozvaného království a vydává i vlastní známky. Antigua má značně členité pobřeží s písčitými plážemi, z nichž některé jsou lemované útesy a mělčinami.
Antigua vykazuje populaci 66.000 lidí, z nichž na 30.000 žije v St.John’s, hlavním městě, umístěném na západním pobřeží ostrova Antigua. Pouze 2.000 lidí žije na sousedním malebném ostrově Barbuda. Ostrov má několik přírodních přístavů, kam směřuje drtivá většina zaoceánských lodí, zajišťující zásobování ostrova. Antigua byla objevena Kryštofem Kolumbem, který ostrov pojmenoval po kostelu Santa Maria de la Antigua v Seville. Antigua byla poprvé osídlena Britskými kolonisty přijíždějícími z nedalekého ostrova St.Kitts.
Kromě intermezza francouzské okupace byla Antigua řízena jakožto Britská kolonie do roku 1967, kdy dosáhla statutu státu asociovaného k Spojenému království. Více než po desetiletí v roce 1981 se Antigua stala nezávislou zemí v rámci Britského Společenství (British Commonwealth). Antigua má parlamentní systém vlády. Britský Koruna jmenuje guvernéra, který slouží jakožto představitel koruny. Antigua má dvoukomorovou legislaturu, kterou představuje Senát a Sněmovna reprezentantů. Senát je o deseti členech nominovaný guvernérem (sedm na radu premiéra a tři po konzultaci s premiérem) a Sněmovna reprezentantů o 17 členech volených každých pět let volbou lidu z volebních obvodů volících vždy jednoho člena. Premiér je členem Sněmovny reprezentantů, který se zdá nejschopnější řídit většinu sněmovny.
Premiér řídí kabinet, který se skládá z generálního prokurátora, čtyř ministrů a senátora bez portfeje. Soudnictví vede Britský Karibský odvolací soud, který slouží asociovaným státům. Antigua má svůj vlastní odvolací soud, soud sumárního řízení, který zasedá bez poroty a nižší soudy. Zákony se zakládají na anglickém zvykovém právu. Barbuda, která se snažila odtrhnout od ostrova Antigua, byla usmířena tím, že jí bylo povoleno sdílet určitou formu autonomie a má svoji vlastní radu. Antigua vykazovala dobrou politickou stabilitu po mnoho let poté, kdy se v roce 1967 stala přidruženým státem Spojeného království spolu se St.Kitts (St.Christopher), ostrovem Nevis, St.Lucií, St.Vincentem a Dominikou.

Po letech údajné korupce na nejvyšších postech v květnu 1990 přibližně 6.000 občanů pochodovalo po ulicích hlavního města se zpěvem „Bird musí odejít“. Demonstranti se snažili svrhnout premiéra, jeho vlivného mladšího bratra Lestera Birda, který byl vicepremiérem a ministrem zahraničních věcí, turistiky, energie a ekonomického růstu, jakož i jeho staršího syna Verea Birda, Jr., zákonodárce, který rezignoval jakožto ministr veřejných prací po údajném použití falsifikovaných dokumentů na povolení zásilky zbraní z Izraele Kolumbijským drogovým magnátům. Nicméně od tohoto nešťastného období na počátku devadesátých let se politické podmínky urovnaly a již se žádné demonstrace neobjevily a jak se zdá, předchozí nepokoje jsou již překonány. Pro Birda to ale znamenalo doživotní zákaz vykonávání veřejných funkcí a účasti na politickém životě. Antigua a Barbuda se koncem roku 1981 připojily k Organizaci Východokaribských států spolu s Grenadou, St.Lucií, St.Vincentem, Dominikou, Montserratem a St.Kitts a Nevisem. Sekretariát pro ekonomické záležitosti Organizace je umístěn v Antigue.

