Andorra
Název země Knížectví Andorra Anglický název Principality of Andorra
Poloha země Evropa Rozloha 468 km2
Počet obyvatel 75.000 Hlavní město Andorra la Vella (22.000 obyvatel)
Úřední jazyk Katalánština, španělština a francouzština Měna EUR
Etnické složení Španělé (49,6%), Andořané (28,6%), Portugalci (7,6%), Francouzi (4,0%), Britové, Poláci, atd. Náboženství Křesťané, Katolíci, Protestanti, Židé, Svědkové Jehovovi, atd.

Všeobecné informace

Andorra se těšila po sedm století míru a politické stabilitě od počátku neobvyklé formy duální suverenity. Její identita vznikla již v ranném středověku, kdy se francké a katalánské síly spojily pod Karlem Velikým, aby vyhnaly Maury z Pyrenejí. Později se Andořané dostali pod vládu Urgellské diecéze, která se nacházela jen přes hranice na jihu a ve 12. století biskup postoupil určitá ze svých feudálních práv místnímu rodu Caboetů. Dědička tohoto rodu se v roce 1208 provdala za hraběte z Foixu. Po letech válek mezi biskupy z Urgellu a hrabaty z Foixu založily znesvářené strany v roce 1278 kondominium podepsáním Paritní dohody (stejné suverenity) doplněné další dohodou podepsanou v roce 1288.
V důsledku řady dynastických svazků přešel titul hrabat z Foixu a Andorry na francouzskou korunu a byl zděděn francouzskými prezidenty jako hlavami francouzského státu. Titul biskupa z Urgellu zůstal dodnes nezměněn. Přání po změně na více demokratickou formu vlády vyjádřily koncem roku 1977 dvě třetiny voličů v nezávazné konzultativní anketě. Trvalo však až do roku 1993, než byl konečně schválen nejpopulárnější návrh v poměru tři ku jedné v referendu, kterého se zúčastnili téměř všichni z tuzemských oprávněných voličů. Voliči hlasovali v naprosté většině pro založení moderního ústavního státu s voleným prezidentem a parlamentem a jasně oddělenými exekutivními, legislativními a soudními funkcemi.
Dvě spoluvládnoucí knížata, prezident Francie a španělský Biskup z Urgellu, by zůstala, jelikož jsou považována za nejlepší záruku andorské nezávislosti, ale jejich statut by byl podobný statutu Koruny v Anglii. Předcházející systém, který poskytoval stejné zastoupení všem farnostem bez ohledu na velikost populace, byl změněn a v nové Generální radě mají hustěji obydlené farnosti větší zastoupení než farnosti zemědělské.

Prosperita Andorry pramení z její schopnosti fungovat jako miniaturní obchodní centrum. Od konce padesátých let proudí přes Pyreneje návštěvníci, aby si koupili fotoaparáty, švýcarské hodinky, radiopřijímače, magnetofony, francouzská vína, americké cigarety a jiné zboží za zlevněné ceny bez daní a cel. Francouzské a španělské zboží je často levnější v Andoře než v zemích jeho původu. Na hlavní trase do Francie se hraniční osada Pas de la Casa rozvinula na nákupní středisko.

Vstup Španělska do Evropského společenství, příliš neovlivnil popularitu Andorry jako nákupního a obchodního centra. Přijetí daně z přidané hodnoty Evropského společenství Španělskem ve skutečnosti ještě zvedlo atraktivnost Andorry jako zahraničního nákupního centra, kde je nabízeno zboží nezatížené celními a daňovými poplatky. Andorra je členem Spojených národů a požádala o členství v několika jiných mezinárodních organizacích.

V současné době se živě diskutuje, zda by vláda Andorry měla pozvat zahraniční bankovní a investiční, jakož i průmyslové firmy, aby vyvíjely činnost v knížectví. Podstatná část dnešního soudobého hospodářství je založena na bankovnictví a finančních službách. Strategický plán pro Andorru z roku 1993 navrhuje podporu finančních služeb, obchodu, realit, turismu, vzdělávacích zařízení vysoké kvality a nových brokerských úloh ve službách a průmyslu, který zároveň předpokládá přibližně čtyřprocentní průměrný roční růst. Turismus se dostatečně rozvinul, aby umožnil výstavbu téměř dvou stovek hotelů, z nichž některé slouží lyžařům jakož i letním rekreantům. Tradičním pilířem hospodářství bylo zemědělství, ačkoli je orné pouze necelých 5 % půdy. Nyní je další důležitější plodinou tabák. Dotýká se jediné primární průmyslové sféry, která se skládá z několika málo továren na cigarety produkující americké a evropské značky.

Andorra se podobně jako před lety Gibraltar, stává Offshore bankovním centrem regionu, který využívá liberálnosti fiskálního zatížení, neboť v Andoře neexistuje zdanění zahraničních příjmů. Již několik let se zde zakládají Offshore společnosti za poměrně výhodných podmínek, které jsou vyhledávány pro svoji exkluzivitu podobně jako před lety společnosti formované v Monaku. Založit společnost v Andoře je ale výrazně finančně dostupnější a lacinější, než u konkurenčního Monaka. Banky v Andoře se zakládají podle zákona o bankách z roku 1989, který předepisuje bankám základní jmění ve výši nejméně 5 miliard peset (cca 27,4 mil USD), které musí být plně splacené, pokud Centrální banka nenařídí jinak. Vysoké kapitálové požadavky a maximální opatrnost při vydávání nových bankovních licencí pro mezinárodní bankovnictví, činní Andoru jako naprosto nedostupnou pro začínající finančníky a bankéře. Licence je ve stávající době poskytována výhradně již existujícím a etablovaným bankovním subjektům. Andorra má sedm bank včetně jedné Katalánské spořitelny, která má oprávnění působit v Andoře. Praktikuje se přísné bankovní tajemství, které je srovnatelné s nejvyspělejšími Offshore centry.

Andorský trestní zákoník obsahuje předpisy týkající se potírání praní špinavých peněz, ale rovněž i dodržování bankovního tajemství, kterému podléhají banky v Andoře. Andorské banky podepsaly konvenci, inspirovanou dohodou mezi švýcarskými bankami, bankovním pravidlu ,, poznej svého klienta,,. Toto pravidlo ukládá bankám ověření totožnosti klienta a vyžádání si od klienta před založením účtu bankovní reference od jeho domovské banky. Bankovní obec spolupracuje s policejními složkami knížectví, které jsou vycvičeny k řešení zahraničních finančních a bankovních zločinů. Země nevydává vlastní oběživo a nejčastější měnou v oběhu je španělská peseta, následovaná s velkým odstupem francouzským frankem. Neexistují devizová a měnová omezení pro příjmy nebo převody libovolné měny do a z knížectví. Od ledna 2002 platí v Andoře měna Evropské Unie – EURO. Založení banky v Andoře vyžaduje investici do právních služeb ve výši nejméně 70.000 USD. Licenční řízení může trvat 6 až 8 měsíců, kdy si odpovědné orgány zjišťují a ověřují informace o žadateli a jeho finanční a kapitálové přiměřenosti, respektive další náležité informace. Mezi bankami, které operují v Andoře můžeme připomenout Banca Mora, Credit Andorra, Banca Privada d´Andorra, Banc Internacional d´Andorra, Banc Agricol I Comercial d´Andorra, Banca Reig, Caixa Bank, Credit Andorré a řadu dalších.

About

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.