Členové Organizace se mohou rozhodnout, že vytvoří jeden stát. Více než 650.000 turistů (z nichž přibližně jednu polovinu tvoří výletníci ze zaoceánských výletních lodí) přijíždějící každoročně na ostrovy Antigua a Barbuda. Turistika tak představuje největší příjem a zdroj deviz, která přispívá 15% přímo a 45% nepřímo do hrubého národního produktu země, který je částkou 7.500 USD jedním z největších v regionu. Ostrov nyní prožívá stavební konjunkturu, podporovanou poptávkou po vilách, družstevních domech, nových hotelích a ubytovacích kapacitách pro expandující turistický průmysl. V důsledku turistické konjunktury a s ní spjatých odvětví je nezaměstnanost v Antigue zanedbatelná pod úrovní 10% což je jedním z nejnižších ukazatelů v regionu. Práce na cukrových plantážích sice skončily v sedmdesátých letech, produkce masa a rybolov však zůstávají významnými druhy místního podnikání. Stáda dobytka se rozšiřují spolu se zvětšováním plochy určené na pastviny.
Mořský rybolov se omezuje hlavně na vody mezi ostrovy Antigua a Barbudou. Ročně se vytěží více než 1.500 tun mořských ryb, včetně 160 tun humrů, z nichž se velká část vyváží do Portorika. Jak již bylo uvedeno, nezaměstnanost je relativně nízká a příjem na hlavu představuje 7.500 USD. Ekonomický růst dosahuje přibližně 4% až 5% ročně a inflace spadla pod 5%, což je jedním z nejlepších ekonomických ukazatelů Karibského regionu. Ostrovy Antigua a Barbuda v současné době jako jedna z mála karibských destinací (West Indies) nabízejí formaci bankovní společnosti za velice přijatelných a stále liberálních podmínek.
Neomezená bankovní licence (vyjma zákazu obchodování se členy a rezidenty Karibského společenství -CARICOM) vyžaduje složení minimálního kapitálu ve výši 5 mil USD, kdy pouze 1,5 mil USD musí být splacena, nebo na tuto částku musí být vystavena bankovní garance. Antigua a Barbuda nemá žádné požadavky ohledně poměru kapitálových rezerv a půjček, rovněž není nutná fyzická přítomnost ředitelů na ostrově.I přestože na Antigua a Barbuda je nutné složit relativně větší základní kapitál (1,5 mil USD) než v řadě jiných jurisdikcí, je získání bankovní licence na těchto ostrovech poměrně snadné, pokud žadatelé splňují všechny zákonné požadavky. Licenční poplatek je ve výši 5.000 USD ročně. Banka musí každé tři měsíce poskytovat regulačním orgánům na Antigua zprávu o svém hospodaření, respektive jednou ročně výroční zprávu vyhotovenou auditorem s platnou licencí na Antigua nebo ostrově Barbuda. Banka nesmí vést účty v zákonné měně žádné země Karibského společného trhu (CARICOM).
Mezinárodní banka s platnou bankovní licencí podle zákona o mezinárodních obchodních společnostech nepodléhá podmínkám, omezením nebo požadavkům Zákona o kontrole měny z roku 1958 a Zákona o vybírání zahraniční měny z roku 1976, které ukládají místním Onshore residenčním bankám 1% daň z transakcí v zahraniční měně. Offshore banka je tomuto poplatku ze směny jakožto i kolkovnému a dalších forem poplatků ušetřena. Banka požívá vysokou míru ochrany soukromí, neboť jakákoli osoba, která prozradí důvěrné informace o účetnictví, transakcích banky nebo zahraničního trustu, se vystavuje pokutě ve výši 50.000 Východokaribských dolarů (18,500 USD) a vězení až do délky jednoho roku. Nicméně důvěrné informace mohou být legálně prozrazeny, pokud je třeba důkazů v trestním řízení, když se má přestupek v Antigue soudně stíhat nebo by byl soudně stíhatelný, pokud by se byl přihodil v rámci země.

Na ostrově existuje 8 místních Onshore komerčních bank. Ostrov rovněž přilákal na 40 zahraničních bank, kterým byla přidělena Offshore licence. S přijetím zákona o prevenci praní špinavých peněz z roku 1996 Antigua vytvořila dlouho očekávaný orgán pro dohled, který má právo na inspekci záznamů finančních institucí po přijetí rozhodnutí soudu. Banky mají nyní povinnost hlásit jakékoli podezřelé obchodní transakce příslušným orgánům vykonávající dozor nad bankami. V posledních 5 letech úřady na Antigue zrušili na 6 bankovních licencí ruským podnikatelům, kteří zneužívali bankovních licencí k praní špinavých peněz. Přijatá legislativa tak učinila z praní špinavých peněz trestný čin, jenž lze potrestat pokutou mezi 100.000 a 200.000 USD, vězením až do sedmi let a zabavením majetku, čímž má být potrestán kdokoli angažující se v podnikání obsahujícím trestný a nelegální příjem. Kromě toho kdokoli by varoval pachatele o nadcházejícím prošetření, se vystavuje 100.000 USD pokutě a tříletému vězení. Ať vznikne údajný trestný čin kdekoli, soudní proces se koná v Antigue. Antigua je rozhodně jednou z nejideálnějších jurisdikcí, kde je možné založit Offshore bankovní společnost s plnou nebo omezenou bankovní licencí.

Úřady jsou stále nakloněny k vydávání nových bankovních licencí a dá se říci, že nebankéř má poměrně snadnou šanci, že mu bankovní licence bude udělena. Úřady jsou ale velmi opatrné při udílení nových bankovních licencí rusky hovořícím klientům, dá se říci, že je vyvíjena úřady na Antigua snaha, aby nové licence rusky hovořícím zájemcům, již nebyli vydávány. V předchozích letech se na ostrově usadilo na 10 Offshore bank vlastněných rusky hovořícími podnikateli, které banky zneužili ke kriminálním jednáním, praní špinavých peněz a nejtěžším formám finančních defraudací.

Založení banky na ostrově Antigua žadatele přijde na 10 až 15.000 USD podle rozsahu objednaných služeb. Licence je ve standardních případech vydána do 4 až 6 týdnů. Mezi banky, které zvolily Antigua & Barbudu za své útočiště jsou Barclays Bank, Scotia Bank (Bank of Nova Scotia), PKB Privat Bank, Caribbean Banking Corporation, Antigua Overseas Bank, Antigua (skončila v likvidaci pod nucenou správou PWC) a Barbuda Investment Bank, Hannover Bank, VTI Bank, Caribbean American Bank a několik dalších. Za zmínku stojí Swiss American Bank, která je první Offshore bankou na ostrovech, jenž získala licenci v polovině 80 let. V dnešní době se vypracovala z malé Offshore banky na přední respektovanou banku regionu, která má několik desítek tisíc klientů a respekt po celém bankovním světě.

About

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.